Lehdistötiedote 21.9.2021

Julkaisuvapaa heti

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen tuli tunnetuksi haastettuaan rokotejohtaja Mika Rämetin MTV3:n haastattelussa. Vielä suurempi kohu nousi YouTuben sensuroitua Tuumisen kattavan tiedehaastattelun Mikko Kemppe Podcastissa. Video on nähtävissä Tokentubessa https://tokentube.net/view?v=3049009830. VIDEO EI IKÄVÄ KYLLÄ OLE ENÄÄ KATSOTTAVISSA KOSKA TOKENTUBE EI OLE TOIMINNASSA! Tamara Tuumiusen videoita: https://pelastetaansuomenlapset.fi/videot/

Erikoislääkäri Tuuminen on lähestynyt Suomen johtavia virologeja lähettäen kolme kirjettä liittyen koronarokotteiden riskeihin. Julkaisemme nyt myös saamamme vastaukset kirjeisiin.

Aiemmat kirjeet luettavissa täältä
https://pelastetaansuomenlapset.fi/avoin-kirje-suomen-virologeille-ja-immunologeille-koskien-mrna-covid19-rokotteiden-tieteellista-ja-puolueetonta-arviointia/

https://pelastetaansuomenlapset.fi/toinen-avoin-kirje-suomen-virologeille-ja-immunologeille-koskien-mrna-covid19-rokotteiden-tieteellista-ja-puolueetonta-arviointia/

Kolmas avoin kirje Suomen virologeille ja immunologeille koskien mRNA COVID19 rokotteiden tieteellistä ja puolueetonta arviointia  

Arvoisat kollegat,

Kiitos professorit Ilkka Julkinen ja Kalle Saksela vastauksistanne. Stefanie Seneffin ja Greg Nighin artikkelista voidaan tosiaan olla monta mieltä. Lienee mahdollista, ettei meillä kenelläkään ole riittävää biokemian ja molekyylibiologian osaamista, jotta voisimme ottaa kovin vahvaa kantaa artikkelin tieteellisen oikeellisuuteen (?) Tutkijat viittasivat arvolehtiin: Nature 13 kertaa, Science 3krt, NEJM 3 krt, Cell 1 krt, JAMA 1 krt, Lancet 1 krt, Autoimm Rev 2 krt, Vaccines 4 krt, PNAS 5 krt, Infect Immun 1 krt, Front Immunol 3 krt, Virol 2 krt, BMJ 3 krt ja lukuisiin muihin kansainvälisiin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Tämän lisäksi viitattiin CDC 5 krt, FDA 1 krt, WHO 2 krt. Minua kiinnostaisi tietää, että mitä tarkkaan ottaen tarkoitatte ”vanhentuneella tiedolla ja huuhaa’lla”?

mRNA- ja adenovirusvektorirokotteiden turvallisuutta ei ole seurattu eikä seurata huolellisesti (vastoin yleistä ja vastauksienne perusteella Teidänkin käsitystänne) kuten viranomaiset antavat ymmärtää. Niistä on raportoitu viranomaisille meillä ja muualla maailmassa ennätyksellisen paljon vakavia haittoja, mukaan lukien kuolemia ja pysyviä vammautumisia. Toisaalta, kuten viranomaiset itse ovat todenneet, koronavirusinfektio ei ole vakava tauti lapsille ja nuorille. Tautiin on tähän mennessä kuollut Suomessa vuoden 2020 alusta lukien yhteensä 1051 henkilöä, joiden mediaani-ikä 82-vuotta, eli he ovat olleet jo vääjäämättä elinkaarensa loppusuoralla. Sen lisäksi, 95 %:lla heistä on ollut yksi tai useampi perussairaus (THL-tiedote 17.9.2021).

Tätä tilastoa vastaan peilaten koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten tilastot ovat hälyttäviä.  FIMEA:lle on 14.9.2021 mennessä raportoitu 12-17-vuotiailla yhteensä 197 haittaa, joista 34 on arvioitu vakavaksi. Vakavalla haitalla tarkoitetaan kuolemaan, hengenvaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen, pysyvään vammaan tai toimintakyvyn alentumiseen (esim. työkyvyttömyyteen), synnynnäiseen epämuodostumaan tai muuhun synnynnäiseen poikkeamaan johtanutta tilaa. Vakavien haittojen määrä on todella korkea huomioiden, että viranomaisille ilmoitetaan yleensä vain 1-10% haitoista. Vakavia lyhyellä aikavälillä ilmeneviä haittoja on odotettavissa väistämättä lisää, mikäli nuoret altistetaan toiselle tehosteannokselle. Pitkäaikaista haitoista kenelläkään ei ole tietoa.

On huomioitavaa, että Ruotsissa ei rokoteta terveitä 12-15v lapsia. Joint Committee on Vaccination and Immunisation (UK) 3.9.2021 on tehnyt arvion, että terveiden 12-15-vuotiaitten koronarokottamisesta saatava hyöty on riskiin nähden niin pieni, että varovaisuusperiaate huomioiden sitä ei voi suosittaa muille kuin ehkä riskiryhmille (Joint Committee on Vaccination and Immunisation – GOV.UK (www.gov.uk)). 

Vakavien haittavaikutuksien syy-yhteys rokotteeseen tulisi arvioida THL:n kriteerien mukaisesti https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/haittavaikutukset-rokotuksista/rokotuksen-ja-oireiden-syy-yhteys.  Kriteerien perusteella syy-yhteys on varma, mikäli 1) järkevän ajallisen yhteyden lisäksi, 2) muilla rokotetuilla on todettu samanlaisia oireita, 3) muut syyt on poissuljettu ja 4) haitalle on osoitettavissa järkevä biologinen mekanismi. Edellä mainituista syy-yhteyden kriteereistä täyttyy nyt ensimmäiset kolme, mutta haittojen biologisille mekanismeille emme ole löytäneet kirjallisuudesta riittävän yksiselitteisiä vastauksia. Jotta arviointia voi tehdä tieteellisesti pitävällä pohjalla, tarvitaan syvällistä osaamista molekyylibiologiasta, ihmisten fysiologiasta ja virologiasta. Siksi ’Pelastetaan Suomen Lapset’ -kampanjan lääkärit katsoivat keskustelun kanssanne erittäin tärkeäksi tästä hyvin vakavasta lastemme terveyttä ja henkeä uhkaavasta riskistä.  Koska Te edustatte alan korkeinta osaamista, toivoisin että suhtaudutte vastuullisesti pyyntööni pohtia haittavaikutuksien esiintymistä selittäviä biologisia mekanismeja.  Lääkäreinä ja tutkijoina Teiltä odotetaan puolueetonta ja rohkeaa mielipidettä siitä, onko lastemme rokottaminen lääketieteellisesti perusteltu.

Uskoisin, että saamme tukenne, kun etsitään luotettavalla tavalla tutkittua tietoa, totuutta ja pidetään omatunto puhtaana. Voisimmeko mahdollisesti järjestää etäpalaverin aiheesta keskustellaksemme tarkemmin?

Kunnioittaen,

Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti

Kirjeet on lähetetty seuraaville professori Ilkka Julkunen, professori Olli Vapalahti, professori Kalle Saksela, professori Klaus Hedman, professori Heikki Hyöty, akateemikko Kari Alitalo, professori Seppo Ylä-Herttuala, professori Mika Salminen.

Vastaukset toiseen kirjeeseen

Hei Tamara ja hyvät kollegat,

Ohessa näkemyksiäni Tamaran esittämiin huoliin ja asioihin. En pysty kaikkia asioita erityisesti aina perustelemaan, mutta selkeä näkemykseni on, että rokotukset ovat ainoa tie ulos pandemiasta ja ne säästävät valtavan määrän ihmishenkiä. Nyt varmuudella Suomessa on COVID-infekton saanut 2,3% väestöstä ja hieman yli 1000 ihmistä on menetynyt. Ilman rokotuksia meillä olisi ja tulevien vuosien aikana tulisi tuhansia tai kymmenituhansia kuolemia. Otin myös kantaa lasten rokotuksiin. Rokotuksilla on jonkin verran haittavaiktuksia kuten melkein kaikilla interventioilla, mutta vakavat haitat ovat erittäin harvinaisia (eivätkä tietenkään sinänsä hyväksyttäviä) ja siten rokotusten hyödyt ovat kiistattomat.

t. Ilkka (Julkunen)

Hei Tamara, Ilkka, et al,

Hienoa että Ilkka löysi aikaa vastata kirjeeseesi Tamara.  

Katsoin kirjeen keskeisenä viitteenä olleen Seneff & Nigh artikkelin, joka oli niin laaja ja sekalainen keitos periaatteessa relevantteja (mutta pääosin vanhentuneita) huolenaiheita sekä tieteen kaapuun puettua tarkoitushakuista huuhaata että en jaksanut ryhtyä sitä tarkemmin perkaamaan ja kommentoimaan.

Spike mRNA rokotteethan ovat osoittautuneet tehokkaiksi (vaikka suoja oireetonta tai lievää infektiota vastaa ei kovin kauan kestäkään) ja ainakin näillä näkymin myös huomattavan turvallisiksi. Niiden käyttöönoton yhteydessä itsekin kiinnitin huomiota siihen kuinka paljon ihmiskäytölle uutta kemiaa niissä on, ja hieman hämmästelin asiantuntijalausuntoja, joiden mukaan ne ovat lähtökohtaisesti maailman turvallisimpia rokotteita koska perustuvat vain viruksen RNA:han. Turvallisuutta tottakai jatkuvasti vielä huolellisesti monitoroidaan, mutta erittäin hyvältähän tuo teknologia nyt vaikuttaa, ja uusilla mRNA rokotteilla sekä terapiasovelluksilla näyttäisi olevan paljon annettavaa.

yt. Kalle  (Saksela)

Vastaukset kolmenteen kirjeeseen

Hei, 17.9.2021

Ahkerakaan viittaaminen arvostettujen lehtien artikkeihin ei tarkoita, että kirjoittajan omat johtopäätökset olisivat perusteltuja, eikä tuo Seneff & Nigh katsaus itse olisi varmastikaan läpäissyt minkään arvostetun lehden arviointiseulaa.

Vanhentuneilla huolenaiheilla tarkoitin viittauksia teoreettisiin riskeihin, jotka rokotteiden laajamittainen käyttö on osoittanut aiheettomiksi.

Olemme varmasti kaikki aivan samaa mieltä, että rokotteiden haittoja suhteessa saatuun hyötyyn tulee tarkasti seurata, lapsilla ja nuorilla aivan erityisesti.

yt. Kalle

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit