Vetoomus

Vetoomus lasten ja nuorten koronarokotuksien estämiseksi

Sars-Cov-2-virukseen ja Covid-19-tautiin liittyvää tiedeaineistoa tutkittuamme olemme erityisen huolissamme siitä, että nyt on alettu puhua myös lasten rokottamisesta. Lasten riski sairastua vakavaan koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei ole heillä saavutettavissa hyötyä, ainoastaan haittoja.

Mieti alla olevaa tarkkaan ennen kuin viet lapsesi koronarokotukseen:

  • WHO:n tämänhetkinen kanta on, ettei lapsia tule rokottaa. (1)
  • Käytettävät koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa, USA:ssa hätämyyntilupa. Lopulliset hyödyt ja haitat selviävät vasta vuosien kuluttua.
  • Rokotteiden kliiniset turvallisuuskokeet ja lisensointi ovat kesken ja valmistuvat esimerkiksi Pfizerin rokotteen osalta vasta vuonna 2023.
  • Rokotteita ei ole tähän asti testattu lainkaan alle 16-vuotiailla (2), raskaana olevilla, monisairailla eikä Covid-19-taudin sairastaneilla. Nyt rokotetutkimukseen värvättävät lapset alistetaan mielestämme vaaralliseen kokeiluun.
  • Covid-19-taudin sairastaneilla on rokotusta parempi luontainen suoja koronavirustautia vastaan. He eivät siis tarvitse rokotusta. Sitä vastoin heillä on suurempi riski saada rokotuksesta haittavaikutuksia.
  • Rokotus ei anna pitävää suojaa Covid-19-taudin tartuntaa vastaan. Tämä havaittiin mm. Kanta-Hämeen keskussairaalan koronavirusepidemiassa toukokuussa 2021. Siellä havaittiin myös, että rokotetut voivat levittää tartuntaa eteenpäin. Maailmalta on raportoitu kymmeniä tuhansia tapauksia, joissa henkilö sairastuu koronaan rokotuksesta huolimatta ja osa on kuollut.  
  • Rokotettu voi saada vakavamman koronataudin liian suuresta immuunivasteesta johtuen, kirjoittaa Hanna Nohynek Suomen Lääkärilehden numerossa 21/2020.
  • USA:n VAERS haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu yli 5000 koronarokotteisiin liittyvää kuolemaa. EU:n alueella kuolleita on yli 10.000. Myös useita lasten rokotuskuolemia on raportoitu.
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on 15.6.2021 rekisteröity 91 rokotuksiin liittyvää kuolemantapausta ja koronarokotuksien vakavia haittavaikutusilmoituksia 1531, siis 42,8 kpl/100.000 rokoteannosta. Tarkempaa käsittelyä odottaa 4270 haittavaikutusilmoitusta. Sikainfluenssan rokotukset keskeytettiin 24.8.2010 kun vakavia haittavaikutuksia oli 9,2 kpl 100.000 rokotettua kohden.

Miksi tämä rokotuskampanja halutaan viedä läpi hinnalla millä hyvänsä?

Miksi näistä kuolemista ja vakavista haittavaikutuksista ei puhuta meidän tiedotusvälineissämme?

 Vielä maaliskuussa 2021 THL:n omilla internetsivuilla oli tämä rauhoittava tieto:

”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa.

Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia.

Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.” 

Häiritsikö tämä tieto liikaa rokotuskampanjaa, koska se on nyt poistettu THL:n sivuilta?

Kun rokotteiden tehoksi mainostetaan yli 90 %, puhutaan tarkoitushakuisesti suhteellisesta riskin vähenemisestä (RRR). Absoluuttisen riskin väheneminen (ARR), joka on kaikilla koronarokotteilla noin 1 %, antaa selvemmän kuvan rokotteen tehosta.

Nuorten sydänlihastulehdus on äskettäin havaittu erittäin vakava sairaus, jonka epäillään olevan koronarokotteiden haittavaikutus. USA:ssa niitä on ilmoitettu jo yli 400. Viranomainen tutkii niistä lähemmin runsasta kahtasataa.

Vetoomuksen allekirjoittajat

PÄIVITYKSIÄ ADRESSIIN
(1) Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, WHO:n kanta oli, ettei nykytilanteessa lapsia tule rokottaa. WHO muutti kantaansa 22.6.21 todeten, että lasten rokottaminen ”on vähemmän kiireellistä”. Voitte itse päätellä, miltä taholta vaatimus suosituksen muuttamiseksi on tullut.

(2) Koronan geeniteknologisten injektioiden pitkäaikaisturvallisuutta ei ole luonnollisesti päästy tutkimaan vielä lainkaan. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuudesta on noussut epäilyksiä, sillä esimerkiksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ei ole saanut kokeiden dataa tutkittavaksi pyynnöistä huolimatta.
Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, olimme samaa mieltä professori Mika Rämetin kanssa, joka pikkulasten vanhemmille osoitetussa rokotetutkimuksen mainoksessa totesi:
”Kyseistä ( Comirnaty/Pfizer) rokotetta … ei ole vielä käytössä alle 16- vuotiailla lapsilla.”
Vetoomuksemme kirjoitettiin laajan 10.12 2020 päivätyn Pfizer-rokotteen esitteen pohjalta, siinä tutkittavat olivat 16-VUOTIAITA ja sitä vanhempia. Mukana olleen 12-15-vuotiaitten ryhmän otoskoko ja seuranta-aika olivat niin pienet, ettei tietoja liitetty hätätilan myyntilupa (EUA)-anomukseen.
Sen jälkeen on tehty tutkimus, jonka perusteella Euroopan lääkevirasto EMA laajensi 28.5.2021 Comirnaty (Pfizer) rokotteen ehdollista myyntilupaa myös 12-15- vuotiaille. Rokotetuista 1005 lapsesta kukaan ei sairastunut Covid-19 tautiin, rokottamattomista 978:sta LAPSESTA 1,6% sairastui.
Viranomainen kuitenkin toteaa, että tutkimuksen pienen koon takia harvinaisista haittavaikutuksista ei voida tehdä johtopäätöksiä.
Kts. https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

Jaa tietoa vetoomuksesta:

Pelastetaan Suomen lapset

Lastemme terveyden ja elämän puolesta – allekirjoita vetoomus!