PSL Tiedote 6.12.2023

Miten mRNA-koronarokotteiden ja terveyshaittojen välinen yhteys todetaan?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/miten-mrna-koronarokotteiden-ja-terveyshaittojen-valinen-yhteys-todetaan/

Vuodesta 2021 lähtien geeniteknologiaan perustuvia ja kokeellisia mRNA -tekniikkaan perustuvia koronarokotteita (mRNA-COVID-19) on annettu suurimmalle osalle Suomen väestöä käytännössä ilman tietoon perustuvaa suostumusta (informed concent). Tämän toimenpiteen seurauksena monet ovat kärsineet haittavaikutuksista, mutta tarkkaa arviota potilaiden määrästä ei voi tehdä, koska virallisiin raportteihin päätyy vain alle 10 % kaikista haitoista.

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen on kirjoittanut katsausartikkelin ajatellen rokotevauriosta kärsiviä ihmisiä.

“Toivon, että jokainen löytää artikkelista itselleen hyödyllistä tietoa siitä, miten arvioidaan rokotteiden (syy) aiheuttamia haittoja (seuraus) eli syy-seurausyhteys eli kausaliteetti. mRNA -koronarokotteet ovat teknologialtaan täysin uusia ja jo kahden ensimmäisen käyttövuoden kokemus osoittaa, että ne ovat aiheuttaneet ennenäkemättömästi haittavaikutuksia.”

Linkki katsausartikkeliin: mRNA-koronatokotteiden ja terveyshaittojen välinen yhteys.pdf

Artikkelin liitteet:

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit