Suomen Lääkärilehdessä ilmestyi 28.9.2023 pediatrien Lauri Ivaskan ja Santtu Heinosen kirjoitus ”Raskaudenaikainen rokotus suojaa imeväisikäistä”.

Julkaisun tiivistelmässä mainitaan mm:

”Raskaudenaikaisella rokotuksella aikaansaadut IgG-vasta-aineet siirtyvät istukan kautta sikiöön ja suojaavat lasta ensimmäisinä elinkuukausina. Suomessa raskaana olevalle suositellaan rokotetta influenssaa, rokottamattomille lisäksi jäykkäkouristusta ja koronavirusta vastaan. Rokotteet ovat turvallisia raskaana olevalle sekä lapselle.”

Vastineemme 5.11.2023, koski ehdotonta näkemystämme siitä, että raskaana oleville ei voi antaa rokotteiksi kutsuttuja, puutteellisesH tutkittuja geeniteknisiä injektioita. Päätoimittajan mielestä vastine oli liian pitkä. Niinpä 11.12.2023 lähetimme lyhennetyn version.

Tiedepäätoimittaja Pertti Saloheimon vastaus 12.12.2023 sisälsi mm. seuraavaa: ”Useat viitteenne ovat epäluotettavia eivätkä kaikki yksiselitteisesti tue argumenttejanne, ja ainakin väitteenne Ivaskan viittaamien tutkimusten rahoittajista virheellinen. Lääkärilehti ei julkaise tekstiänne. Yksityiskohtaiset perustelut ovat liitteessä.” Liite sisälsi 7 kohtaa, joissa kommentteja meidän viitteisiimme 1–8.

Vastine Lääkärilehden tiedepäätoimittaja Pertti Saloheimon hylkäyspäätökseen 8.1.2024.

Miljardivoittoja tehnyt rokoteteollisuus on korruptoinut viranomaiset, poliitikot, johtavat
asiantuntijat, lääkärit ja valtamedian edistämään rikollista toimintaansa. Terveysviranomaiset ja valtamedia levittivät tiedevastaista disinformaatiota ja oikeita tieteellisiä faktoja esittäneet asiantuntijat sensuroitiin täydellisesti julkisuudesta. On ilmeistä, että vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut eivät kelpaa perusteluiksi Lääkärilehteen, jos niitä esittävät median sensuroimat tutkijat.

Asiantuntijat ovat korostaneet soluvälitteisen immuniteetin merkitystä COVID-19 rokotesuojassa. Tästä seuraa, että rokottamalla äitejä ei saavuteta vauvojen virussuojaa, koska muistisolut eivät läpäise istukkaa.

Koronarokotusten aiheuttamat massakuolemat on selitetty Covid-19-taudin aiheuttamiksi ja viranomaiset ovat salanneet hallussaan olevat tilastotiedot. Aivan viime aikoina on eri puolilta maailmaa mm. Uudesta Seelannista ja Englannista saatu luotettavaa tietoa rokotuksiin liittyvistä kuolemista, aivan viime aikoina myös Suomesta. Laajasti rokottaneissa maissa on parhaillaan koronarokotettujen valtava ylikuolleisuus, joka eskaloituu aina uuden rokotuskierroksen jälkeen. Ylikuolleisuus ei koske rokottamattomia.

EU:n rokotteiden ostosopimuksessa todetaan, että ”rokotteen tehoa ja turvallisuutta ei ole asianmukaisesti tutkittu”. Suomen terveysviranomaiset kuitenkin sanovat kansalaisille rokotteen olevan tehokas ja turvallinen. EU-parlamentin jäsenten kyselyyn EMA vastasi, ”ettei ollut olemassa näyttöä sille, että rokotteiden avulla voitaisiin estää koronatartuntojen leviämistä”. Rokotteita ei kuitenkaan ole vedetty pois käytöstä. Käynnissä on tietoisesti toteutettu kansanmurha.

Vastineessamme (linkki ohessa), käymme vielä läpi vastauksemme hylkäämisen argumentit.

Tiedepäätoimittaja Pertti Saloheimon lopullinen vastaus 16.1.2024

”Olen nyt perehtynyt tähän viestiin ja sen liitteisiin…Lääkärilehti ei julkaise kirjoitusta, jossa todetaan: ”C19-rokotteiden suositteleminen yhtään kenellekään – – on edesvastuutonta.” Koronarokotuksilla – kuten kaikilla rokotuksilla – on myös haittavaikutuksia, mutta vallitseva näkemys on, että hyödyt ovat huomattavasti suuremmat. Tässä meta-analyysissä https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1113156/full ”the incidence of serious adverse events was very low”, ja artikkelin diskussion mukaan aiemmissa tutkimuksissa vakavien haittavaikutusten esiintyvyys on ollut 5/1 000 000. Lääkärilehden päätös on lopullinen.”

Vastauksemme edelliseen 18.1.2024

Saloheimon viittaamassa kiinalaisten tekijöiden kirjoituksessa käsitellään rokotusten
vaikututusta 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Vastineemme kohdistui kuitenkin raskauden aikana rokotettujen äitien sikiöihin ja lapsiin. Ko. artikkelin loppupäätös, 5 vakavaa haittavaikutusta miljoonaa rokotettua kohti sopii huonosti yhteen mm. Englannista julkaistun kokonaiskuolleisuustilaston kanssa. (linkki) Samaan viittaa myös 15.1.2024 julkistettu Eurostatin tilasto ylikuolleisuudesta erikoisesti paljon rokottaneissa maissa ja sen puutteesta vähemmän rokottaneissa (linkki) sekä vainajien tämän hetken sälytystilaongelmat Suomessa. Jos eliitti uskoisi itse Covid-rokotteisiin se myös ottaisi itse rokotuksen. Näin ei kuitenkaan ole asia. (linkki)

Lääkärilehden tiedepäätoimittajan sanan painoarvo on suuri. On todennäköistä, että joudut muuttamaan mielipiteesi. Toivottavasti pian, koska haittavaikutuksista kärsivien ja kuolemantapausten määrät jatkavat nykymenolla eksponentiaalista kasvuaan.

Luettelo oheisista teksteistä ja linkit niihin

 1. Suomen Lääkärilehden artikkeli Ivaska-Heinonen 2023; 78: 1509-1512, 28.9.2023
  www.laakarilehti.fi/e37494
 2. Vastineemme 11.12.2023
  https://app.box.com/s/s9b8y18t26pz108tm8c7rhsvzqm0mocb
 3. Saloheimon vastaus 12.12.2023
  https://app.box.com/s/854fzjzr3kiq76fie0pn6frpu4nwbw3a
 4. Vastineemme hylkäyspäätökseen 8.1.2024
  https://app.box.com/s/p1s8l7l9ytp4bjp44jtpa5worhslkyfm
  a. Edellisen liite 1 (Ivaskan siteeraukset.docx)
  https://app.box.com/s/j4dcabcds1ao546qqpriwe7p1632q8bj
  b. Edellisen liite 2 (ylikuolleisuus.docx)
  https://app.box.com/s/w7y95hjmh1h54bjcsy5zitmjuq80cfwy
 5. Saloheimon lopullinen vastaus 16.1.2024
  a. Tamara Tuumiselle 16.1.2024
  https://app.box.com/s/ezky53x39pkqizzhjbxwavfiye4mocax
  b. Seppo Sutiselle 16.1.2024
  https://app.box.com/s/io9dkjjocmthlfqv4s07t6v658kduz1z
 6. Vastaus Saloheimon lopulliseen ilmoitukseen olla julkaisematta vastinettamme 18.1.2024
  https://app.box.com/s/63rvhm0r0vsh3q918zuqua0lxczk88gz

Tamara Tuuminen, MD, PhD, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti, eläkkeellä
Seppo Su:nen, LKT, patologian erikoislääkäri, dosenttl, eläkkeellä
Mikael Kivivuori, yleislääkäri

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit