WHO:n terveyssäännöstön (IHR) muutosten lyhyt versio: Artiklat 2 ja 3

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/terveystyranniaa/

Alla käsitellyt kohdat on nostettu esiin David Bellin kattavasta artikkelista “Muutokset WHO:n kansainväliseen terveyssäännöstöön: Opas kommentein

Säännöstön aikaisemmat sanamuodot on yliviivattu ja uudet ehdotetut sanamuodot on merkattu keltaisella.

Artikla 2: IHR:n soveltamisala ja tarkoitus 

“Tämän Säännöstön soveltamisala ja laajuus on ehkäistä, suojella, valmistella, valvoa ja tarjota kansanterveydellisiä vastatoimia tautien kansainväliselle leviämiselle, mihin kuuluu terveydenhuoltojärjestelmien valmius ja kestävyys tavoilla, jotka ovat oikeassa suhteessa ja rajoittuvat kansanterveysriskiin kaikkiin riskeihin, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen ja jotka…”

Sanamuoto “rajoittuvat kansanterveysriskiin” muutettiin muotoon “rajoittuvat kaikkiin riskeihin, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen”. Kansanterveys on erittäin laaja käsite, ja mahdollinen riski voi olla mikä tahansa virus, myrkky, ihmisen käyttäytymisen muutos, artikkeli tai muu tiedonlähde, joka voisi vaikuttaa mihin tahansa tällä laajalla asia-alueella. 

Tämä on avoin menettely, joka antaisi WHO:lle toimivallan kaikkeen, mikä pääjohtajan tai valtuutetun henkilöstön mielestä potentiaalisesti epämääräisesti liittyisi johonkin muutokseen terveydessä tai hyvinvoinnissa. Normaalisti ei millekkään valtion osastolle annettaisi näin laajoja oikeuksia puuttua ja kontrolloida. 

Tässä tapauksessa kansaa edustava parlamentti ei voi harjoittaa suoraa valvontaa eikä noudattaa erityistä laillista toimivaltaa.

Tämä sallii WHO:n pääjohtajan asettaa itsensä asemaan, jossa hän voi antaa suosituksia (ei enää “ei-sitovasti”) melkeinpä mihin tahansa yhteiskunnalliseen asiaan liittyen (WHO:n määritelmän mukaisesti terveys on fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia).

Artikla 3: IHR:n periaatteet

“Tämän Säännöstön täytäntöönpano kunnioittaa täysin ihmisten ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia perustuu tasapuolisuuden, osallisuuden ja johdonmukaisuuden periaatteisiin sopimusvaltioiden yhteisten mutta eriytettyjen velvollisuuksien mukaisesti niiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen huomioon ottaen”.

Tämä merkitsee perustavaa muutosta YK:n ihmisoikeuslähestymistapaan, johon kuuluu Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (Universal Declaration of Human Rights -UDHR), jonka kaikki YK-maat ovat allekirjoittaneet. 

Laajojen perusoikeuksien (tasavertaisuus kaikessa) käsite poistetaan ja korvataan tyhjillä sanoilla “tasapuolisuus, osallisuus, johdonmukaisuus”.  Ihmisoikeuksien (yksilön) katsotaan perustuvan taloudelliseen ja “sosiaaliseen” kehitykseen. 

Tämä tarkoittaa, että rikkailla ja köyhillä on erilaiset oikeudet ja että on olemassa “kehityksen” hierarkia, joka määrittelee oikeudet. 

Kyseessä on paluu feodaaliseen tai kolonialistiseen näkemykseen ihmisoikeuksista (monessa suhteessa orjuuden oikeuttamisessa käytettyjä tekosyitä), josta sodan jälkeinen WHO ja Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus olivat pyrkineet luopumaan.

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit