Viisi Lääkärilehden harjoittamaa sensuuria vastustavaa lääkäriä lähetti 19.3.2024 vastalauseensa lehdelle. Päätoimittajan vastauksesta tulee selväksi, että Lääkärilehti katsoo toteuttavansa sananvapautta sensuroimalla koronarokotteiden kannalta kiusallista vertaisarvioitua tiedettä ja valkopesemällä jopa Pfizerin ilmoittamia vakavia haittoja.

Alla vastalause ja päätoimittajan vastaus

Lääkärilehden päätoimittajat

pekka.nykanen@laakarilehti.fi , pertti.saloheimo@laakarilehti.fi

Lääkäriliiton johto

niina.koivuviita@laakariliitto.fi , sara.kaartinen@hus.fi , jaana.puhakka@fimnet.fi
Tiedoksi lääkärikansanedustajille
Mia Laiho (kok.)
Aki Linden (sd.)
Päivi Räsänen (kd.)
Sari Tanus (kd.)
Oskari Valtola (kok.)
Ville Väyrynen (kok.)

Johdanto:

Me allekirjoittaneet Lääkärilehden harjoittaman sensuurin kohteeksi joutuneet haluamme esittää voimakkaan vastalauseemme lehden harjoittamaa yksipuolista julkaisulinjaa vastaan. Keväästä 2020 alkaneen koronaepidemian aikana tähän päivään asti lehti on järjestelmällisesti julkaissut vain ”virallista” koronalinjaa tukevia tutkimuksia ja mielipiteitä ja sensuroinut kaikki siitä poikkeavat. Olemme täysin tietoisia, että vertaisarvioitua tiedettä löytyy esimerkiksi tukemaan sekä koronarokotteiden hyötyjä että haittoja, mutta avoimen keskustelun ja kaiken kritiikin puuttuminen lehden sivuilta on osoitus järjestelmällisestä sensuurista. Sensuuri on kohdistunut sekä julkaistaviksi tarjottuihin artikkeleihin, että maailman tapahtumia koskeviin uutisiin. Esitämme alla neljä esimerkkiä asiasta.

Sensuroidut tiedeartikkelit

1) Suomen Lääkärilehdessä ilmestyi 28.9.2023 pediatrien Lauri Ivaskan ja Santtu Heinosen kirjoitus ”Raskaudenaikainen rokotus suojaa imeväisikäistä”. Kolme lääkäriä lähetti siihen 5.11.2023 perusteellisen, runsain tiedeviittein tuetun vastineensa, jossa tuotiin esiin ehdoton näkemys siitä, että raskaana oleville ei voi antaa rokotteiksi kutsuttuja, puutteellisesti tutkittuja geeniteknisiä injektioita.
Lääkärilehti ei halunnut antaa vastineen vaatimaa tilaa lehdessä vaan vaati sen lyhentämistä 2500 merkkiin. Lyhennetty versio lähetettiin 11.12.2023, mutta Lääkärilehden lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo (PS) hylkäsi senkin todeten: ” Useat viitteenne ovat epäluotettavia eivätkä̈ kaikki yksiselitteisesti tue argumenttejanne, ja ainakin väitteenne Ivaskan viittaamien tutkimustenrahoittajista virheellinen. ” Vastineen kirjoittaneet kolme lääkäriä pitivät PS:n päätöstä virheellisenä ja kommentoivat sitä PS:lle pitkässä kirjeessään.  
Koska Lääkärilehti ei julkaissut mitään tarjotusta koronarokotuksia kritisoivasta tiedeaineistosta, pitkä kirjeenvaihto kolmen lääkärin ja PS:n välillä on julkaistu osoitteessa https://pelastetaansuomenlapset.fi/puolueettomat-asiantuntijalaakarit-vastustavat-raskaana-olevien-covid19-rokotuksia-suomen-laakarilehti-toimii-sensorina/

2) Rauli Mäkelä tarjosi 1.3.2024 Lääkärilehden Näkökulmaan artikkelia koronarokotteiden aiheuttamista ongelmista raskauden kulkuun. Tiedeviitteinä oli kaksi mahdollisimman luotettavaa julkaisua, nimittäin rokotevalmistaja Pfizerin oma raportti koronarokotteen haittavaikutuksista rokotuskampanjan kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta sekä USA:n tautivirasto CDC:n ylläpitämä VAERS haittavaikutusrekisteri. Jälkimmäisessä verrattiin raskaana oleville tarjottavien influenssa- ja koronarokotuksien riskiä keskenään. Molempien julkaisujen selvä havainto oli, että koronarokotukset aiheuttavat vakavia ongelmia ja osoittautuivat monin verroin vaarallisemmiksi kuin influenssarokotukset. Lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo (PS) kieltäytyi julkaisemasta artikkelia, koska ” yleisestä näkemyksestä poikkeavan tekstin julkaiseminen – varsinkin tällaisesta aiheesta, jossa suurten ihmisjoukkojen terveys on kyseessä – vaatisi poikkeuksellisen vahvaa näyttöä.” Vaikutelmaksi jää, että PS ryhtyi sensuurin avulla valkopesemään jopa rokotevalmistajan itse ilmoittamia vakavia haittoja koska ne saattavat raskaana oleville tarjottavat koronarokotteet ikävään valoon.
Lääkärilehden sensuroima artikkeli on julkaistu osoitteessa https://pelastetaansuomenlapset.fi/laakarilehti-valkopesee-pfizerinilmoittamiakoronarokotteiden-haittoja/

Sensuroidut uutiset

 1. Great Barrington- julistus (GBD) oli kolmen huippuyliopiston (Harvard, Stanford, Oxford) epidemiologian professorien lokakuussa 2020 yhdessä julkaisema avoin kirje koronaepidemian vuoksi aloitettuja yhteiskuntasulkuja vastaan. Julistuksen pääsanoma oli, että riskiryhmät on suojeltava, mutta kaikkien muiden ihmisten on saatava jatkaa normaalia elämäänsä. Rauli Mäkelä tarjosi tuoreeltaan uutista julistuksen julkaisemisesta Lääkärilehteen, mutta lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo (PS) kieltäytyi julkaisemasta todeten, että ”Lääkärilehti ei ala sooloilemaan”. Julistuksen on nyt allekirjoittanut 939811 henkilöä, joista 16121 on lääke- ja kansanterveystieteilijää ja 47705 rivilääkäriä, mutta PS:n mielestä Lääkärilehden lukijoille ei ollut syytä antaa tietoa julistuksen olemassaolosta. 
 2. Suomen Lääkärilehden Keskustelua- palstalle lähetettiin 7.2.2024 uutinen
  EU-parlamentaarikkojen ja EU:n lääkevirasto EMA:n välisestä korkean tason koronarokotekeskustelusta. Liitteinä oli molempien tahojen kirjeet ja linkki nauhoitteeseen EU:n parlamentissa asiasta käydystä keskustelusta. Kirjoitus torjuttiin Lääkärilehdessä, jonka mielestä koronarokotteita kyseenalaistavien kirjoitusten tulisi olla erityisen hyvin tieteellisesti perusteltuja. EU-parlamentissa käytävä keskustelu ei lehden mielestä täytä tätä vaatimusta.
  Puheena olevassa uutisessa MEPit esittivät EMA:lle merkittäviä kysymyksiä koronarokotuksista. EMA:n omat rehelliset vastaukset myönsivät useassa kohdassa mRNA-koronarokotteiden puutteita tehossa ja seurannassa ilmenneitä haittoja.
  EU:n jäsenmaana Suomi nojaa lääkevirasto EMA:n ohjeistuksiin, koska EMA antaa EU:lle rokotusluvat toimien asiassa ylimpänä viranomaisenamme ja asiantuntijana.
  Uutisen kirjoittaja tarjosi tietoa europarlamentaarikkojen ja EMA:n välisestä keskustelusta, jossa kritiikin esittivät MEPit, ja vastauskirjeessään EMA myönsi kritiikin monelta osin perustelluksi. Kyseenalaistivatko EMA:n myöntämät puutteet koronarokotteita niin pahasti, että lääketieteellisen päätoimittajan mielestä uutinen piti sensuroida?

  Uutinen on julkaistu täydennetyssä muodossaan osoitteessa https://pelastetaansuomenlapset.fi/korkean-tason-koronarokotekeskustelu-eussa/

Kysymys Lääkärilehdelle: Onko kaiken ”virallista” koronalinjausta kohtaan esitetyn kritiikin julkaisukielto Lääkärilehden virallinen linja vai lääketieteellisen päätoimittajan Pertti Saloheimon omavaltaisuutta?

Kysymys Lääkäriliitolle: Lääkäriliitto on Lääkärilehden julkaisija. Onko edellä kuvattu tiukka sensuuri Lääkäriliiton ohjeistamaa?

19.3.2024
LL Mikael Kivivuori, Rauma mikael.kivivuori@gmail.com
LL Rauli Mäkelä, Espoo rauli.makela@protonmail.com
KT, dos Sylvi Silvennoinen-Kassinen, Oulu sylvi.silvennoinen-kassinen@hoidot.com
LKT , dos Seppo Sutinen, Lohja sutinsep@protonmail.com
LKT, dos Tamara Tuuminen, Helsinki tuuminen@gmail.com

Näin Lääkärilehden päätoimittaja Pekka Nykänen vastaa kirjeeseemme:

Suomalaisen sananvapauden ydintä on oikeus julkaista vapaasti. Siihen ei kuulu velvoitetta julkaista tarjottua materiaalia. Jättämällä jotain julkaisematta Lääkärilehti ei siten harjoita sensuuria vaan pikemmin toteuttaa sananvapautta.  Linjamme on puolustaa rokotteita. Niitä kyseenalaistavien kirjoitusten tulee siksi olla erityisen hyvin tieteellisesti perusteltuja. Kuten olemme aiemmissa viesteissä kertoneet, pätevimmiksi arvioimiemme lähteiden perusteella näin ei ole julkaisematta jätettyjen kirjoitusten kohdalla ollut. Lääkäriliitto ei ohjeista Lääkärilehteä, toimituspolitiikkamme on itsenäinen.”

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit