VAROITUS: Suomi menettämässä itsenäisen kansanterveyttä koskevan päätäntävaltansa

PSL Tiedote 6.12.2022

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärit ja tutkijat varoittavat päättäjiä allekirjoittamasta WHO:n pandemiasopimusta, jossa Suomi menettäisi itsenäisen kansanterveyttä koskevan päätäntävaltansa. Lue tästä koko kirjeemme kansanedustajille ja päättäjille.

Kirjeemme pdf-tiedostona: PSL 5. kirje kansanedustajille 6.12.2022

Itsenäisyyspäivänä 6. Joulukuuta 2022

Arvoisat kansanedustajat ja päättäjät,

SUOMEA UHKAA ITSENÄISEN PÄÄTÄNTÄVALLAN MENETYS OMASTA KANSANTERVEYDESTÄÄN.

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

WHO (World Health Organization) ajaa pandemianhallinnan kansainvälistä sopimusta, joka siirtää käytännössä vallan määritellä pandemiatoimet valtioilta WHO:lle.

Sopimus tarkoittaisi, että WHO:n pääsihteeri Tedros Ghebreyesus, jolla ei ole mitään lääketieteellistä koulutusta, voisi päättää puolestamme esimerkiksi yhteiskunnan sulkutoimista, rokotteista tai käytössä olevista lääkkeistä. Kansalliset toimijat olisivat vain pandemiamääräysten toteuttajia. Lisäksi sopimuksella annetaan valtaa pandemiatoimissa kolmansille osapuolille, jotka eivät ole osa viranomaiskoneistoa vaan yksityisiä suuryrityksiä ja järjestöjä. Tämä täysin käsittämätön järjestely siirtäisi vallan pysyvästi WHO:lle, lääketeollisuudelle ja yhteiskuntamme ulkopuolisille järjestöille. WHO:n pandemiasopimus on troijalainen hevonen, jolla vaiheittain kaapattaisiin Suomen itsenäisyys.

WHO:n globaali digitaalinen rokotepassi

WHO on ajamassa globaalia digitaalista rokotepassia. Tedrosin mukaan rokotepassi voidaan ottaa käyttöön, kun rokotekattavuus on riittävän korkealla tasolla, jotta asiasta ei tule ”tasa-arvo-ongelmaa” eli kaikilla on ollut mahdollisuus ottaa rokote.  WHO ajaakin juuri globaalia koronarokotekattavuuden nostoa sloganilla ”No one is safe until everyone is safe”. Tämä iskulause on liitetty käytännössä tukemaan koronarokoteprojekteja riippumatta siitä, ovatko rokotukset lääketieteellisesti perusteltuja ja mitkä ovat niiden haittavaikutukset ja riskit.

WHO:n ilmeinen tavoite on nostaa globaalisti koronarokotekattavuutta. Rokotekattavuuden nostolla WHO tähtää siihen, että päästäisiin n. 70 % tasolle, jonka jälkeen olisi perusteltua ottaa käyttöön globaali rokotepassi. Rokotekattavuuden nostoa WHO ajaa muun muassa tukemalla ja rahoittamalla rokotehankintoja köyhiin maihin, erityisesti Afrikkaan. Näin siitä huolimatta, että Afrikassa on ollut monin paikoin pandemian aikana tilanne, jossa ei ole ollut ongelmana koko koronatautia eikä myöskään rokotteita.

Tapaa, jolla WHO ajaa edelleen rokotepassia koronarokotteille, ei ole lääketieteellisesti perusteltu, vaan rokotejakelussa ja siihen passilla sitomisessa vaikuttaisi olevan muita intressejä, taloudellisia ja/tai hallinnollisia.

WHO:n hankkeissa mukana olleen tohtori Astrid Stuckelbergerin mielestä WHO on huolestuttavalla tavalla muuttunut kansainvälisestä terveysjärjestöstä “kansainväliseksi rokotejärjestöksi”. WHO on alkanut keskittyä pandemianhallintatoimissa rokotteiden jakeluun ja massakontrolliin, mitä myös globaali digitaalinen rokotepassi edustaa. Toimia taustoittaa Bill Gatesin lisääntynyt vaikutusvalta suurimpien yksityisten rahoittajien joukossa järjestön sisällä ja muissa kansainvälisissä terveys- ja rokotejärjestöissä.

Pandemiarahasto

WHO tarvitsee hankkeilleen rahoitusta. Tähän se saa tukea WEF:n, Maailmanpankin ja Afrikan unionin perustamalta rahastolta. Rahoitukselle on hankittu tukea myös marraskuussa 2022 Balilla pidetyn G20-kokouksen julistuksella sekä EU:n pandemianhallintaan ja terveyteen liittyvillä ohjelmilla. Viittaukset pandemian hallinnan valtuuksien keskittämiseen ja WHO:n hankkeiden taloudelliseen tukemiseen ovat löydettävissä molemmilta tahoilta.

Yhteenveto

Valitettavasti näyttää siltä, että Suomi ja EU ovat vahvasti sitoutuneet ”hyvän asian nimissä” tukemaan WHO:n kansainvälistä sopimusta ilmeisen ”sammutetuin lyhdyin”. Sopimusta ja siihen liitännäistä digitaalista rokotepassia ja pandemiarahastoa on viety eteenpäin paketoiden se kauniisiin puheisiin koordinoidusta pandemianhallinnasta ja höystäen se kauniilla sanakäänteillä globaalin terveydenhoidon parantamisesta (”Global Health”).

Päättäjillä ei vaikuttaisi olevan käsitystä siitä, mitä on meneillään ja mitkä tulevat olemaan sopimuksen seuraukset ja riskit puhumattakaan, että niistä olisi kerrottu maamme kansalaisille. WHO:n pandemiasopimuksesta ei siihen mukaan menemisen jälkeen voi irrottautua muutoin kuin aikaa, resursseja ja rahaa vievällä ns. opt-out-menettelyllä. Jäsenvaltiota ei siis ensin pyydetä liittymään sopimukseen, vaan siitä voi ainoastaan jälkikäteen tehdä erillisen (opt- out) irtisanomisilmoituksen.

Arvoisat itsenäisen Suomen kansanedustajat: haluamme Teidän ymmärtävän, että Suomi ja EU ovat taipumassa vallansiirtoon valtioilta WHO:lle tavalla, joka tuottaa valtavan riskin kansanterveydelle ja – taloudelle. Nimittäin vallansiirron jälkeen omilla terveysviranomaisillamme ei olisi mahdollisuutta päättää itsenäisesti Suomen epidemiatilanteen edellyttämistä toimista, vaan tällöin WHO:lle annettaisiin valta päättää myös terveydenhuoltomme rahoista oman harkintansa mukaan.

Koronapandemia on paljastanut, että aiemmin hyvämaineinen Maailman terveysjärjestö ajaa nyt lääketeollisuuden eikä kansalaisten terveyden etua. Siksi eroaminen WHO: sta on pidettävä aina mielessä todellisena vaihtoehtona.

Ystävällisin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset – lääkärit ja tutkijat

Yhteyshenkilö: rauli.makela@protonmail.com

https://pelastetaansuomenlapset.fi

LÄHTEET:

Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates, Politico, May 2017, https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

E 57/2021. Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätös EU:n kannaksi WHO:n 74. yleiskokouksessa kansainvälistä pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan yleissopimuksen neuvotteluprosessin aloittamiseksi ja EU:n osallistumisoikeuden varmistamiseksi neuvotteluihin. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_57+2021.aspx

EUN 1/2022. Ulko- ja terveysministereiden yhteiskokous 9.2.2022.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EUN_1+2022.pdf

Meet the Germ Team. Bill Gates, April 30, 2022.
https://www.gatesnotes.com/Health/Meet-the-GERM-team

The centralization of health via the WHO should be resisted by civil society, 11.5.2022. Dr. Silvia Behrendt.
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/centralization-of-health-who-resist/

EUN 67/2022. Sosiaali- ja terveysministeriö. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokoukset 14.6. (terveys) ja 16.6.2022 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka) Luxemburgissa. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EUN_67+2022.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 27.9.2022.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2022-AK-46473.pdf

WHO:n sopimusneuvottelujen tilannekuva.

The WHO Pandemic Treaty. Leslyn Lewis, kanadalainen kansanedustaja, 20.9.2022.
https://leslynlewismp.ca/2022/09/20/the-who-pandemic-treaty/

Valtioneuvoston tiedote, 30.9.2022. Säätytalolla keskusteltiin WHO:n tulevasta pandemiasopimuksesta
https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/saatytalolla-keskusteltiin-who-n-tulevasta-pandemiasopimuksesta

STM keskusteli sopimusneuvotteluista sidosryhmien kanssa.

”STM järjesti sidosryhmille keskustelutilaisuuden sopimusneuvotteluista 28.9. Korona on osoittanut, että WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) ei sellaisenaan riitä tehokkaasti torjumaan epidemioiden laajentumista rajat ylittäväksi pandemiaksi. Tämän vuoksi WHO päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavalmiutta ja –vastetta koskevaa erillistä sopimusta.  Neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa Sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022, jonka jälkeen istuntoja on pidetty maaliskuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa. Tähän mennessä on käsitelty lähinnä teknisiä asioita kuten neuvotteluiden aikataulua ja rakennetta. ”

WHOn pandemian hallinnan arviointia ja sen kehittämistavoitteita. Keskeisenä ratkaisuna esitetään globaalin rokotejakelun tehostamista. Ja dataan perustuvaa valvontaa (”surveillance”). WHO. Act-Accelerator. October, 2022.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/act-a-external-evaluation_october_2022.pdf?sfvrsn=c4b6541a_3&download=true

G20 Declaration, Bali, 16.11.2022.
https://consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/…  Kohdat 21-23 viittaavat WHOn pandemian hallintaan.

Kohta 21. ”We will work closely with the WHO to ensure the Task Force continues to complement the global pandemic PPR architecture (kyse on WHO:n Pandemic Prepareness and Response -arkkitehtuurista, johon siis kuuluvat kansainvälinen sopimus, globaali digitaalinen rokotepassi ja pandemiarahasto) and there is no further duplication and fragmentation of the global health governance system.”

Kohta 23. ”We acknowledge the importance of shared technical standards and verification methods, under the framework of the IHR (2005) (Kyse on WHOn säännöksistä, joita nimenomaisesti WHO:n pandemiasopimuksen yhteydessä on lähdetty muuttamaan), to facilitate seamless international travel, interoperability, and recognizing digital solutions and non-digital solutions, including proof of vaccinations. We support continued international dialogue and collaboration on the establishment of trusted global digital health networks as part of the efforts to strengthen prevention and response to future pandemics, that should capitalize and build on the success of the existing standards and digital COVID-19 certificates.”

Privacy International. Comments on the conceptual zero draft of the WHO’s Pandemic prevention, preparedness and response accord. November, 2022.
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2022-11/PI%27s%20comments%20on%20the%20conceptual%20zero%20draft.pdf

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit