PSL Tiedote 8.3.2023

ONKO TARTUNTATAUTILAKI UUDISTUMASSA VALLAN VÄLINEEKSI?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/onko-tartuntatautilaki-uudistumassa-vallan-valineeksi/

Tartuntatautilakia ollaan uudistamassa, ja meidän on syytä olla HEREILLÄ!

Pelastetaan Suomen Lapset -järjestön Sylvi Silvennoinen-Kassinen on laatinut tärkeän lausunnon STM:n lausuntopyyntöön tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta. Vastausaika päättyy 17.3.2023.

Linkit: STM:n muistio ja Sylvi Silvennoinen-Kassisen koko lausunto

Lausunnon tiivistelmä

Lausunnossani kiinnitän huomiota siihen, että tartuntatautiuhkaksi riittää perusteltu epäilykin. Sen sijaan ihmisten määräilyä ja valvontaa ollaan kiristämässä, ollaan madaltamassa kynnystä määrätä ihminen terveystarkastuksiin, karanteeniin, eristykseen ja hoitoihin. Vastahakoisten taivuttamiseksi esitetään avuksi poliisia ja jopa puolustusvoimia virka-avuksi. Kieltäytyminen olisi ankarasti rangaistava terveydensuojelurikos.  Viranomaisille halutaan pysyviä toimintavalmiuksia ja yksityinen terveydenhuolto liitettäisiin mukaan torjuntatyöhön.

Ihmisten tiedot kerätään digitaalisiin rekistereihin ja niitä siirrettäisiin automaattisesti viranomaisten kesken ja annettaisiin työnantajallekin. Terveystietoja otettaisiin jopa suoraa Kanta-potilastietojärjestelmästä. Tietoja käytettäisiin määrittelemättömiin toisiotarpeisiin ja jaettaisiin myös EU:lle ja WHO:lle.

Rokotuspassi halutaan pitää laissa. Se olisi yhtenäinen rokotustietokanta, jonka avulla valvotaan ihmisen kuuliaisuutta määräyksille. Valvonnan piiriä laajennettaisiin yksityistilaisuuksiin ja työntekijän vapaa-aikaankin. Työssä rokottamatonta pidetään tehtäviin soveltumattomana. Karanteeniin voitaisiin määrätä yhdellä päätöksellä kokonainen ihmisjoukko.

EU:lla on massiivinen tartuntatautien byrokratia. EU toimii yhdessä WHO:n kanssa ajaen globaalia digitalisaatiota ja WHO:n yksinvaltiutta terveysasioissa.

Muistio ottaa huomioon WHO:n Pandemiasopimuksen ja Kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksen. Näistä molemmista neuvotellaan parhaillaan. Suomen ei tule hyväksyä näitä sopimuksia eikä Suomen tule sopeuttaa lainsäädäntöään niiden mukaan. Tarvittaessa on erottava WHO:sta.

Jos WHO:n tarkoitukset toteutuvat, WHO:n pääjohtaja saa yksinoikeuden julistaa kaikki terveyteen liittyvät tai mahdollisesti liittyvät tapahtumat ”hätätilanteiksi”. Tämän nojalla hän sitten saisi vallan antaa oikeudellisesti sitovia määräyksiä jäsenvaltioille yli kansallisten hallitusten. Aiemmin WHO antoi vain ei-sitovia ohjeita. WHO:n luonne on muuttunut, sen rahoitus tulee valtaosin yksityisiltä globaaleilta talousmahdeilta, jotka käyttävät rahoitusvaltaansa omaksi edukseen. WHO onkin nimennyt erilaisia yhteistyöryhmiä yksityisten vaikuttajien kanssa.

WHO:n oikeudet menisivät yksilön oikeuksien edelle. Lähestymistapa on totalitäärinen ja syrjäyttää itsenäisen valtion päätäntävallan.

Mailta vaaditut ja WHO:n piiriin laajennetut valvontamekanismit varmistavat, että pääjohtajalla ja alueellisilla johtajilla on jatkuva virta mahdollisia kansanterveydellisiä riskejä käsiteltävänään. Kussakin tapauksessa heillä on valtuudet julistaa tällaiset tapahtumat kansainvälisesti (tai alueellisesti) huolestuttaviksi terveyshätätilanteiksi ja antaa kansainvälisen oikeuden mukaan sitovia määräyksiä liikkumisen rajoittamisesta, pidätyksistä, massamittakaavassa tehdyistä rokotuksista, henkisen omaisuuden ja tietotaidon luovuttamisesta, ja resurssien jakamisesta WHO:lle ja muille maille, joiden pääjohtaja katsoo niitä tarvitsevan. Pääjohtaja voisi jakaa valtion tietoja muille valtioille ja yksityisille yrityksille.

WHO sensuroisi sanavapauden, vain WHO:n hyväksymää ”totuutta” saisi levittää.

Jos nämä muutokset tulevat voimaan, syntyy Maailman talousfoorumin perustajan ajama ”uusi maailman järjestys”, jossa on ”yksi valtio” ja ”yksi hallitus”.

Loppupäätelminä voidaan todeta, että Suomi on korkean koulutustason ja hyvän hygienian maa, joten meillä on omasta takaa kaikki se tieto, mitä tällaisten ”terveyshätätilanteiden” hoitamiseksi tarvitaan. Tartuntatauteja ja siihen liitettävää lainsäädäntöä ei saa käyttää ihmisten tai valtioiden suvereniteetin, oikeuksien tai vapauksien loukkaamiseksi.

Sylvi Silvennoinen-Kassinen
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit