lastemme terveyden ja elämän puolesta

Lääkäreiden vetoomus lasten ja nuorten korona­rokotusten estämiseksi

Pelastetaan Suomen lapset on lääkäreiden käynnistämä kampanja. Vetoamme lasten terveyden ja elämän puolesta – tutustu vetoomukseen ja osallistu! Sivuiltamme löydät lääkäreiden, tutkijoiden ja terveydenhuollon työntekijöiden esilletuomaa riippumatonta tietoa. Tältä sivulta näet myös mukana olevat lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tervetuloa mukaan!

Tutustu vetoomukseen ja allekirjoita:

Vetoomus lasten ja nuorten koronarokotuksien estämiseksi

Sars-Cov-2-virukseen ja Covid-19-tautiin liittyvää tiedeaineistoa tutkittuamme olemme erityisen huolissamme siitä, että nyt on alettu puhua myös lasten rokottamisesta. Lasten riski sairastua vakavaan koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei ole heillä saavutettavissa hyötyä, ainoastaan haittoja.

Mieti alla olevaa tarkkaan ennen kuin viet lapsesi koronarokotukseen:

  • WHO:n tämänhetkinen kanta on, ettei lapsia tule rokottaa. (1)
  • Käytettävät koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa, USA:ssa hätämyyntilupa. Lopulliset hyödyt ja haitat selviävät vasta vuosien kuluttua.
  • Rokotteiden kliiniset turvallisuuskokeet ja lisensointi ovat kesken ja valmistuvat esimerkiksi Pfizerin rokotteen osalta vasta vuonna 2023.
  • Rokotteita ei ole tähän asti testattu lainkaan alle 16-vuotiailla (2), raskaana olevilla, monisairailla eikä Covid-19-taudin sairastaneilla. Nyt rokotetutkimukseen värvättävät lapset alistetaan mielestämme vaaralliseen kokeiluun.
  • Covid-19-taudin sairastaneilla on rokotusta parempi luontainen suoja koronavirustautia vastaan. He eivät siis tarvitse rokotusta. Sitä vastoin heillä on suurempi riski saada rokotuksesta haittavaikutuksia.
  • Rokotus ei anna pitävää suojaa Covid-19-taudin tartuntaa vastaan. Tämä havaittiin mm. Kanta-Hämeen keskussairaalan koronavirusepidemiassa toukokuussa 2021. Siellä havaittiin myös, että rokotetut voivat levittää tartuntaa eteenpäin. Maailmalta on raportoitu kymmeniä tuhansia tapauksia, joissa henkilö sairastuu koronaan rokotuksesta huolimatta ja osa on kuollut.  
  • Rokotettu voi saada vakavamman koronataudin liian suuresta immuunivasteesta johtuen, kirjoittaa Hanna Nohynek Suomen Lääkärilehden numerossa 21/2020.
  • USA:n VAERS haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu yli 5000 koronarokotteisiin liittyvää kuolemaa. EU:n alueella kuolleita on yli 10.000. Myös useita lasten rokotuskuolemia on raportoitu.
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on 15.6.2021 rekisteröity 91 rokotuksiin liittyvää kuolemantapausta ja koronarokotuksien vakavia haittavaikutusilmoituksia 1531, siis 42,8 kpl/100.000 rokoteannosta. Tarkempaa käsittelyä odottaa 4270 haittavaikutusilmoitusta. Sikainfluenssan rokotukset keskeytettiin 24.8.2010 kun vakavia haittavaikutuksia oli 9,2 kpl 100.000 rokotettua kohden.

Miksi tämä rokotuskampanja halutaan viedä läpi hinnalla millä hyvänsä?

Miksi näistä kuolemista ja vakavista haittavaikutuksista ei puhuta meidän tiedotusvälineissämme?

 Vielä maaliskuussa 2021 THL:n omilla internetsivuilla oli tämä rauhoittava tieto:

”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa.

Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia.

Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.” 

Häiritsikö tämä tieto liikaa rokotuskampanjaa, koska se on nyt poistettu THL:n sivuilta?

Kun rokotteiden tehoksi mainostetaan yli 90 %, puhutaan tarkoitushakuisesti suhteellisesta riskin vähenemisestä (RRR). Absoluuttisen riskin väheneminen (ARR), joka on kaikilla koronarokotteilla noin 1 %, antaa selvemmän kuvan rokotteen tehosta.

Nuorten sydänlihastulehdus on äskettäin havaittu erittäin vakava sairaus, jonka epäillään olevan koronarokotteiden haittavaikutus. USA:ssa niitä on ilmoitettu jo yli 400. Viranomainen tutkii niistä lähemmin runsasta kahtasataa.

PÄIVITYKSIÄ ADRESSIIN
(1) Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, WHO:n kanta oli, ettei nykytilanteessa lapsia tule rokottaa. WHO muutti kantaansa 22.6.21 todeten, että lasten rokottaminen ”on vähemmän kiireellistä”. Voitte itse päätellä, miltä taholta vaatimus suosituksen muuttamiseksi on tullut.

(2) Koronan geeniteknologisten injektioiden pitkäaikaisturvallisuutta ei ole luonnollisesti päästy tutkimaan vielä lainkaan. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuudesta on noussut epäilyksiä, sillä esimerkiksi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö ei ole saanut kokeiden dataa tutkittavaksi pyynnöistä huolimatta.
Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, olimme samaa mieltä professori Mika Rämetin kanssa, joka pikkulasten vanhemmille osoitetussa rokotetutkimuksen mainoksessa totesi:
”Kyseistä ( Comirnaty/Pfizer) rokotetta … ei ole vielä käytössä alle 16- vuotiailla lapsilla.”
Vetoomuksemme kirjoitettiin laajan 10.12.2020 päivätyn Pfizer-rokotteen esitteen pohjalta, siinä tutkittavat olivat 16-VUOTIAITA ja sitä vanhempia. Mukana olleen 12-15-vuotiaitten ryhmän otoskoko ja seuranta-aika olivat niin pienet, ettei tietoja liitetty hätätilan myyntilupa (EUA)-anomukseen.
Sen jälkeen on tehty tutkimus, jonka perusteella Euroopan lääkevirasto EMA laajensi 28.5.2021 Comirnaty (Pfizer) rokotteen ehdollista myyntilupaa myös 12-15 -vuotiaille. Rokotetuista 1005 lapsesta kukaan ei sairastunut Covid-19 tautiin, rokottamattomista 978:sta LAPSESTA 1,6% sairastui.
Viranomainen kuitenkin toteaa, että tutkimuksen pienen koon takia harvinaisista haittavaikutuksista ei voida tehdä johtopäätöksiä.
Kts. https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

(3) Päivitys 17.11.2022: Tähän päivään mennessä on kertynyt valtavasti lisää korkeatasoista, lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumatonta tutkimustietoa näiden geenipohjaisten ja vektoripohjaisten injektioiden hyödyttömyydestä (siis tarpeettomuudesta ja tehottomuudesta), vakavista haitoista ja tappavuudesta. Kehotammekin jokaista tutustumaan tarkoin useista eri lähteistä saatuun tietoon. Katso Pelastetaan Suomen Lapset – Ajankohtaista

Jos olet lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen, allekirjoita vetoomus tästä:

Jos et ole lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen, allekirjoita vetoomus tästä:

Pelastetaan Suomen lapset

Nyt voit vaikuttaa siihen, pistetäänkö lapsiimme kokeellisia geeniteknologisia injektioita, joiden pitkäaikaisista vaikutuksista kukaan ei tiedä.
Jaa eteenpäin:

Vetoomuksen allekirjoittajat

Vetoomuksen julkistamisen 23.6.2021 jälkeen siihen on yhtynyt lisää lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä (allekirjoituksia on jo satoja – lista päivittyy):

Mikko Laakso, LT, dos.

Victoria Rantanen, LL

Eeva Nurmi, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri

Kai Ruonala, Yleislääket ja KNF-erikoislääkäri, Palliat. lääket. erit.

Johannes Koskivaara, LT (farmakologia)

Merja Ristola, Yleislääketieteen erikoislääkäri

Pertti Hämäläinen, Lääketieteen lisensiaatti, yliopiston opettaja, eläkkeellä

Minna Nissilä, LL

Marja Rantanen, LKT, Bordeaux, Ranska; erikoisala (suppea) trooppiset taudit

Aira Palomäki, hammaslääkäri, eläkkeellä

Taisto Valta, keuhkolääkäri

Jaana Kauppila, LL, Kliininen mikrobiologia

Virve Kärki, Yleislääketieteen erikoislääkäri

Osmo Vikman, LL

Tuomas Jukkola, Yleislääketieteen erikoislääkäri

Noora Takkinen, Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri

Terhikki Lange, Erikoislääkäri, ihotaudit

Nina Kristiina Honkanen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, EMDR-terapeutti

Marja Sten, Ihot.erl.

Veera Terho, hammaslääkäri

Marja-Leena Panula, HLL eläkkeellä

Kari Sanelma, HLL

Aivar Tilk, MD, FEBU

Liisa Berndt, Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri

Kirill Makarov, LL

Jari Havela, LL

Veli-Pekka Poutanen, Fil. tri Sairaalafyysikko

Kirsti Oikarinen, Proviisori, pääaineena lääkekasvitiede

Maria Krohn, Farmaseutti, johtava farmaseutti

Riikka Rinne, proviisori

Jussi Halleen, Tutkija, FT, dosentti

Matti Kähäri, hammaslääkäri

Hanna Parikka, IVF-biologi

Tiina Kähkönen, FT, tutkija

Kaija Tikkanen, TtT, Terveystieteiden tohtori, psykiatrinen sh

Jarkko Kause, yliopistokoulutettu kiropraktikko

Suvi Pakkala, terveystieteiden maisteri, terveystieteiden opettaja, kätilö, sairaanhoitaja

Päivi Kallionpää, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja AMK, TtM (kansanterveystiede), ammatillinen opettaja, eläk.

Piia Niemi, PsM

Juhani Väänänen, Doctor of Naprapathy, fysioterapeutti

Mirka Anttila, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja

Sari Häyrynen, Kätilö/sairaanhoitaja

Satu Kallio, sairaanhoitaja amk

Satu Kotiranta Sairaanhoitaja AMK

Taru Mela Sairaanhoitaja

Marja Kukkala, Kätilö, sh

Maarit Kyllönen, sairaanhoitaja

Satu Vilkuna, Sairaanhoitaja amk

Minna Salomaa, Sairaanhoitaja, Kliininen asiantuntija YAMK

Sini Mikkola-Garcia, sairaanhoitaja

Sini Hankilanoja, sairaanhoitaja, lähihoitaja

Katri Ylikotila, Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja lastenneuvolassa

Aila Sirén, kätilö-terveydenhoitaja

Tarja Pitkänen, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja

Tiina Alkila AMK sairaanhoitaja, eläkkeellä

Pirkko Åkerblom, Sairaanhoitaja ja. Spec. Operatio ja. Anestesiasima

Pia Sillanpää, kätilö

Marika Niemi, sairaanhoitaja

Heli Nyman, sairaanhoitaja AMK, nuorisopsykiatria ja päihdetyö

Eeva Mannila, sairaanhoitaja, eläkkeellä

Marja-leena Anttila, Lasten erikoissairaanhoitaja/eläkkeellä

Sirkka Renno Ent. sair.hoit.

Jenni Maasalo, Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja

Katja Lindén, Terveydenhoitaja AMK, varhaiskasvatuksen opettaja

Mirja Halminen, Terveydenhoitaja AMK

Paula Sagulin, Kätilö, TtM

Anneli Haartti, Sairaanhoitaja , Kajavaterapeutti eläkkeellä

Rea Kolmonen, Sairaanhoitaja

Hilkka Hietanen, sairaanhoitaja / eläke

Ritva Söderström, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja AMK

Sanna Niskanen, Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK

Katja Sisso-Heikkilä, Sairaanhoitaja

Paula Pirhonen, Sairaanhoitaja/Eläkkeellä

Minna Heikkinen, Kätilö, sairaanhoitaja AMK

Noora Wilkosz, Sairaanhoitaja + terveydenhoitaja

Ivi Pärna, Sairaanhoitaja, dipl. Fytoterapeutti

Hanna Ranta-Nilkku, sairaanhoitaja

Petra Vajavaara, sairaanhoitaja

Riikka Räsänen, sairaanhoitaja

Janika Törmäkangas, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja

Margit Kukkonen, kätilö-sairaanhoitaja

Anna Aubert, terveydenhoitaja

Mirjami Kokkonen, sairaanhoitaja

Kristiina Rohtla, sairaanhoitaja, leikkaushoitaja

Maarit Tarkiainen, sairaanhoitaja

Sini Huhtala, sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, lastenohjaaja

Heidi Vauramo, sairaanhoitaja amk

Kari Koivumäki, sairaanhoitaja (sis-kir)

Suvi Kesäläinen, sairaanhoitaja, fytoterapeutti

Minna Söderholm, terveydenhoitaja

Taina Kilpeläinen,  Sairaanhoitaja (AMK)

Tuulia Peltonen, sairaanhoitaja AMK

Maria Mäensalo, sairaanhoitaja

Sanna-Kaisa Koponen, Terveydenhoitaja/Työterveyshuolto

Kati Hoffström, Sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito

Tarja Federley, Sairaanhoitaja eläkeläinen

Hanna Peltomäki, sairaanhoitaja (AMK)

Johanna Virtanen, sairaanhoitaja

Satu-Leena Mäki, Kätilö

Miia Arola, Sairaanhoitaja

Tea Särkkä, Terveydenhoitaja YAMK

Sirpa Ucar, Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja/ työterveyshoitaja

Erika Raittila, Sh, th, koulutettu hieroja

Sari Heinonen, Kätilö-sairaanhoitaja

Tiina Salonen, sairaanhoitaja

Fanny Vepsäläinen, sairaanhoitaja

Niina Knuters, Ensihoitaja AMK

Maarit Kaasalainen, erikoissairaanhoitaja

Tiina Metsäranta, Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja amk

Johanna Saari, Sh(lasten sairaanhoito), amk sh(päihde-ja mielenterveystyö), yrittäjä

Susanna Manninen, Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, hyvinvointivalmentaja

Pirjo Silvennoinen, sairaanhoitaja ja energiaterapeutti

Mari Sorvisto, fysioterapeutti AMK psyfy erik.

Minna Hurskainen, fysioterapeutti

Iina Peltoniemi, Fysioterapeutti

Henna Lahtinen, sosionomi/lastentarhanopettaja

Paavo Pirhonen, röntgenhoitaja, sähköinsinööri

Sirpa Pekola, röntgenhoitaja

Laura Marttila, osteopaatti

Lotta Kauppinen, Sosionomi YAMK, lastensuojelun ammattilainen

Hanssi Härmä, Fysioterapeutti

Marko Timlin, Lääkintävahtimestari, ensihoitaja, lähihoitaja

Mauri Syri, osteopaatti

Elina Timperi, Koulutettu hieroja

Irena Nylund, Fysioterapeutti, kiinalaisen lääketieteen tohtori, yoga-opettaja

Päivi Karjanmaa, Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Leila Pihlström, lähihoitaja

Fia Järvinen, Lähihoitaja

Hannele Säteentie, Koulutettu hieroja

Riia Kuusisto, Lähihoitaja, seksuaalineuvoja

Anjelika Ahola, Lähihoitaja

Christina Sundvik-Avi, lähihoitaja

Marja Karasto, koulutettu hieroja

Tiina Pettersson, Lähihoitaja/Yrittäjä

Hanna Tervo, lähihoitaja

Kristiina Vilén, kuntohoitaja

Hanna Lindström, Lähihoitaja/vanhustyö/asiakaspalvelu ja tietohallinta

Mimmi Sukari, lähihoitaja

Kirsi Kaltio, Fysioterapeutti AMK, YTM

Anne-Charlotte Söderström, psykoterapeutti/fysioterapeutti

Maria Härmä, fysioterapeutti

Pauliina Surakka, Koulutettu hieroja

Juha Björni, LH, mielenterveys ja päihteet/ lastensuojelu

Vuokko Alvari, Koulutettu hieroja, kinesiologi

Keijo Tuovinen, Eläkeläinen koulutettu hieroja

Jaana Kaukkila, Lähihoitaja

Päivi Kautiainen, Mielenterveyshoitaja, Lastenohjaaja

Jenni Ottelin-Mujunen, lähihoitaja

Satu Kuivanen, Lähihoitaja

Marika Manninen, Ohjaaja/lähihoitaja

Mari Kauppinen, lähihoitaja

Päivi Karttunen, lähihoitaja

Riitta Wilen-Kaitila, Koulutettu hieroja, PVT-terapeutti

Leila Pennala, koulutettu hieroja

Ulla Laitio, lähihoitaja

Anu Mäki, lähihoitaja

Tanja Paljakka, Lähihoitaja:ensihoito, päättötyötä vaille valmis amk sairaanhoita ja EFR instructor

Birgit Paananen, lähihoitaja

Hanna Salmela, lähihoitaja

Outi Koskelo, Lähihoitaja, vammaistyö

Minna Malm, lähihoitaja

Katariina Pasanen, lähihoitaja, ensihoitaja

Sini Vettenranta, lähihoitaja

Vea Vainio, Toimintaterapeutti / tanssija / joogaopettaja

Irja Jonsson, lähihoitaja, toimintaterapeutti

Tuula Rantanen, lähihoitaja, varhaiskasvatus

Päivi Sihvonen, LH

Aleksandra Kauramäki, lähihoitaja

Anu Mustonen, lähihoitaja

Tanja Turtiainen, lähihoitaja

Anni Kokko, lähihoitaja

Päivi Partanen, lähihoitaja

Sanna Kolehmainen, lähihoitaja

Monika Haltunen, lähihoitaja (sairaanhoito ja huolenpito)

Sami Ainasoja, lähihoitaja

Jouni Kortelainen, ohjaaja

Laura Lehtola, lähihoitaja, sh-opiskelija, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Sari Tiihonen, lähihoitaja

Sonja Renkola, lähihoitaja

Arja Kuivalainen, lastenhoitaja, eläkkeellä

Katri Koskinen, lähihoitaja, diplomi-insinööri

Ida Österbacka, lähihoitaja

Nita Vänttinen, lähihoitaja

Mira Pikkusilta, lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

Topias Kokko, lähihoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

Merja Kalliosaari, lähihoitaja

Roosa Keskinen, lähihoitaja

Iida Göös, lähihoitaja

Anna-Sofia Jääskeläinen, lähihoitaja

Laila Jämsen, lastenhoitaja

Outi Talvia, lähihoitaja

Marika Löfgren, lähihoitaja, toimintaterapeutti

Marian Rohtla, lähihoitaja

Marja Havukainen, koulutettu hieroja

Hanna-mari Haavisto, lähihoitaja

Sanna Saarilahti, lähihoitaja

Maija Härmä, Lähihoitaja

Elina Mäkelä, lähihoitaja

Niina Tokola, lähihoitaja, laboratorionäytteenottaja, sairaanhoito ja huolenpito

Tuula Isopahkala, lähihoitaja

Theresia Bergen, lähihoitaja

Marjaana Pohjalainen, lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Iina Fiskaali Lähihoitaja

Susanna Heinua, lähihoitaja

Karoliina Taskila, terapeutti, taideterapia

Päivikki Pulkkinen, lähihoitaja/koulunkäynninohjaaja

Armi Reivo Lähihoitaja

Tuula Toriseva, Koulutettu hieroja

Nina Salminen, Koulutettu hieroja,voice massage hieroja, mindfulness-ja tunnetaitovalmentaja

Jaana-Marika Kurtti, koulutettu hieroja, urheiluhieronta

Katja Kukila, kuntohoitaja/yrittäjä

Minja Zeus, Täydentävän Terveydenhuollon ammattilainen

Vesa Liljamo Fysioterapeutti

Marita Tulla, Röntgenhoitaja

Inka Olkinuora, Lähihoitaja

Helena Saukonpää, fysioterapeutti /ortopedia ja ergonomia

Riitta Laiho, PsM

Hannu Määttä, Koulutettu hieroja/ Hermoratahieronnan mestari

Kirsti Juutilainen, Lähihoitaja

Minna Päljänoja, Lähihoitaja

Nina Timonen, Lähihoitaja

Seppo Wira, Ensihoitaja

Deeana Lehtinen, Toimintaterapeutti

Petri Kämäräinen, Lähihoitaja

Sirkka Lehtovaara, Lähihoitaja

Jutta Latosaari, Lähihoitaja

Samu Alho, Koulutettu hieroja

Verna Miettunen, Toimintaterapeuttiopiskelija

Tessa Budo, Lähihoitaja

Valpuri Ahponen, Perushoitaja, Taiteen maisteri

Heidi Tähtinen, Yrittäjä, Diplomifytoterpeutti-ja luontaishoitaja

Vesa Liljamo, Fysioterapeutti

Aaron Leskinen, Lähihoitaja

Eliisa Pakarinen, Lähihoitaja (sairaanhoito ja huolenpito) ja ohjaaja, lastensuojelu

Atte Töyrylä, Ohjaaja

Mia Hirttiö, fysioterapeutti

Inka Svahn, perushoitaja

Nelli Karimäki, Lähihoitaja, sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri

Maija Härmä, lähihoitaja

Mari Soininen, lähihoitaja

Jasmi Kinnunen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, toimintaterapeuttiopiskelija

Näiden edellisten ja seuraavien allekirjoittaneiden lisäksi mukaan on tullut kymmeniä lääkäreitä ja useita satoja sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon edustajia, jotka eivät halua nimeään julkisesti esille.

Tässä 6.7.2021 lähtien lisää nettisivujemme kautta tulleita allekirjoituksia (tämä lista päivittyy):

Allekirjoituksien keräys jatkuu. 

Lääkäri, haluatko allekirjoittajaksi?

Lasten terveyden ja elämän puolesta – tieteellisin perustein

Ei lapsia koe-eläimiksi

Käytettävät koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa, USA:ssa hätämyyntilupa. Lopulliset hyödyt ja haitat selviävät vasta vuosien kuluttua.

Rokotteita ei ole tähän asti testattu lainkaan alle 16-vuotiailla, raskaana olevilla, monisairailla eikä Covid-19-taudin sairastaneilla. Nyt rokotetutkimukseen värvättävät lapset alistetaan mielestämme vaaralliseen kokeiluun.

Miksi edes rokote?

Kokeellinen koronarokote ei anna pitävää suojaa Covid-19 taudin tartuntaa vastaan. Toisaalta lievänä tai oireettomana sairastaneilla on rokotusta parempi luontainen suoja koronatautia vastaan, jolloin toimivakin rokote olisi tarpeeton.

THL:n mukaan koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.

Päivitys 17.11.2022: USA:n CDC (Tautien torjunta ja ehkäisykeskukset) on 20.10.2022 ottanut suurimman osan USA:ssa tarjotuista COVID-19-injektioista viralliseen rokotusohjelmaan, mikä tulee tarkoittamaan pakkorokotusta lapsille, jo 6 kk ikäisistä vauvoista eteenpäin, useissa osavaltioissa. Euroopan Lääkevirasto (EMA) suosittaa “koronarokotteiden” hyväksymistä kaikille yli 6 kk ikäisille lapsille EU:n jäsenmaissa, ja Suomi parhaillaan harkitsee asiaa. Nämä päätökset ovat nykytiedon valossa täysin moraalittomia. Katso esim.

*Lääkareiden kirje kansanedustajille ja presidentille 22.11.2021 – koronarokotukset on keskeytettava välittomästi

*PSL 4. kirje kansadustajille Laiho ja Sarkomaa 21.6.2022

*Todisteet COVID-rokote-kuolemista.pdf

Lasten terveyden ja elämän puolesta – tieteellisin perustein

Pelastetaan Suomen lapset

Lastemme terveyden ja elämän puolesta – allekirjoita vetoomus!