PSL Tiedote

Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat

Halutaanko Suomessa oikeasti selvittää, kuoliko ihminen COVID-injektioiden haittavaikutuksiin?

Me Pelastetaan Suomen Lapset -järjestön riippumattomat lääkärit ja tutkijat haluamme herätellä suurta yleisöä vaatimaan ruumiinavauksia ja kollegoitamme tekemään avokätisesti ruumiinavauslähetteitä eli lähetteitä oikeuslääketieteelliseen kuolemansyytutkimukseen COVID-injektioita saaneille ihmisille, varsinkin, jos nämä kuolivat äkillisesti ja olivat perusterveitä nuorehkoja henkilöitä.

Haluamme myös herätellä PATOLOGEJA huomioimaan, että tavanomainen ruuminavaus ei anna vastausta siihen, kuoliko henkilö COVID-injektion/injektioiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin, vaan siihen tarvitaan histopatologinen analyysi ja mikroskooppileikkeiden erikoisvärjäystä. Ohjeiden noudattaminen aiheuttaa patologeille merkittävää lisätyötä, mutta on välttämätöntä sekä rokotteiden TURVALLISUUDEN selvittämisessä että KORVAUKSIEN hakemisessa.

Lähetimme kirjeen tästä tärkeästä aiheesta Suomen Patologiyhdistykselle ja patologeille. Pyysimme heitä huomioimaan koulutuksessaan ja työssään patologian professori tri Burkhardtin ruumiinavausohjeet COVID-injektion saaneille, jotta mm. piikkiproteiinin mahdollinen osuus kuolintapauksiin saadaan selville.

Olemme jo aikaisemmin esittäneet sivustollamme eläkkeellä olevan lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian emeritus professori tri Sucharit Bhakdin ja patologian professori tri Arne Burkhardtin kiistatonta histopatologista todistusaineistoa siitä, mitä kehossa tapahtuu COVID-injektioiden jälkeen. Katso myös 8.11.2022 päivätty Avoin kirjeemme kiistattomasta todistusaineistosta COVID-19-injektioiden tehottomuudesta, vahingollisuudesta ja tappavuudesta.

Tässä otteita tri Bhakdin ja tri Burkhardtin yhteenvedosta:

“Luonnollinen SARS-CoV-2-infektio (koronavirus) tulee useimmissa ihmisissä paikallistumaan
hengitysteihin. Sitä vastoin rokotteet saavat syvällä kehossamme solut ilmentämään viruksen
piikkiproteiinia, mitä niiden ei koskaan ollut tarkoitus tehdä luonnostaan. Immuunijärjestelmä
tulee hyökkäämään jokaista solua vastaan, joka ilmentää tätä vierasta antigeeniä, ja
hyökkäyksessä tulevat olemaan mukana sekä IgG-vasta-aineet että sytotoksiset T-lymfosyytit.
Tämä voi tapahtua missä tahansa elimessä.
Näemme monilla nuorilla ihmisillä sydämen
vahingoittuneen, mikä johtaa sydänlihastulehdukseen (myokardiitti) tai jopa äkilliseen
sydänpysähdykseen ja kuolemaan. Miten ja miksi nämä tragediat ovat yhteydessä rokotukseen,
on ollut arvailujen varassa, koska tieteellinen todistusaineisto on puuttunut. Tämä tilanne on
nyt korjattu.

“Elimien histopatologiset analyysit on tehty 15 ihmiselle, jotka kuolivat rokotuksen jälkeen. Suurin osa ei koskaan ollut joutunut sairaalaan, ja heitä kuoli kotona (5), kadulla (1), työssä (1), autossa (1) tai kotihoidossa (1). Joten, useimmissa tapauksissa terapeuttiset hoitotoimenpiteet eivät todennäköisesti ole merkittävästi vaikuttaneet kuolemanjälkeisiin löydöksiin. Kuolemansyytutkija tai yleinen syyttäjä ei yhdessäkään kuolemantapauksessa yhdistänyt kuolemaa rokotukseen; tämä yhteys vahvistettin vasta meidän ruumiinavauslöydöksistämme. Aluksi tehdyt tavalliset ruumiinavaukset eivät myöskään paljastaneet mitään selkeitä viitteitä rokotuksen mahdollisesta roolista, koska makroskooppinen vaikutelma elimistä ei kaiken kaikkiaan ollut huomionarvoinen. Useimmissa tapauksissa, ”rytmihäiriöihin liittyvä sydämen vajaatoiminta” oli oletettu kuolinsyy. Mutta meidän myöhemmät histopatologiset analyysimme aiheuttivat sitten täydellisen täyskäännöksen.

LIITTEET:

*Artikkelin kuva on poimittu Doctors For Covid Ethics -sivustolta artikkelista, joka on päivätty 2.10.2022: mRNA vaccines against covid-19 and their effects on the central nervous system (suomeksi: mRNA-rokotteet COVID-19-tautia vastaan ja niiden vaikutukset keskushermostoon). Kuvassa nähdään SARS-CoV-2-piikkiproteiinin ilmeneminen kolme kertaa COVID-19-rokotteen saaneen potilaan aivoissa (immunohistokemia). Ruskea pigmentti osoittaa piikkiproteiinin pienen verisuonen lähellä (punainen nuoli), kuten myös ympäröivän aivokudoksen gliasoluissa (sininen nuoli). Kuva on peräisin raportista: Mörz, M. (2022) A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against Covid-19 (suom. Tapausselostus: Multifokaalinen nekrotisoiva enkefaliitti ja myokardiitti Covid-19 tautia vastaan annettujen BNT162b2-mRNA-rokotusten jälkeen): Vaccines 10:2022060308

*PSL 4. kirje patologeille 20.12.2022.pdf

*Tri Burkhardtin ruumiinavausohjeet COVID-injektion saaneille.pdf

*Todisteet COVID-rokote-kuolemista.pdf

*Patologinen konferenssi saksaksi englanninkielisellä dubbauksella 11.3.2022

Jaa linkki artikkeliin: https://pelastetaansuomenlapset.fi/halutaanko-suomessa-selvittaa-kuoliko-ihminen-covid-injektioiden-haittavaikutuksiin-jos-ei-niin-miksi-ei/

Ystävällisin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärit ja tutkijat
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit