PSL Katsaus 15.8.2023

Huomioita WHO:n 2.6.2023 julkaisemasta pandemiasopimuksen versiosta

Jaa linkkiä: Huomioita WHO:n 2.6.2023 julkaisemasta pandemiasopimuksen versiosta

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut paljon keskustelua herättäneitä versioita pandemiasopimuksesta joulukuusta 2021 alkaen.

Silloin myös perustettiin kansainvälinen neuvotteluelin (INB) jäsenvaltioille ja valtioiden alueellisille talousliittymille viemään asiaa eteenpäin. 

Bureaus´s text on viimeisin versio ja se julkaistiin 2.6.2023. Tässä versiossa on 43 sivulla 41 artiklaa ja lisäyksiä (annexes) on tulossa.

Dokumentti on täysin kesken, koska 12 artiklaan on annettu eri versioita, joista pitää aikanaan valita periaatteella ”mitään ei ole päätetty ennen kuin kaikki on päätetty”.

Bureau´s text keskittyy uusien pandemiavalmiuksiin liittyvien verkostojen sekä byrokratioiden luomiseen ja on sävyltään näennäisen sovitteleva. 

Suurta huolta herättäviä kohtia löytyy tästäkin dokumentista, mutta vielä suurempia ovat ehdotetut muutokset kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR), joita käsitellään myöhemmin.

Illinoisin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Francis Boyle PhD ja monet juristijärjestöt ovat tuominneet pandemiasopimuksen ja ehdottavat eroa WHO:sta ainoana keinona säilyttää kansallinen päätösvalta kansanterveysasioissa. 

STM:n 9.6.23 muistio https://stm.fi/pandemiasopimus ei näe tällaisia uhkia, joskin toteaa Suomen jo menettäneen osan päätösvallastaan osallistumalla ”…neuvotteluihin osana Euroopan Unionia, joka muodostaa yhteiset kannat neuvotteluihin.” 

Alla olevien linkkien takana ovat

  • Professori Boylen puheenvuoro, alkaa 37 min kohdalla
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit