KIRJEENVAIHTO

Kirjeet, lausunnot ja vetoomukset viranomaisille, päättäjille, ym. toimijoille

*TIIVISTELMÄ – PSL kirjeenvaihto aikajanalla:

PSL KIRJEENVAIHDON AIKAJANA päivitetty 22.8.2023

*LAUSUNNOT ja kirjeet Sosiaali- ja Terveysministeriölle (STM):

29.7.2021 | Asia: COVID-19-rokotusten antaminen jatkossa myös 12-15-vuotiaille, asianumero VN/18466/2021: PSL lausunto STM:lle 29.7.2021

20.9.2021 | Kirje Turvallisuus- ja terveysoasaton osastopäällikölle Taneli Puumalaiselle hänen väitteestään “rokottamattomien korkeasta tautitaakasta”: PSL kirje STM Taneli Puumalainen 20.9.2021

17.1.2022 | Asia: Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, diaarinumero VN/32784/2021: PSL lausunto STM:lle 17.1.2022

31.3.2022 | Asia: Lausuntomme työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta, diaarinumero VN/31776/2021: PSL lausunto STM:lle 31.3.2022

3.2.2023 | Asia: Tietopyyntö koronarokotusten vaikutuksesta suomalaisten fertiliteettiin, raskauteen ja syntyvän lapsen terveyteen: PSL kirje STM:lle fertiliteetistä 31.1.2023

Febr. 3, 2023 | Topic: Information request about the effect of the corona vaccines on fertility, pregnancy and health of the newborns in Finland: PSL letter to STM about fertility Jan 31, 2023

LAUSUNNOT STM:lle tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta:

PSL lääkäri Sylvi Silvennoinen-Kassisen lausunto STM:lle 24.2.2023

PSL lääkäri Rauli Mäkelän lausunto STM:lle 11.3.2023

PSL lääkäri Nina K. Honkasen anonyymin asiantuntijan puolesta allekirjoittama lausunto STM:lle 17.3.2023

*LAUSUNTO Valtiovarainministeriölle Digitaalinen henkilöllisyys -hankkeesta:

8.4.2022 | Asia: Digitaalinen henkilöllisyyshanke, säädösvalmistelu VM092:00/2021: Lausunto VVM:lle Digitaalinen henkilöllisyys-hankkeesta 8.4.2022

*Muut lausunnot:

16.3.2023 | Asia: Dosentti Tamara Tuumisen lausunto: KORONATESTI EI SOVELLU DIAGNOSTIIKKAAN 16.3.2022

*KANTELUT Oikeuskanslerille:

5.3.2023 | Asia: THL:n vastaa asiattomasti Pelastetaan Suomen Lapset lääkäriryhmän tietopyyntöön COVID-19-injektioiden vaikutuksesta fertiliteettiin: PSL kantelu oikeuskanslerille THL:n asiattomasta vastauksesta 5.3.2023

12.6.2023 Apulaisoikeuskanslerin vastaus PSL:n kanteluun 5.3.2023.pdf

13.4.2023 | Asia: THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ei vastaa viralliseen tietopyyntöön mRNA-“rokotteiden” aiheuttamasta vauvakadosta: PSL kantelu oikeuskanslerille Hanna Nohynek ei vastaa 13.4.2023

*KIRJEENVAIHTO THL:n ja FIMEA:n (ja kopion saaneiden tahojen) kanssa:

PSL 1. kirje THL:lle ja FIMEA:lle mRNA-geeniteknologisten injektioiden turvallisuudesta 29.7.21

Sama englanniksi/same in English: The first letter to the Finnish health authorities of THL and FIMEA July 29, 2021

FIMEA:n lääketurvallisuuspaallikkö Liisa Näverin viesti 5.8.2021

PSL 2. kirje vastauksena FIMEA:n Liisa Näverin viestiin 26.8.2021

FIMEA:n ylijohtajan Eija Pelkosen vastaus PSL 1. kirjeeseen 29.9.2021

THL:n allekirjoittamaton(!) vastaus PSL 1. kirjeeseen 8.10.2021

PSL 3. kirje THL:lle vastineena THL:n 8.10.2021 -kirjeeseen 13.10.2021

PSL 4. kirje THL:lle koronapassin ongelmista 13.12.2021

PSL 5. kirje FIMEA:lle laadunvalvonnasta 12.1.2022 ja FIMEA:n vastaukset

PSL 6. kirje THL:lle ja FIMEA:lle koronarokotteiden hyödyistä ja haitoista 29.9.2022

THL:n allekirjoittamaton(!) vastaus PSL 6. kirjeeseen hyödyistä ja haitoista 20.10.2022.

Oikeusasiamiehen kanslian vastaus PSL 29.9.22 -kirjeeseen, 20.10.22

PSL 7. kirje FIMEA:lle laadunvalvonnasta 23.10.2022

FIMEA:n vastaus PSL 7. kirjeeseen laadunvalvonnasta 3.11.22

PSL 8. kirje THL:lle aiheesta “kuolleisuus ei lisääntynyt” 29.11.2022 (kirje lähetettiin myös Lääkärilehden ja Mediuutisten päätoimittajille)

TH:n allekirjoittamaton(!) vastaus PSL 8. kirjeeseen 7.12.2022

THL:n vastaus PSL:n kirjeeseen 3.2.23 STM:lle fertiliteetistä 20.2.2023

PSL 9. kirje THL:lle (Hanna Nohynek) vauvakadosta 22.2.2023

*KIRJEENVAIHTO Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa:

Aluehallintoviraston vastaus (saapunut heille 31.8.21) koronarokotusten toteuttamisesta 23.5.2022

*Correspondence with European Medicines Agency (EMA) about the adverse effects of the corona vaccines and their safety evaluations / KIRJEENVAIHTO Euroopan lääkevirasto EMA:n kanssa rokotteiden havaituista haitoista ja turvallisuusarvioinnista:

PSL 1. kirje EMA:lle turvallisuusarvioinnista 16.10.2021

EMA:n vastaus PSL 1. kirjeeseen 26.11.2021

PSL 2. kirje EMA:lle laadunvalvonnasta 17.1.2022

PSL 3. kirje EMA:lle laadunvalvonnasta 6.10.2022

EMA:n vastaus PSL 3. kirjeeseen 21.10.2022

PSL 4. kirje EMA:lle laadunvalvonnasta 8.12.2022 ja Suomennos PSL 4. kirje EMA:lle 8.12.2022

EMA:n vastaus PSL 4. kirjeeseen 5.1.2023 ja Suomennos EMA:n vastaus PSL 4. kirjeeseen 5.1.2023

*KIRJEENVAIHTO Suomen virologien ja immunologien kanssa koskien mRNA-COVID19-rokotteiden tieteellistä ja puolueetonta arviointia:

PSL 1. kirje Suomen virologeille ja immunologeille 9.8.2021

PSL 2. kirje Suomen virologeille ja immunologeille 10.9.2021

Virologien vastaukset PSL 2. kirjeeseen 17.9.2021

PSL 3. kirje Suomen virologeille ja immunologeille 21.9.2021

*KIRJEENVAIHTO SPR:n veripalvelun, Patologi- , Immunologia- ja Hematologiayhdistysten kanssa veripreparaattien ja elinsiirtojen turvallisuudesta ja Covid-injektion saaneiden ruumiinavausohjeista:

PSL 1. kirje SPR veripalvelulle 30.9.2021 (avoin kirje, joka on osoitettu myös Immunologia-, Hematologia- ja Patologiyhdistykselle)

SPR veripalvelun vastaus PSL:n 1. kirjeeseen 6.10.2021

PSL 2.kirje SPR veripalvelulle 13.10.21

PSL 3. kirje SPR veripalvelulle 10.10.2022

SPR veripalvelun vastaus PSL 3. kirjeeseen 17.10.2022

20.12.2022 | Asia: Ruumiinavausohjeet Covid-injektion saaneille: PSL 4. kirje patologeille 20.12.2022

Liite edelliseen kirjeeseen 20.12.2022: Ruumiinavausohjeet COVID-injektion saaneille.pdf

PSL 5. kirje SPR veripalvelulle autotransfuusiosta ja Safe Blood -koalitiosta 31.1.2023

SPR veripalvelun vastaus PSL 5. kirjeeseen 2.2.2023

*KIRJEET Valtakunnalliselle lääketieteelliselle tutkimuseettiselle toimikunnalle (TUKIJA):

21.8.2021 | Asia: Tietopyyntö 6kk-4v lasten rokotetutkimuksesta: Erikoislääkäri Rauli Mäkelän tietopyyntö TUKIJAlle 21.8.2021

7.9.2021 | TUKIJA:n vastaus tietopyyntöön: TUKIJA:n vastaus tietopyyntöön 7.9.2021

*KIRJEENVAIHTO Suomen Lääkäriliiton ja muiden lääkärijärjestöjen kanssa:

18.8.2023 | Asia: Avoin kirje lääkäreille Influenssa- ym. rokotteista: PSL Avoin kirje lääkäreille Influenssa- ym. rokotteista 18.8.2023

19.11.2021 | Asia: Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen törkeät lausumat lääkäreistä: Sylvi Silvennoinen-Kassisen vastaus Lääkäriliiton toiminnanjohtajalle 19.11.2021

13.2.2023 | Asia: Lääkäriliitto poisti Nürnbergin säännöstön sivustoltaan: PSL tiedustelu Lääkäriliitolle 13.2.2023

Lääkäriliiton vastaus PSL:n tiedusteluun Nürnbergin säännöstön poistamisesta 13.2.23

*KIRJEET kansanedustajille:

11.10.2021 | Asia: Oikeaa tietoa kansanedustajille koko koronaviruspandemiasta: PSL 1. kirje kansanedustajille 11.10.2021

14.10.2021 | Asia: Mm. koronapassin ongelmallisuus ja lääkeyhtiöiden korruptio: PSL 2. kirje kansanedustajille 14.10.2021

22.11.2021 | Asia: Koronarokotukset on keskeytettävä välittömästi: PSL 3. kirje kansanedustajille 22.11.2021

21.6.2022 | Asia: COVID-19 rokotuksien jatkaminen syksyllä 2022: PSL 4. kirje kansadustajille Laiho ja Sarkomaa 21.6.2022

6.12.2022 | Asia: WHO:n pandemiasopimuksen allekirjoittaminen: PSL 5. kirje kansanedustajille 6.12.2022

25.3.2023 | Asia: Tietoa WHO:n valtapyrkimyksistä: PSL 6. kirje kansanedustajille 27.3.2023

*KIRJEET EU:n Mepeille:

8.12.2022 | Asia: Covid-19-rokoteampullien sisältö/laadunvalvonta: PSL 1. kirje Suomen Mepeille laadunvalvonnasta 8.12.2022

18.12.2022 | Asia: Ehdotus yhteistyöstä EU:n rohkeille Mepeille: PSL 1. kirje Euroopan ROHKEILLE Mepeille 18.12.2022

*KIRJEET muille tahoille:

20.10.2021 | Asia: Erikoislääkäri Rauli Mäkelän vastaus piispa Teemu Laajasalolle hänen kirjoitukseensa liittyen (HS 19.10.2021): Rauli Mäkelän vastaus piispa Teemu Laajasalolle 20.10.2021

Pelastetaan Suomen lapset

Lastemme terveyden ja elämän puolesta – allekirjoita vetoomus!