Totuuden jälkeinen aika 2020 – 2022

9.1.2023

Nina Kristiina Honkanen, psykiatrian erikoislääkäri, EMDR-terapeutti
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa tätä linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/totuuden-jalkeinen-aika-2020-2022/

HUOM! Katso artikkelin lopusta VIITTEET ja myös muut AJATUKSIA HERÄTTÄVÄT LINKIT, jonne keräillään materiaalia sitä mukaa, kun sitä kertyy.

Johdanto

Näitä kolmea viimeisintä vuotta, 2020 – 2022, voisi hyvin kuvailla “totuuden jälkeisen ajan vuosiksi”. Meillehän on aina valehdeltu tietyistä asioista täällä dualistisessa “vanhan paradigman ajattelun ja toiminnan maailmassamme”, mutta näiden vuosien aikana on tullut selvääkin selvemmäksi, että totuudellisella riippumattomalla tieteellä, totuudellisen, faktoihin perustuvan tiedon jakajien sananvapaudella, kansalaisten perustuslaillisilla oikeuksilla, ihmisoikeuksilla tai henkilökohtaisen koskemattomuuden tai terveystietojen yksityisyyden suojalla ei näyttäisi olevan enää mitään merkitystä terveysviranomaisille, päättäjille tai johtavassa asemassa oleville sosiaali- tai terveydenhuoltoalan toimijoille eikä heille, jotka päättävät, mitä valtamediassa saa sanoa.

Toisaalta, näyttää myös siltä, että virallisten tahojen ei itse tarvitse enää esittää kunnon perusteita väitteilleen, siis todellisia faktoja; pelkät vakuuttelut ja mielipiteet riittävät. Vastuunsa Suomen kansan edessä he ovat jo siirtäneet EU:lle ja WHO:lle.

Tässä pandemiassa ei ollut koskaan kyse terveydestämme. Jos todella rehellisesti pysähdymme katsomaan niin kansallisten kuin kansainvälistenkin terveysviranomaisten ja päättäjien, kuten THL:n, FIMEA:n, STM:n, WHO:n, FDA:n, CDC:n, EMA:n ja EU:n hyvin epäjohdonmukaista, ihmisten mieliä sekoittavaa ja myöhemmin myös rikolliseksi paljastunutta toimintaa näinä kolmena menneenä vuotena, ymmärrämme koko pandemianarratiivin kehkeytyneen etukäteen hyvin älykkäästi laaditun suunnitelman ja koreografian mukaisesti koko koronaviruspandemian ollessa taidokkaasti orkestroitu traumatisoiva tapahtumasarja, jolla saatiin aikaan pysyvä maailmalaajuisten kriisien ja pandemioiden pelko, jonka varjolla WHO:lle haetaan lisää valtaa. Näyttäisi nimittäin siltä, että kaikkia “pandemian hallinnan” nimissä tehtyjä lakimuutoksia ei ole aikomustakaan palauttaa takaisin.

Lääkärilehti kysyi haastattelussa 4.1.2023 Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osaston päälliköltä Taneli Puumalaiselta, miksi koronan luokitus on yhä yleisvaarallinen tauti, ja hän vastasi:

WHO [Maailman terveysjärjestö] totesi viimeksi lokakuussa, että koronapandemia jatkuu. Korona on edelleen myös EU:n luokittelussa rajat ylittävä terveysuhka, jota erityisesti seurataan ja pyritään torjumaan.” |1|

Kysymys kuuluu, mihin WHO ja EU perustavat koronapandemian jatkamisen? Itse asiassa, mihin he perustivat pandemian aloittamisen? Eivät ainakaan totuudelliseen riippumattomaan tieteeseen. Väittämiä ja valtamedian ylläpitämiä valheita kyllä on riittänyt. Ja huomionarvoista on, että Suomen Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja antaa hyvin selkeästi ymmärtää, että Suomen päättäjillä ei ole asiaan mitään sanomista; WHO ja EU päättävät, eikä Suomi tule kyseenalaistamaan heidän päätöksiään.

Mutta ihmetellään silti yhdessä:

– Miten ihmeessä Suomessa on voitu alun alkaenkaan ja voidaan yhä edelleen v. 2023 pitää COVID-19-tautia yleisvaarallisten tautien listalla ilman minkäänlaisia todellisia tieteellisiä perusteita?

– Miten ihmeessä Suomen Sosiaali- ja terveysministeriö v. 2022 voi kirjoittaa muistiossaan ilman minkäänlaista kriittistä analyysiä WHO:n ja EU:n kyseenalaisesta toiminnasta (WHO:n rahoitus |2|, EU:n jo 2018 tehty “Tiekartta” rokotusten etenemiselle ja salassa pidetyt sopimukset rokotevalmistajien kanssa |3|) ja ilman minkäänlaista todellista (lue: lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumatonta) tutkimusnäyttöä geeniteknologisten COVID-19-injektioiden hyödyllisyydestä, turvallisuudesta tai laadusta. Sitaatti STM:n muistiosta 27.9.2022:

”Suomi tukee maailmanlaajuisen terveyshätätilannevalmiuden ja -vasteen vahvistamista ja EU:n merkittävää roolia työssä. Suomi on sitoutunut kansainvälisen pandemiasopimuksen edistämiseen ja pitää tärkeänä tarkastella tarvittavilta osin myös IHR:n muutostarpeita mukaan lukien IHR:ään liittyvien prosessien teknologian päivittäminen.” |4|

– Miten ihmeessä v. 2022 Suomessa alettiin suositella ja yhä v. 2023 suositellaan pikkuvauvojen piikittämistä geeniteknologisilla injektioilla ilman minkäänlaisia todellisia tieteellisiä perusteita |5|, kun tietoa oli jo vuonna 2022 kertynyt runsaasti niiden hyödyttömyydestä, vahingollisuudesta ja tappavuudesta |6|.

– Miten ihmeessä v. 2022 Suomessa voitiin vaatia pakkorokotusta SOTE-alan työntekijöiltä ilman minkäänlaisia todellisia tieteellisiä perusteita? Sillä sitähän Tartuntatautilain väliaikainen pykälä 48a tarkoitti; pakkorokotusta, koska ilman sitä menetti työpaikkansa. Tällainen perustuslakia, ihmisoikeuksia ja Suomen allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia rikkova laki oli voimassa aikavälillä 1.2. – 31.12.2022. |7, 12|  

– Miten ihmeessä v. 2021 Suomessa voitiin päättää rokotuspassista vastoin ihmisten perustuslaillisia oikeuksia, ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia perustuen sittemmin paljastuneisiin valheisiin: Pfizer ei ollut edes tutkinut estivätkö injektiot tartuntoja! Koko rokotuspassin lanseeraaminen perustui valheeseen. |8, 12|

– Miten ihmeessä v. 2021 Suomessa (ensimmäisenä maana maailmassa!) voitiin sallia pikkuvauvojen käyttö koekaniineina tutkimuksissa, joissa heihin injisoitiin muuntogeenistä organismia |9, 12, 15|? Siinä saatiin samalla kaikessa hiljaisuudessa myös geenitekniikkalaki muutetuksi |10, 12|, mikä tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että lakimuutos piti saattaa voimaan, jotta vauvoja voitiin yleensäkään piikittää, ja lakimuutoksen myötä meille kaikille saa nyt tietyissä tilanteissa tehdä kenttäkokeita muuntogeenisillä organismeilla ilman, että meille tarvitsee edes kertoa siitä! Ja “kaikessa hiljaisuudessa” tarkoittaa sitä, että valtamedia ei nostanut näin tärkeää asiaa esille lainkaan, joten siitä ei syntynyt minkäänlaista julkista keskustelua.

– Miten ihmeessä v. 2021 Suomessa päätettiin aloittaa ensin 12-15-vuotiaiden lasten ja nuorten ja sittemmin 5-11-vuotiaiden lasten “rokottaminen” näillä jo silloin lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumattomissa tutkimuksissa turhiksi, vahingollisiksi ja jopa tappaviksi tiedetyillä injektioilla täysin terveen järjen vastaisesti ja jopa ilman vanhempiensa suostumusta? |11, 12|

– Miten ihmeessä v. 2020 Suomessa valtaapitävät tahot, terveysviranomaiset ja valtamedia saivat harjoittaa ennennäkemätöntä pelonlietsontaa, propagandaviestintää ja valtavirrasta poikkeavien äänien täydellistä sensuuria? Niin Suomessa kuin maailmallakin apuna käytettiin käyttäymistieteen oppeja, joiden avulla pyrittiin mahdollisimman laajaan rokotuskattavuuteen. |13|

– Miten ihmeessä on mahdollista, että riippumattomien korkealaatuista tieteellistä tutkimusta tekevien nobelistien, professorien, dosenttien, lääkäreiden ja tutkijoiden tutkimustulokset, raportit ja mielipiteet pimitettiin täysin valtamediasta? |13|

– Ja miten ihmeessä v. 2020 Suomessa saatiin kansalaiset hyväksymään kaikki hulluakin hullummat COVID-19-rajoitustoimet ilman minkäänlaisia todellisia tieteellisiä perusteita? |13|

Vastaus taisi jo paljastuakin ennen ihmetteleviä kysymyksiämme: päätäntävaltaa on keskitetty jo vuosikausia suunnitelmallisesti – WHO ja EU päättävät jäsenmaidensa asioista eivätkä Suomen terveysviranomaiset, Sosiaali- ja terveysministeriö, kansanedustajat tai oikeuslaitoskaan tule kyseenalaistamaan heidän päätöksiään. Tämä on tullut hyvin selväksi myös Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri ja tutkijajärjestön kirjeenvaihdosta kyseisten instanssien kanssa. |14|

Taisimme aikaisemmin elää harhaluulossa, että Suomen kansanterveydestä vastasivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä päättäjiemme kanssa ja että oikeuslaitoksemme pitäisi huolen siitä, että perustuslaillisia oikeuksiamme ei rikottaisi. Taisimme myös luulla, että voisimme asettaa nämä tahot vastuuseen mahdollisista väärinkäytöksistään.

Suomi haki jäsenyyttä Yhdistyneisiin kansakuntiin (YK) v. 1948 ja sai jäsenyyden v. 1955, jolloin se ilmeisesti pääsi jäseneksi myös Maailman terveysjärjestöön (WHO), joka on yksi YK:n erityisjärjestöistä. Suomi oli kylläkin tarkkailijana jo v. 1947 käydyissä keskusteluissa, jotka johtivat WHO:n syntymiseen. Euroopan unionin (EU) jäsenyyden Suomi sai v. 1994.

Vähänkö me ymmärsimme liittyessämme jäseniksi näihin instansseihin, että ne oli alun alkaenkin perustettu orkestroimaan ihmiskunnan asteittaista kuljettamista kohti teknologista transhumanismia ja totalitaarista yhteiskuntaa keskuspankkien ohjauksessa ja tiedustelupalveluiden, monikansallisten korporaatioiden ja kansalaisjärjestöjen avustuksella, ja että Suomikin olisi lopulta vain narusta vedettävä pässi.

Aika tullee näyttämään, mikä osa oli jaettu pienelle Suomelle tässä globaalissa draamassa. Tietyt Suomeen liittyvät yksityiskohdat suhteessa globalistien intresseihin antavat kuitenkin viitteitä siitä, että Suomella on tärkeä osa:

 • Suomi aloitti ensimmäisenä maana vauvojen piikittämisen muuntogeenisillä organismeilla, siis “koronarokotteiksi” kutsutuilla injektioilla. |9|
 • THL:n ylilääkärinä toimii henkilö |15|, joka oli WHO:n strategisessa rokoteasiantuntijaryhmässä (SAGE) koronarokotustyöryhmän puheenjohtajana toukokuusta 2020 aina kesään 2021 saakka, jolloin ryhmässä kehitettiin Covid-19-immunisaatio-ohjelman “Tiekartta” eli ohjeet kaikille maailman maille siitä, kuinka COVID-19-rokotusten aikataulu ja kohderyhmien priorisointi toteutettaisiin |16|. Kyseinen ylilääkäri teki ilmeisesti hyvää työtä sillä hän saa nyt toimia koko strategisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtajana kolmen vuoden ajan vuodesta 2023 eteenpäin |17|. Hän istuu myös Kansainvälisen rokoteinstituutin johtokunnassa |18|. Voimme vain spekuloida, kuinka tietoinen hän on globalistien koko agendasta.
 • Globaali teknologiayhtiö Nokia, joka nousi aikoinaan maailmanmaineeseen kännyköillään, on tällä hetkellä johtava 5G-ratkaisujen, yksityisten langattomien ja analytiikkaratkaisujen valmistaja, joka edistää viestintäpalvelujen tarjoajien ja yritysten maailmanlaajuista digitaalista muutosta |19|, ja tulee oman arvaukseni mukaan olemaan yksi avainasemassa olevista teknologisen transhumanismin suuntaan vievien teknologioiden, kuten tekoälyn, kehittelijöistä.
 • Maailman talousfoorumin (WEF) Nuorten globaalien johtajien (Young Global Leaders) joukosta on noussut henkilöitä johtaviin avainasemiin kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. |20|

Maailma on jo suurelta osin globaalisti keskitetysti johdettu ja kaikkia yhteiskunnallisia toimintoja sentralisoidaan ja digitalisoidaan huimalla vauhdilla. Kulissien takainen valtaeliitti, Herra/Rouva Globaali tekee, mitä sitä lystää aikomuksenaan mennä loppuun saakka transhumanistisen totalitaristisen dystopiansa luomisessa, jos sallimme sen.  

He ovat toimineet paljolti periaatteella “kokeillaan asioita ja odotetaan, miten eri maat tai ihmiset reagoivat, ja jos he eivät reagoi, tehdään lisäkokeiluja” (professori Richard Werner kansainvälisessä lääkäreiden ja tutkijoiden kokoontumisessa 5.1.2023). Koko WHO:n 20.1.2020 julistama koronaviruspandemia oli siis etukäteen suunniteltu käyttökelpoinen instrumentti ja alusta jatkotoimenpiteille, joista tärkein lienee yhteiskunnan kaikkien toimintojen digitalisaatio |21|.

Tässä prosessissa rokotteilla voimassa pidettävällä digitaalisella rokotuspassilla tai kännykkätunnisteella on ollut hyvin tärkeä rooli, kuten myös tulevan keskuspankkien digirahan (CBDC) esiasteella, kännykällä maksamisella, ja ajatuksella universaalista perustoimeentulosta (UBI), jonka puolesta kaikki miljardööritkin ovat “yhtäkkiä” alkaneet puhua |22|. Ihmisiä on siis totutettu hyväksymään:

 • että on täysin normaalia, että ihon alle injisoidaan jotain!
 • että on täysin normaalia käyttää jonkinlaista tunnistepassia saadakseen tehdä asioita, jotka aikaisemmin kuuluivat perustuslaillisiin – ja ihmisoikeuksiimme!
 • että on hienoa saada käyttää helppoa ja nopeasti toimivaa digirahaa!
 • että universaali perustoimeentulo on mahtava juttu!

Meitä on siis totutettu ja valmisteltu siihen, mitä tuleman pitää. Lupauksella universaalista perustoimeentulosta suuri osa ihmisistä saadaan houkuteltua hyväksymään pieni ihon alle laitettava mikrosiru, joka toimii digitaalisena identiteettitunnisteena, rahana ja avaimena ja johon on tallennettu kaikki olennainen tieto ihmisestä; esim. hiilijalanjälki, rokotusstatus, muut terveystiedot, mielipidestatus, yhteiskunnallinen kelpoisuusstatus, rahankäyttö jne. Tämän mikrosirun kautta meitä valvotaan, seurataan ja käyttäytymistämme ohjaillaan tiettyyn valtaapitävien hyväksymään suuntaan. Kokeiluja on jo tehty maailmalla; Nigeria siirtyi kokonaan keskuspankkien digirahaan lokakuussa 2021 ensimmäisenä maana Afrikassa |23|, ja Ruotsissa on jostain syystä oltu kovin innostuneita ihon alle laitettavista mikrosiruista |24|.

Ei enää vapautta eikä yksityisyyttä, vain “Yksi Maailmanhallinto”, “Yksi Terveyspolitiikka”, “Yksi Digiraha”, “Yksi sitä ja Yksi tätä”, jne. Ja kaiken takana YK:n Agenda 2030, johon jo syyskuussa 2015 kirjattiin kauniiseen sanahelinään kiedottuna koko suuri suunnitelma |25|. Maailman talousfoorumi (WEF) puolestaan visioi 2016 johtajansa Klaus Schwabbin johdolla millainen maailma olisi v. 2030. Vision johtolauseena on pahaenteinen: “Et omista  mitään ja olet onnellinen” |26|.

Ydinkomponenttina tässä suunnitelmassa on digiraha |27|. Meillähän on ollut jo vuosikymmeniä käytössä eräänlainen pankkien digitaalinen raha, digitaaliset maksujärjestelmät, mutta nyt puhutaan kuitenkin keskuspankkien digirahasta (Central Bank Digital Currency – CBDC), joka ei ole enää rahaa, vaan täydellinen kontrollointiväline.

Keskuspankkien suunnitelmissa on nimittäin mitä todennäköisimmin luopua koko pankkijärjestelmästä |27|:

 • koska suurelle yleisölle on alkanut valjeta keskuspankkien ohjailleen koko taloustieteellistä ajattelua, joka ei ole perustunut todelliseen tieteeseen vaan heidän itse luomiinsa ja traditionaalisten taloustieteilijöiden ylläpitämiin epätieteellisiin valheellisiin väittämiin, joista ei löydy mitään tieteellistä todistusaineistoa.
 • koska suurelle yleisölle on alkanut valjeta keskuspankkien ohjailleen markkinoita ja inflaatiota mielensä mukaan, syyttäen kuitenkin milloin mitäkin ulkoista tapahtumaa, kuten nyt Ukrainan sotaa.
 • koska suurelle yleisölle on alkanut valjeta keskuspankkien luoneen rahaa tyhjästä, mitä nyt pienet paikalliset yhteisöpankitkin ovat alkaneet tehdä, mutta yhteisöjensä parhaaksi.  

Keskuspankeilla on siis kiire saada ihmiset hyväksymään heidän keskitetty digirahansa, jonka jälkeen pankkijärjestelmää ei enää tarvita, ja heillä on täydellinen kontrolli.

Mitä me voimme tehdä?

 • Vahvistakaamme luontaista immuniteettiamme sopivilla annoksilla TOTUUDELLISTA tietoa |28|, terveellisillä elintavoillamme ja nykyaikana hyvin tarpeellisilla ravintolisillä tässä jo pitkälle edenneessä koko maailman “myrkytystilassa”, mikä on seurausta tietoisesta mieleen vaikuttamisesta ja kaikkialle syydetyistä synteettisistä kemikaaleista, ksenobiooteista (vierasaineet), kuten dosentti Tuuminen sanoisi |29|.
 • Löytäkäämme yhdessä takaisin Rakkaudelliseen Yhteyteen! Inspiroitukaamme asioista, jotka lisäävät yhteyttämme ja tarkoituksenmukaisuuden kokemustamme! |30|
 • Pitäkäämme aina yllä TOIVOA, sillä niillä tahoilla, jotka vähät välittävät meidän hyvinvoinnistamme tai kärsimyksestämme, ei ole mitään käsitystä meihin tavallisiin ihmisiin sisäänrakennetusta Sielun ja Hengen vahvuudesta, Rakkauden voimasta ja Parantumisen potentiaalista!
 • Pitäkäämme kiinni KÄTEISESTÄ RAHASTA kaikin voimin! Käyttäkäämme sitä kaikkialla ja levittäkäämme tietoa syistä, miksi se on tärkeää! |31|
 • Sijoittakaamme todellisiin resursseihin ja vahvuuksiin (real assets) ja jos mahdollista, perustakaamme (yhdessä) pieniä paikallisia yhteisöpankkeja. Tehkäämme niin kuin isot pankit ovat tehneet, luokaamme rahaa tyhjästä, mutta nyt hyödyttämään yhteisöä, meitä kaikkia, ei pankkiireita! |32|
 • Hakeutukaamme muiden TOTUUTEEN heränneiden ihmisten luokse rakentamaan positiivista tulevaisuutta meille kaikille! |33|
 • Herättäkäämme keskustelua lähipiirissämme ja jakakaamme totuudellista tietoa, vaikka vain yhdelle ihmiselle kerrallaan. 
 • Olkaamme yhteydessä oman alueemme polittisiin päättäjiin, kansanedustajiin ja myös Euroopan parlamentissa istuviin edustajiimme.
 • Älkäämme kuitenkaan loputtomasti tuhlatko aikaamme ja energiaamme enää heihin, jotka eivät kuuntele, tai mediaan, joka valehtelee ja pimittää totuudellista tietoa.
 • Tukekaamme sen sijaan heitä, jotka työskentelevät rakkaudellisesti meidän kaikkien parhaaksi, jotka työskentelevät sananvapauden, henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityisyyden suojan, kontrolligridistä vapautumisen ja rauhan puolesta ja jotka levittävät totuudellista tietoa kanssaihmisilleen.

Tärkeä OIVALLUS tässä ajassa on, että “KONTROLLI ja VAPAUS tapahtuu yksi ihminen kerrallaan! |34|

Eli se, että sinä heräät/tulet tietoiseksi, muutat mielesi ja alat toimia eri tavalla, on kaiken avain. Suvereenit vapaat ihmiset voivat liittyä YHTEEN toisten suvereenien vapaiden ihmisten kanssa tavoilla, joilla luomme positiivista tulevaisuutta meille kaikille!

Artikkelin viitteet (jatkuva päivitys):

HUOM! Käyttäkää tarvittaessa google-kääntäjää suomentamaan englanninkieliset tekstit.

1. STM:n Taneli Puumalaisen haastattelu Lääkärilehdessä 4.1.2023: https://www.laakarilehti.fi/terveydenhuolto/milloin-korona-poistuu-yleisvaarallisista-taudeista/?utm_medium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk1ke-2022&m=MzQ0OCwxZmU4MzE5MjQ5ZDZjZWZmYzNmMjgzOGM3YmQyMDcyZg%3D%3D

2. WHO:n rahoitus: https://www.who.int/about/funding/contributors

3. EU:

a) EU:n ”Tiekartta” rokottamisen etenemiselle: https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2019-2022_roadmap_en.pdf

b) EU:n salaiset sopimukset rokotevalmistajien kanssa, MEP Christian Terhesin puhe 20.12.2022: https://www.ninakhvideos.com/l/mep-cristian-terhes-vaatii-ursula-von-der-leyenin-valitonta-eroa/

4. WHO:

a) STM:n muistio 27.9.2022 Suomen suhtautumisesta WHO:n Pandemiasopimukseen ja kansainvälisen terveyssäännöstön muuttamiseen (IHR) (EU/1124/2022-STM-1): https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/01/EDK-2022-AK-46473.pdf

b) HÄLYTYS! James Roguski tiedottaa Kansainvälisen terveyssäännöstön katsauskomitean (International Health Regulations Review Committee – IHRRC) “salaisista” neuvotteluista 9. – 13.1.2023: https://jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations?utm_source=profile&utm_medium=reader2

c) Pelastetaan Suomen Lapset (PSL) -riippumattomien lääkäreiden ja tutkijoiden ajatuksia WHO:n Pandemiasopimuksesta 6.12.2022: https://pelastetaansuomenlapset.fi/varoitus-suomi-menettamassa-itsenaisen-kansanterveytta-koskevan-paatantavaltansa/ 

d) Mitä Suomesta sanotaan WHO:n sivuilla: https://www.who.int/about/funding/contributors/fin

e) Suomi nosti rahoitustaan WHO:lle 15.4.2020: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-sopi-maailman-terveysjarjesto-who-n-rahoituksen-lisaamisesta

f) Poimintoja WHO:n dokumentista maaliskuulta 2017 koskien Suomen suhtautumista  Kansainväliseen terveyssäännöstöön (Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the REPUBLIC OF FINLAND, March 2017):

(Huom! Voit käyttää google-kääntäjää käännökseen.)

”Since WHO introduced the Joint External Evaluation (JEE) Tool in February 2016, some 35 countries have hosted JEE missions. Finland is to be commended for the leadership it has shown in volunteering to be the first country from the European Union to join this group. In addition, Finland’s political commitment to the International Health Regulations (IHR) and to the development of the JEE process has been exemplary and deserves global recognition and commendation.” 

”Finland ratified the IHR in 2007 and incorporated the Regulations into national law, designating the National Institute for Health and Welfare as the national IHR focal point.”

Recommendations for priority actions:

Prepare legislation that allows for the Ministry of Health and Social Affairs to make decisions on the provision and receipt of assistance falling under its administrative sector during emergencies, and which regulates the status, rights and responsibilities of the personnel deployed accordingly.”

”Ensure that the IHR are fully incorporated into the forthcoming social and health care reforms and in the update of relevant legislation at all levels.

Lataa koko dokumentti täältä: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2017.24

g) Suomen pääministeri Sanna Marin on saanut 6.5.2021 perustetun WHO:n uuden Kansanterveydellisen talousneuvoston (WHO Council on the Economics of Health For All) suojelijan roolin: https://www.who.int/news/item/06-05-2021-global-experts-of-new-who-council-on-the-economics-of-health-for-all-announced

Sivulta poimittua:

Neuvoston suojelija, pääministeri Sanna Marin sanoi, että uusi toimielin tukee vahvasti WHO:ta ja maita kansanterveyden ja talouden toisiinsa liittyvien kysymysten käsittelyssä.

h) Katso myös (20.) Sanna Marinin roolista WEF:n nuorissa globaaleissa johtajissa (YGL): https://yle.fi/a/3-11902107

i) Hyvä artikkeli suomennettuna WHO:sta, pandemiasopimuksesta ja suunnitellluista muutoksista kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR): https://pelastetaansuomenlapset.fi/ehdotetut-muutokset-whon-kansainvaliseen-terveyssaannostoon-olisi-jasenvaltioiden-suvereniteetin-loppu/

j) Yhteenvetoartikkeli 5.6.2023 EU:n datapalvelusäädöksestä ja sen disinformaatioon puuttumisesta: https://www.who.int/news/item/05-06-2023-the-european-commission-and-who-launch-landmark-digital-health-initiative-to-strengthen-global-health-security

5. THL:n nykyiset suositukset 23.11.2022 vauvojen ja lasten piikittämisestä geenipohjaisilla ja vektoripohjaisilla injektioilla; “osa lapsista voi hyötyä rokotteesta”: https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-suosituksia-alle-12-vuotiaiden-lasten-koronarokotuksista-osa-lapsista-voi-hyotya-rokotteesta?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista

6. Riippumattomia tutkimuksia ja riippumattomien asiantuntijoiden kannanottoja COVID-19-injektioiden hyödyttömyydestä, vahingollisuudesta ja tappavuudesta (tässä vain hyvin pieni otos) ja Pfizerin omien tutkimustulosten pimittäminen:

a) Yli 1000 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusta tiedelehdissä 20.2.2022 : https://community.covidvaccineinjuries.com/compilation-peer-reviewed-medical-papers-of-covid-vaccine-injuries/

b) Yli 1000 kansainvälistä tutkimusta tiedelehdissä 5.1.2022: https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

b) Immunologian emeritus professori Sucharit Bhakdin ja patologian professori Arne Burkhardtin histopatologinen todistusaineisto (10.12.2021) COVID-19-injektioiden hyödyttömyydestä ja tappavuudesta löytyy PSL:n sivustolta: https://pelastetaansuomenlapset.fi/halutaanko-suomessa-selvittaa-kuoliko-ihminen-covid-injektioiden-haittavaikutuksiin-jos-ei-niin-miksi-ei/

c) Pfizerin omien tutkimustulosten pimittäminen, Riikka Soyring Avoin Media 2.12.2021: https://avoin.media/2021/12/02/lakimies-pfizer-tiesi-k-piikin-haittavaikutuksista/

d) Erikoislääkäri, patologian dosentti emeritus Pekka Sutisen kirje eduskuntaryhmille, Avoin Media 17.11.2021: https://avoin.media/2021/11/19/patologi-koronarokotteen-turvallisuus-kyseenalainen/

e) Doctors For Covid Ethics (D4CE) -lääkäriryhmän 3.7.2021 sivustollaan julkaisema tiedekooste, jonka suomennos löytyy PSL:n sivuilta: https://pelastetaansuomenlapset.fi/asiantuntijalausunto-koskien-comirnaty-covid-19-mrna-rokotetta-lapsille/

f) Tri Michael Yeadon, mm. lääkeyhtiö Pfizerin entinen varatoimitusjohtaja, kertoo ”Miksi koronarokotetta ei kannata ottaa” 1.6.2021: https://rapsodia.info/ala-ota-koronarokotetta-dr-michael-yeadon/

g) Doctors For Covid Ethics (D4CE) -lääkäriryhmän videoita (joita tulee koko ajan lisää); todistusaineistoa mRNA-rokotteiden haitoista:

7. SOTE-henkilökunnan ”pakkorokotus” ja koronapassin laajentaminen koskemaan työelämää:

a) Tartuntalain pykälästä 48a, joka oli voimassa 1.2.2022 – 31.12.2022, KT eli kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajajärjestö: https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/sote/suoja-koronaa-vastaan-tartuntatautilaki-48a

b) Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen loppuessa (pykälä 48a) 31.12.2022, lakimies Aki Nummelin (Vapaa Ammattiliitto Valo ry): https://ammattiliittovalo.fi/tartuntatautilaki-48a-pykala-paattyy-mita-sen-jalkeen/

c) STM:n lausuntopyyntö Työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta eli suunnitellusta työelämän koronapassísta (vastausaika päättyi 31.3.2022): https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8cccc7eb-2bee-48c8-b5af-cd8dc67a6d56

d) PSL:n lausunto STM:lle 31.3.2022: https://pelastetaansuomenlapset.fi/laakareiden-lausunto-tyoelaman-koronapassi-roskiin/

e) Katso 12.

8. Rokotuspassi:

a) MEP Rob Roos paljastaa 11.10.2022 kysymyksellään Pfizerin valehdelleen. Koronapassia perusteltiin valheella: https://rapsodia.info/rokote-taytyy-ottaa-toisten-suojelemiseksi-mantra-paljastuikin-valheeksi-2/ 

b) STM:n Lausuntopyyntö tartuntatautilain väliaikaisista koronaan liittyvistä säännöksistä (vastausaika päättyi 18.11.2021): https://stm.fi/-/lausuntopyynto-tartuntatautilain-valiaikaisista-koronaan-liittyvista-saannoksista

c) PSL:n lausunto STM:lle 17.1.2022 Tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (rokotuspassin laajentaminen): https://pelastetaansuomenlapset.fi/psl-laakareiden-lausunto-stmlle-tartuntalain-muutoksesta/

d) Erikoislääkäri Rauli Mäkelän (PSL) puhe 15.10.2021 Eduskuntatalon edessä kansanedustajien juuri päättäessä koronapassista: https://tokentube.net/v/1043979622/Vapauden-Puolesta—Rauli-M%C3%A4kel%C3%A4-15-10-21 EI IKÄVÄ KYLLÄ OLE ENÄÄ KATSOTTAVIUSSA! Token tube ei ole toiminnassa.

e) Katso 12.

9. Vauvat koekaniineina:

a) STM:n tiedote 2.12.2021 kaupallisen rokotetutkimusyhtiön Finvac Oy:n perustamisesta: https://stm.fi/-/valtion-kaupallisen-rokotetutkimusyhtion-perustaminen-hyvaksytty-valtioneuvoston-istunnossa-

b) STM, THL ja Tampereen yliopisto tiedottavat 17.2.2022 Finvac Oy:n toiminnan aloittamisesta maaliskuussa 2022: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/rokotetutkimuskeskus-finvac-oy-aloittaa-toimintansa-maaliskuussa 

c) Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy hallituksen puheenjohtajanaan Liisa-Maria Voipio-Pulkki osallistuu 30.3.2021 aloitettuun, Pfizerin (USA) ja BionTeckin (Saksa) sponsoroimaan tutkimukseen, jonka lääketieteellisenä johtajana toimii Mika Rämet: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-005442-42/FI#B

Sivustolta poimittua:

Tutkittavia on mukana Suomesta, Puolasta, Espanjasta ja USA:sta. Ikäryhmittäin: 28pv-23kk – 1150, 2-11v – 3494, yht. 4644 vapaaehtoista osallistujaa.” *

*Meidän kysymyksemme kuuluu: Voiko vauva/pieni lapsi olla vapaaehtoinen!

d) Suomen rokotetutkimuskeskukset: https://fvr.fi/laakealan-toimijoille/tutkimusarkisto/

Sivustolta poimittua:

COVID-19-ROKOTTEEN TUTKIMUS, GlaxoSmithKline (GSK), aloitus 2021, tutkimuskoodi MENACWY=MEN7B-003, EudraCT: 2021-001367-24: Vaiheen 1/2/3 tutkimus, jossa RNA-rokotteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja immunogeenisuutta COVID-19:ää vastaan arvioidaan terveillä lapsilla, joiden ikä on < 12 vuotta. Rokotetutkimusklinikat: Espoo, Etelä-Helsinki, Itä-Helsinki, Järvenpää, Kokkola, Oulu,Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku

e) Injektiopiikki-sivustolta lisää pikkulasten rokotekokeista: https://injektiopiikki.com/2022/10/20/ema-on-hyvaksynyt-6kk-5-vuotiaiden-mrna-piikitykset/#l17

d) Katso 12.

10. Geenitekniikkalain muutos: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210481

a) STM:n tiedote 8.4.2021: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/geenitekniikkalakia-muutetaan-eu-asetuksen-uudistuksen-vuoksi

Otteita tiedotteesta:

Hallitus esittää muutoksia geenitekniikkalakiin EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen vuoksi. Muutokset koskisivat muuntogeenisillä (GM-) organismeilla tehtävien kenttäkokeiden sekä tuotteiden markkinoinnin lupahakemuksia.”

”Geenitekniikan lautakunta voisi vahvistaa salassapidon tiedoille, jotka voivat vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja.”

b) Hakusanalla geenitekniikkalain muutos ei löydy mitään valtamediasta!

c) Katso 12.

d) Geenitekniikalain muutos hyväksyttiin 10.6.2021: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/eduskunta-hyvaksyi-geenitekniikkalain-muuttamisen-

11. Lasten piikittäminen geeniteknologisilla injektioilla:

a) Katso 5. THL:n nykyiset suositukset vauvojen ja lasten piikittämisestä.

b) ”Lasten pahoinpitelyä massiivisessa mittakaavassa” Tärkeä keskustelu Children´s Health Defence (CHD) -sivustolla CDC:n äänestettyä 20.10.2022 yksimielisesti lasten ”koronarokotteiden” hyväksymisestä USA:n rokotusohjelmaan: https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/child-abuse-on-a-massive-scale/

c) Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi 19.10.2022 Comirnaty ja Spikevax Covid-19-rokotteet lapsille 6kk:n iästä eteenpäin: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-comirnaty-spikevax-covid-19-vaccines-children-6-months-age

d) Tri Clare Craig paljastaa Pfizerin vääristelleen lapsilla tehdyn kliinisen tutkimuksensa tuloksia 17.6.2022: https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html

e) Injektiopiikki-sivustolta 16.9.2022 ylikuolleisuuden kasvusta lasten mRNA-injektioden aloittamisen jälkeen: https://injektiopiikki.com/2022/09/16/lasten-mrna-injektioiden-aloittamisen-jalkeen-raju-ylikuolleisuuden-kasvu-euroopassa-tanska-ja-englanti-rajoittaa-mrna-injektion-saatavuutta/

f) Bild-lehden päätoimittaja pyysi anteeksi lapsilta 3.8.2021 pelkoa lietsovasta COVID-19-uutisoinnista: https://summit.news/2021/08/03/editor-in-chief-of-germanys-top-newspaper-apologizes-for-fear-driven-covid-coverage/

g) STM:n tiedote 9.7.2021 lausuntopyynnöstä koskien 12-15-vuotiaiden lasten rokottamista: https://stm.fi/-/stm-pyytaa-lausuntoja-covid-19-rokotuksista-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-muuttamisesta-jatkossa-rokotuksia-annettaisiin-myos-12-15-vuotiaille

h) PSL:n vastaus lausuntopyyntöön 29.7.2021: https://pelastetaansuomenlapset.fi/lausunto-stm/

i) PSL:n kampanja lasten ja nuorten terveyden ja elämän puolesta (kampanja on sittemmin laajentunut käsittämään kaikenikäiset kansalaiset): https://pelastetaansuomenlapset.fi/

j) EU hyväksyi 28.5.2021 ensimmäisen COVID-19-rokotteen käytettäväksi 12-15-vuotiaille lapsille: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

12. Pakkorokotuksista, koronapassista, vauvojen ja lasten rokottamisesta, geenitekniikkalain muutoksesta ym., erikoislääkäri Nina Kristiina Honkanen (PSL) 29.10.2021: https://rumble.com/v13i38r-1-johdanto-nina-kristiina-honkanen.html

13. Käyttäytymistieteiden käyttö apuna mahdollisimman laajan rokotuskattavuuden saavuttamiseksi, Disinformaation torjunta ja Sensuuri:

a) Käyttäytymistieteellisen neuvonanto-hankkeen loppuraportti 2021:4 (Valtioneuvoston kanslia): https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/01/VNK_2021_4.pdf

Katso erityisesti liitteet:

LIITE 2: 9.3.2021 Rokotekattavuuteen vaikuttaminen

LIITE 3: 20.20.2020 Huomioita koronakriisistä

LIITE 4: Medianäkyvyys (hankkeen työryhmän jäsenten haastatteluja valtamediassa 2020-2021)

Poimintoja raportista:

”Kuudessakymmenessä maassa on oma käyttäytymistieteellisen neuvonannon toimielin ja kaksi kansainvälistä instituuttia edistää toimintaa globaalisti. Useissa maissa on perustettu valtionhallinnon sisälle yksikkö, joka tarjoaa käyttäytymistieteellistä asiantuntemusta…”

b) Itseohjautuvuuden tukeminen viestinnällä helmikuu 2021 (Valtioneuvoston kanslia): https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/01/JULKAISU_20210323111004.pdf

c) ”Disinformaation torjunta – Tosiasioiden ymmärtäminen oikein”: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_en

d)  Euroopan komission yhteinen tiedonanto 10.6.2020 disinformaation torjunnasta (suomeksi) https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2023/01/CELEX_52020JC0008_FI_TXT.pdf

Poimintoja:

Komissio ja korkea edustaja aikovat vastuualueidensa mukaisesti tehdä WHO:n kanssa yhteistyötä, jotta voitaisiin tehostaa sen toteuttamaa epidemiologista seurantaa tehokkaan tiedotusvälineiden seurannan avulla ja edistää harhaanjohtavien ja haitallisten väitteiden havaitsemista ja niihin reagoimista…”

“Komissio pyytää verkkoalustoja lisäämään ja tehostamaan yhteistyötään faktantarkistajien kanssa ja tarjoamaan aktiivisesti faktantarkistusohjelmiaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä sen naapurialueilla toimivien organisaatioiden käyttöön kaikilla kielillä. · Komissio tukee faktantarkistus- ja tutkimustoimintaa muun muassa hiljattain perustetun EDMO:n (European Digital Media Obresvatory, https://edmo.eu/ ) kautta. Näin annetaan covid-19-disinformaatiota käsittelevälle riippumattomalle monialaiselle yhteisölle tukea teknologisen infrastruktuurin välineiden ja palvelujen kautta. EDMO voisi myös auttaa viranomaisia tutkimuksessa ja luoda tarvittavat yhteydet nopeaan hälytysjärjestelmään. · Komissio kehottaa verkkoalustoja sopimaan EDMOn kanssa kehyksestä, joka tarjoaa tutkijoille yksityisyyden suojaa noudattava pääsyn alustojen tietoihin disinformaation havaitsemisen ja analysoinnin tehostamiseksi. · Komissio harkitsee joidenkin sellaisten välineiden avaamista, joita se on kehittänyt harhaanjohtavien narratiivien ja epäluotettavien verkkolähteiden havaitsemiseksi, faktantarkistusyhteisön käyttöön.”

” Vapaat ja moniarvoiset tiedotusvälineet(!) ovatkin avainasemassa disinformaation torjunnassa ja kansalaisten informoimisessa.” (huutomerkki lisätty)

14. PSL:n koko kirjeenvaihto viranomaisten, päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa: https://pelastetaansuomenlapset.fi/kirjeenvaihto/

15. Injektiopiikki-sivusto: https://injektiopiikki.com/2022/03/11/haaveet-kaatuu-pfizerin-covid-19-rokotetutkimusten-fda-asiakirjoja-on-julkaistu-lisaa/

Poiminto sivustolta:

”Ovatko Mika Rämet ja Hanna Nohynek olleet jäävejä toimimaan koronapandemian asiantuntijoina? Mika Rämet on tehnyt pandemian ajan mRNA-injektiotutkimuksia, saanut rahoitusta Pfizerilta ja lisäksi Rokotetutkimuskeskus on saanut lahjoituksia lääkeyhtiön isolta omistajalta. Hanna Nohynek istuu IVI:n johtokunnassa, joka saa rahoituksensa lääketehtailta ja niiden isolta omistajalta.”

Esteellisyyden määritelmä Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Esteellisyys

16. Hanna Nohynekin WHO:n SAGE-ryhmän koronarokotustyöryhmän puheenjohtajuus toukok. 2020 – kesä 2021, kun WHO:n ”Tiekartta” (The WHO SAGE Roadmap for prioritizing the use of COVID-19 vaccines in the context of limited supply) laadittiin marraskuussa 2020: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/prioritization-roadmap-draft-version25june2021.pdf?sfvrsn=6d93abdf_18download=true

17. Hanna Nohynekin WHO:n SAGE-ryhmän kolmivuotinen puheenjohtajuus v. 2023 alusta: https://thl.fi/fi/-/hanna-nohynek-on-valittu-who-n-strategisen-rokotusasiantuntijaryhman-puheenjohtajaksi

18. The International Vaccine Institute, IVI, on Koreassa toimiva rokotteisiin keskittynyt yritys, jonka visio on etsiä, kehittää ja toimittaa turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia rokotteita maailmanlaajuista kansanterveyttä varten: https://www.ivi.int/who-we-are/leadership/board-of-trustees/

19. Nokia:

a) Nokian digitaalisen matkan nopeuttaminen: https://www.nokia.com/blog/accelerating-nokias-digital-journey/

b) Nokian johtajan Pekka Lundmarkin ennuste vuoteen 2030 mennessä: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nokian-johtaja-ennustaa-alypuhelimien-vaihtuvan-aivan-erilaisiin-laitteisiin/8441628#gs.2hy1eg

c) Nokia tärkeässä roolissa digitalisaation seuraavassa vaiheessa, 6G: https://pelastetaansuomenlapset.fi/olemmeko-vauhtisokeita-digihuumassamme/

https://hexa-x.eu/about/ ja https://hexa-x.eu/members/

d) Nokian sivustolta 6G selitettynä: https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained/

20. Maailman talousfoorumin (WEF) Nuoret globaalit johtajat (YGL): https://yle.fi/a/3-11902107

21. Digitalisaatio:

A. Maailman talousfoorumin (WEF) kokoontuminen Davosissa Sveitsissä 16.-20.1.2023, Tony Blair: https://rumble.com/v269s3m-tony-blair-calls-for-a-national-digital-infrastructure-which-is-needed-for-.html

B. Digitaalinen henkilöllisyys:

a) Digitaalista henkilöllisyyttä koskevan lainsäädännön mukauttaminen (hankkeen aikataulu 1.8.2021 – 31.3.2023): https://vm.fi/hanke?tunnus=VM092:00/2021

b) Valtiovarainministeriön (VVM) lausuntopyyntö (vastausaika päättyi 8.4.2022): https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84718182-2704-47c4-8141-90802dcbd22d  

c) PSL:n vastaus VVM:n lausuntopyyntöön 7.4.2022: https://pelastetaansuomenlapset.fi/laakarit-aktiivisina-ihmisoikeuksien-puolesta-digitaalinen-henkilollisyys-hanke-kaatunee-ylitsepaasemattomiin-ongelmakohtiin/

C. EU:n uusi digipalvelusäädös voimaan 16.11.2022: https://www.finlex.fi/fi/uutiset/432/

Sitaatteja säädöksestä:

”Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on suojata käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistaa käyttäjien perusoikeudet. Säädöksessä määritellään välityspalveluntarjoajille selkeät velvollisuudet ja vastuut. Säädös koskee muun muassa verkkoalustoja kuten sosiaalisen median palveluita ja verkon markkinapaikkoja sekä internetin hakukoneita.”

Suomalaisiin internetin välityspalveluihin säädöstä sovelletaan pääosin vasta 17.2.2024 alkaen”

22. Universaali perustoimeentulo (UBI):

https://www.vox.com/future-perfect/2020/2/19/21112570/universal-basic-income-ubi-map

https://www.industryleadersmagazine.com/billionaire-entrepreneurs-who-support-universal-basic-income/

https://www.cnbc.com/2017/12/27/what-billionaires-say-about-universal-basic-income-in-2017.html

23. Lokakuussa 2021 Nigeriasta tuli ensimmäinen Afrikan maa, joka siirtyi täysin keskuspankin digirahaan (CBDC): https://coinmarketcap.com/alexandria/article/an-overview-of-nigeria-s-enaira-cbdc

Ote sivulta:

” … jota ylistetään välttämättömänä siirtymisenä pois analogisesta valuutasta, mutta jota pelätään sen voiman vuoksi, jonka se voi tarjota itsevaltaisille hallituksille valvoa kansalaistensa omaisuutta.”

24. Ihon alle laitettavien mikrosirujen juhlintaa Ruotsissa 28.6.2019: https://www.youtube.com/watch?v=qWVQR99bXt8

25. YK:n Agenda 2030: https://sdgs.un.org/2030agenda

YK:n Agenda 2030:n kritiikkiä:

a) Feed the Wolves Newsletter 5.2.2022: https://feedthewolves.substack.com/p/un-agenda-21-2030-hidden-agenda

b) Wicked Truths 9.4.2020: https://wickedtruths.org/en/un-agenda-2030-driving-force-behind-covid-19/

c) Edesmennyt Rosa Koire paljastaa YK:n Agenda 21/2030:n 8.9.2019: https://www.youtube.com/watch?v=rqMe1DH3qrU

d) Natural News 5.11.2016: https://www.naturalnews.com/053193_UN_Agenda_2030_corporate_fascism_totalitarian_socialism.html

26. Maailman talousfoorumi (WEF):

a) Swiss Policy Research, julkaistu 10/2021, päivitetty 3/2022: https://swprs.org/the-wef-and-the-pandemic/  

b) Moniammatillisen Koronakriisin Ratkaisuryhmä (MKR) 4.3.2022: https://mkrsuomi.fi/wef-ja-suuri-nollaus/

c) WEF:n Visio 2030: https://www.dailymotion.com/video/x7y4pxt

d) Otteita WEF:n 2023 tapaamisesta Davosissa Children´s Health Defence -sivustolta 21.1.2023: https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-meeting-davos-klaus-gates/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=e88f8790-6fc9-4345-9029-1d7f106be75f

27. Digiraha

a) Markku Siiran kirjoitus “Keskuspankkiirien koronaharhautus” AvoinMedia-sivustolla 31.10. 2021: https://avoin.media/2021/10/31/keskuspankkiirien-koronaharhautus/

b) Professori Richard A. Werner keskuspankkien roolista maailman näyttämöllä, traditionaalisesta ”taloustieteestä” ja digirahasta (englanniksi): https://home.solari.com/richard-werner-on-cbdcs-how-they-prepare-you-to-be-their-slave/

https://professorwerner.org/

28. Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat: https://pelastetaansuomenlapset.fi/

29. Luonnollisen immuniteettimme vahvistamisesta ja rokotevaurioiden hoitamisesta mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Tamara Tuuminen (PSL) 5.1.2023: Koronavirusinfektion ennaltaehkaisy ja hoito ja Koronarokotevaurioiden hoito

30. Inspiraatiota: https://www.ninakhkirjat.com/

31. Käteinen raha:

a) Esimerkkejä mobiilimaksamisen ”helppoudesta”:

https://pankkiasiat.fi/mobiilimaksaminen-mobiililompakot-vertailussa

https://kotimikro.fi/yhteiskunta/4-maksusovellusta-mobiilikayttajalle

https://cash.app/

b) Miksi käteisen rahan käyttö on TÄRKEÄÄ:

The Global Walk Out: https://globalwalkout.com/keepcashalive/

The Global Walkout -sivustolta infoa englanniksi: Why bother keeping cash alive.pdf ja suomeksi: Miksi vaivautua pitämään käteinen raha hengissä.pdf

32. Pienet yhteisöpankit:

a) Yhteisöpankin määritelmä Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Community_banking_models

b) Euroopan keskuspankin (ECB) sivuilta: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2020/html/ssm.nl200212_4.en.html

Otteita sivuilta:

”Vähemmän merkittävien instituutioiden määrä on vähentynyt suurten fuusioiden seurauksena.” 

”Euroopan pankkivalvonnan alkamisesta vuonna 2014 lähtien yli 600 pankkia on joko ostettu tai sulautunut.”

”Erikoistuneet, vain digitaaliseen toimintaan keskittyvät (esimerkiksi maksujärjestelmätoimintaan keskittyvät) pankit ovat erittäin kannattavia, kun taas puhtaasti vähittäiskauppaa harjoittavat pankit ovat tällä hetkellä vähemmän kannattavia.”

b) Pankit Suomessa: https://pankkiasiat.fi/pankit-suomessa-katsaus-suomessa-toimiviin-pankkeihin

33. Kaikille avoin Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä (MKR), jolla on toimintaa ympäri Suomen: https://mkrsuomi.fi/

34. Solari Report -sivuston keskustelu aiheesta ”Kontrolli ja vapaus tapahtuu yksi ihminen kerrallaan”, Catherine Austin Fitts ja Ulrike Granögger: https://home.solari.com/control-freedom-happen-one-person-at-a-time-with-ulrike-granogger/

Muita ajatuksia herättäviä linkkejä (jatkuva päivitys):

*Children´s Health Defence (CHD) -sivustolla 19.1.2023 julkaistu TÄRKEÄ keskustelu tri Brian Hookerin ja tri Pierre Koryn välillä; “Vaccine Injury Syndrome: The New Evolving Field of Science” (suom. Rokotevamma syndrooma: Uusi kehittyvä tieteen ala): https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/doctors-and-scientists-with-brian-hooker-phd/vaccine-injury-syndrome-the-new-evolving-field-of-science-with-dr-pierre-kory/?utm_source

*Varoitus kaikista rokotuksista, lastenlääkärin Lawrence Palevsky (suomenkielinen tekstitys) 11.12.2020: https://rumble.com/vnvatz-mit-tiede-sanoo-rokotteiden-turvallisuudesta-dr-lawrence-palevsky.html

*Kitty Werthmann, WW2- selviytyjä kertoo videolla ”Tiedä historiasi – älä anna sen toistaa itseään” Itävallan tapahtumista Natsi-Saksan vallan aikana (suomenkielinen tekstitys). Video on taltioitu v. 2013: https://injektiopiikki.com/2022/01/04/tieda-historiasi-ala-anna-sen-toistaa-itseaan/ 

*Dystooppista todellisuutta nykypäivän kiinalaisissa kouluissa, joissa lapsien suoriutumista valvoo tekoäly. Katso 1.10.2019 julkaistu video “How China Is Using Artificial Intelligence in Classrooms”: https://www.youtube.com/watch?v=JMLsHI8aV0g

*Globalistien erilaisiin uhkiin varautumissuunnitelmia. Lääkärilehti 17.1.2023: EU perustaa Pelastus- ja lääkintävaraston Suomeen

*Historioitsija Yuval Noah Hararin puhe Maailman talousfoorumin (WEF) kokoontumisessa 25.1.2018. Dystooppinen totalitarismia enteilevä tulevaisuuden visio ihmisestä tekoälyn jatkeena “Will the Future Be Human?” (suom. Tuleeko tulevaisuus olemaan inhimillistä?): https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit