WHO-dokumentteja

*2.6.2023 julkaistu versio WHO:n pandemiasopimuksesta: WHO Bureau´s text 2.6.2023.pdf

*23.2.2023 | U 122/2022 – Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan PANDEMIASOPIMUKSEN ja KANSAINVÄLISEN TERVEYSSÄÄNNÖSTÖN (IHR) muutosten neuvottelemisesta :

U122/2022 Muistio pandemiasopimuksesta ja IHR:n muutoksista 23.2.23

*1.2.2023 | Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muutosehdotukset -suomennos:

IHR-muutosehdotukset.pdf

*1.2.2023 | WHO:n pandemiasopimuksen nollaluonnos (engl.):

https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

Ladattavissa WHO:n verkkosivuilta.

  • Tiedotustilaisuudet Pandemiasopimuksen nollaluonnoksesta: jäsenvaltioille 7.2.2023 ja olennaisille sidosryhmille 15.2.2023
  • INB:n kokoukset: INB4 27.2. – 3.3.2023 ja INB5 3. – 6.4.2023

Hallitustenvälisen neuvotteluyksikön toimiston (Bureau of the Intergovernmental Negotiating BodyINB) tehtävänä on saada aikaan yleissopimus, sopimus tai muu kansainvälinen väline pandemioiden ehkäisyä, pandemioihin valmistautumista ja vastatoimia varten — PANDEMIASOPIMUS.

*27.9.2022 | Suomen virallinen kanta pandemiasopimukseen ja kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muuttamiseen:

https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/01/EDK-2022-AK-46473.pdf

Poimintoja STM:n muistiosta:

  • Suomi tukee maailmanlaajuisen terveyshätätilannevalmiuden ja -vasteen vahvistamista ja EU:n merkittävää roolia työssä.
  • Suomi on sitoutunut kansainvälisen pandemiasopimuksen edistämiseen.
  • Suomi pitää tärkeänä tarkastella tarvittavilta osin myös IHR:n muutostarpeita mukaan lukien IHR:ään liittyvien prosessien teknologian päivittäminen.
  • Suomi pitää EU:n neuvottelumandaatin yhteydessä hyväksyttyjä pandemiasopimukseen ja IHR:n muutosehdotuksiin liittyviä periaatteita ja sisältöelementtejä edelleen ajankohtaisina.
  • Digitaalisten rokotustodistusten hyödyntämiseen Suomi suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti.

Linkki STM:n sivustolle: https://stm.fi/pandemiasopimus
Dokumentti ladattavissa myös täältä (EJ 8/2022 vp (PDF): Eduskunnalle lähetetyt e-kirjeet