PSL Tiedote 

Miksi terveysviranomaiset eivät toimi läpinäkyvästi?

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri-  ja tutkijaryhmämme lähetti neljännen kirjeensä Euroopan lääkevirastolle (European Medicines Agency, EMA) koskien COVID-injektioiden laadunvalvontaa.

Julkaisemme kirjeen suomennoksen tässä kokonaisuudessaan.

8.12.2022

Arvoisa Herra/Rouva,

Kiitos vastauksestanne (21.10.2022) kysymyksiimme eurooppalaisille kansalaisille pakolla tyrkytettyjen injisoitavien aineiden sisällöstä COVID-19-pandemian aikana ja roolistanne näiden injisoitavien aineiden laadunvalvojina.

Vastauksenne on mielipiteen ilmaisua. Me emme halua mielipiteitä vaan faktoja.

Lyhyesti:

  1. Kritisoitte ”International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research” -tiedelehteä.
  2. Väitätte professori Pablo Campran löydösten ja 26 muun tutkimuksen, 16 eri maasta, viideltä eri mantereelta, olevan ”tunnettua rokotusten vastaista mis-informaatiota”.
  3. Kritisoitte professori Pablo Campran metodologiaa.
  4. Yritätte vakuuttaa tekevänne laatukontrollit laatuvaatimustenne mukaisesti.
  5. Kiellätte rokotteiden vaikuttavan ihmisvereen, erityisesti punasolujen kasautumisen injektioiden jälkeen. 

Ja toisaalta:

  1. Ette anna meille kopioita mistään raporteistanne, erityisesti tuotantoerien laadunvalvonnassa käytettyjen materiaalien tai metodien kuvauksista.
  2. Ette selitä, miksi eri injektioneste-erien laadussa on niin suurta variaatiota https://howbadismybatch.com/ .
  3. Esitätte yhden itsenäisestä lähteestä tulevan raportin, joka vastaa tarpeeseen osoittaa COVID-rokotusten hyötyjen olevan suurempia kuin haittojen.

Haluamme painottaa, että lisätutkimukset, joita on tehty sitten edellisen kirjeemme, antavat näyttöä siitä, että näitä asioita tulee tutkia hyvin huolellisesti. https://video.icic-net.com/w/d45c3f4a-7e9b-4478-be6f-820269343c85

Tutkijat ovat USA:sta, Australiasta ja Israelista. He esittävät samat löydökset kuin David Hughes, jonka tutkimusta siteerasimme edellisessä kirjeessämme. Muina esimerkkitapauksina viittaamme saksalaiseen tutkimukseen: https://www.theepochtimes.com/health/peeking-inside-the-covid-vaccine_4881567.html

Haluamme myös painottaa, että emme väitä mitään. Teemme teille vain kysymyksiä roolissanne Euroopan viranomaisina. Haluaisimme teidän antavan meille faktoja mielipiteittenne sijasta.

Haluamme teidän vastaavan kahteen kysymykseemme:

  1. Mitä ne rakenteet ovat, joita eri tutkijat ovat dokumentoineet riippumatta toisistaan?
  2. Mikä on niiden rooli näissä injisoitavissa aineissa?

Vastatessanne näihin kahteen kysymykseen, olkaa hyvät ja antakaa meille myös varsinaiset raportit sisällyttäen niihin sekä mikroskooppiset että spektrometriset laatuvakuudet eriteltyinä injisoitavien aineiden tuote-erittäin. Prosessien teoreettiset kuvaukset eivät vastaa pyyntöömme.

Pyydämme teitä myös vastaamaan tähän viimeiseen kysymykseemme: miksi te ette tutkineet näytepullojen sisältöä yhdessä tutkijoiden kanssa, jotka jo ottivat tämän asian tehtäväkseen? Kansainvälisesti tehty hyvin suunniteltu tutkimus olisi varmasti antanut vastauksen mysteeriin näytepullojen sisällöstä. Tällainen tutkimus ei jättäisi tilaa rokotevastaiselle mis-informaatiolle.

Kunnioittavasti,

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäreiden ja tutkijoiden puolesta

Rauli Mäkelä, erikoislääkäri

Espoo, Suomi

rauli.makela@protonmail.com

https://pelastetaansuomenlapset.fi/

*Alkuperäinen englanninkielinen kirjeemme EMA:lle pdf-tiedostona: PSL 4. kirje EMA:lle laadunvalvonnasta

*Kirjeen suomennos pdf-tiedostona: Suomennos PSL 4. kirje EMA:lle

*Kirjeemme samasta aiheesta Suomen edustajille EU parlamentissa pdf-tiedostona: PSL 1. kirje Suomen Mepeille laadunvalvonnasta

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit