Medialle

Sitten Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan alun kesällä 2021, olemme tehneet kovasti talkootyötä koko Suomen kansan terveyden ja elämän hyväksi pyrkimällä vastavuoroiseen keskusteluun päättäjien ja terveysviranomaisten kanssa niin Suomessa kuin Euroopassakin ja tiedottamalla suurta yleisöä heidän terveyttään, henkeään ja perustuslaillisia oikeuksiaan koskevista aiheista, joista valtamediassa vaietaan.

Olemme tuoneet sekä viranomaisten, päättäjien että suuren yleisön tietoisuuteen lääkeyhtiöiden rahoituksesta täysin riippumattomien, korkealaatuista lääketieteellistä tutkimusta tekevien tutkijoiden ja lääkärinvalansa tosissaan ottavien lahjomattomien lääkäreiden sekä muiden rehellisten totuuden etsijöiden esiin tuomia faktoja tästä WHO:n tammikuussa 2020 julistamasta maailmanlaajuisesta pandemiasta. Eräitä esille tuomiamme asioita:

  • Vakuuttava tieteellinen näyttö COVID-19-injektioiden tehottomuudesta, vahingollisuudesta ja tappavuudesta.
  • Lääkeyhtiöiden törkeät salailuyritykset COVID-19-injektioiden haittavaikutuksista.
  • Kaikessa hiljaisuudessa tehdyt lakimuutokset, joilla on kauaskantoisia seuraamuksia (esimerkkinä geenitekniikalain muutos syksyllä 2021).
  • WHO:n ja EU:n kyseenalaiset pyrkimykset viedä jäsenvaltioilta heidän itsenäinen päätäntävaltansa kansanterveyttään koskevissa asioissa.
  • WEF:n visioima ja WHO:n ja EU:n (ja muiden suurten toimijoiden) toimeenpanema ja ohjaama “suuri taloudellinen nollaus” ja globaalin digitaalisen tunnistepassin lanseeraus, joissa molemmissa tärkeänä instrumenttina on ollut mm. COVID-19-pandemian vastatoimet.

Poimintoja tärkeistä PSL:n dokumenteista:

Linkki PSL:n kaikkiin kirjeisiin, lausuntoihin ja vetoomuksiin viranomaisille, päättäjille ja muille toimijoille:

PSL:n koko kirjeenvaihto

Lehdistötiedotteita PSL:n kampanjan alkuajoilta:

Lehdistötiedote 30.8.2021: FIMEA ilmoitti vastaavansa kysymyksiin ”koronarokotteiden” turvallisuudesta syyskuussa 2021

Lehdistötiedote 2.8.2021: LÄÄKÄRIT VASTUSTAVAT KORONAROKOTUSTEN LAAJENTAMISTA 12-15-VUOTIAISIIN

Lehdistötiedote 16.7.2021: Monen maan lääkärit estäisivät lasten koronarokotukset

Lehdistötiedote 7.7.2021: LÄÄKÄRIT VETOAVAT LASTEN KORONAROKOTUSTEN ESTÄMISEKSI

Kampanjakuvat

Klikkaa kuva auki ja tallenna suurempi kuva:

Pelastetaan Suomen lapset. Lääkäreiden perustama kampanja lasten ja nuorten suojelemiseksi kokeellisilta geeniteknologisilta injektioilta.
Klikkaa kuvaa ja tallenna.
Pelastetaan Suomen lapset. Nyt voit vaikuttaa siihen, pistetäänkö lapsiimme kokeellisia geeniteknologiainjektioita, joiden pitkäaikaisseurauksista kukaan ei tiedä.
Klikkaa kuvaa ja tallenna.

Pelastetaan Suomen lapset

Lastemme terveyden ja elämän puolesta – allekirjoita vetoomus!