FIMEA ilmoitti vastaavansa kysymyksiin ”koronarokotteiden” turvallisuudesta syyskuussa 2021

FIMEA:n lääketurvallisuuspäällikkö Liisa Näveri on luvannut ystävällisesti 5.8.2021 lähettämässään sähköpostissa (liite 1), että viranomaiset vastaavat syyskuun 2021 aikana 29.7.2021 Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän lähettämään kirjeeseen (liite 2). Lääkäriryhmä on kiittänyt saamastaan väliaikatiedotteesta (liite 3) todeten ymmärtävänsä, että pätevien tieteellisten vastausten laatimiseen menee toivottua enemmän aikaa. Samassa yhteydessä lääkäriryhmä muistuttaa jatkuvassa nousussa olevista vakavista haittailmoitusten määristä ja toistaa aiemman ehdotuksensa rokotusten keskeyttämiseksi, kunnes turvallisuuskysymykset on saatu ratkaistuksi.

Kysymykset koskevat siis ”koronarokotteista” eli oikeammin kokeellisista, geeniteknologiaan perustuvista injektioista viranomaisille raportoituja tuhansia vakavia haittoja, niiden vaikutusmekanismeja ja mahdollisia pitkäaikaisia terveysriskejä sekä lisäksi COVID-19 -taudin diagnostiikassa käytettävien PCR-testien luotettavuutta, COVID-19 -taudin ennaltaehkäisemistä ja hoitoa turvallisiksi tiedetyillä myyntiluvallisilla valmisteilla.

 FIMEA-THL-kirjeessä toivottiin saatavan vastaukset esitettyihin kysymyksiin 31.8.2021 mennessä. Liisa Näveri on viranomaisten edustajana luvannut vastaukset syyskuussa 2021. Pätevien tieteellisten vastausten laatiminen vie aikaa ja niitä nimenomaan lääkäriryhmä toivoo. Täten Liisa Näveriltä tullut väliaikatieto tulkitaan Pelastetaan Suomen Lapset lääkäriryhmässä positiiviseksi signaaliksi siitä, että viranomaiset ovat ottaneet heille esitetyt kysymykset vakavasti.

Vastauksessaan Liisa Näverin väliaikatiedotteeseen lääkäriryhmä nostaa esille mm. FIMEA:lle nuorista raportoidut haittailmoitukset (ks. tarkemmin lääkäriryhmän vastaus liitteessä 3). 12-17-vuotiaiden riskiryhmin kuuluvien rokotukset on aloitettu maassamme nyt kesäkuussa 2021 ja kaikkien 12-15-vuotiaiden rokotukset kouluissa 9. päivä elokuuta.  Jo nyt muutama viikko koululaisten massarokotusten käynnistämisestä eli 24.8.2021 mennessä on raportoitu 12-17-vuotiailla yhteensä 49 haittaa ja näistä 9 on arvioitu vakavaksi.

Lääkäriryhmän vastaus (liite 3) Liisa Näverille on lähetetty tiedoksi FIMEA:n ylijohtaja Eija Pelkoselle ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudalle, jotta THL yhteistyössä FIMEA:n kanssa ryhtyisi välittömästi tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin lasten ja nuorten lisävammautumisten ja kuolemien estämiseksi.

 Liitteet:

  1. Lääketurvallisuuspäällikkö Liisa Näverin sähköpostiviesti 5.8.2021
  2. THL-FIMEA-kirje 29.7.2021
  3. Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan lääkäriryhmän vastaus Liisa Näverin 5.8.2021 sähköpostiviestiin

Ystävällisin Terveisin

Pelastetaan Suomen Lapset -tiimi

www.PelastetaanSuomenLapset.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

info@pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit