PSL Tiedote 8.11.2022

https://pelastetaansuomenlapset.fi/avoin-kirje-kiistattomasta-todistusaineistosta-covid-19-injektioiden-tehottomuudesta-vahingollisuudesta-ja-tappavuudesta/

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö julkaisee kokonaisuudessaan psykiatrian erikoislääkäri, EMDR-terapeutti Nina Kristiina Honkasen avoimen kirjeen, jossa hän pyytää kanssaihmisiään ja kollegoitaan kuuntelemaan ja katsomaan toditusaineistoa, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan on täysin kiistatonta.

Vaikuttaisi siltä, että mikään virallinen, asioihin vaikuttava, asioista päättävä tai asioista tiedottava taho (lue: valtamedia) ei vielä tähän päivään mennessä ole kuunnellut eikä katsonut.

Tri Honkanen asettuu nyt koko Suomen kansan eteen, kuin pieni lapsi H. C. Andersenin sadussa ”Keisarin uudet vaatteet”, osoittaa sormellaan COVID-19-injektioita ja sanoo, niin kuin monet muutkin ennen häntä: ”Keisarillahan ei ole vaatteita!”

Päätelkää itse kirjeessä esitetystä yksinkertaisesta todistusaineistosta, onko mikään TOTTA, mitä viralliset tahot ovat näistä mRNA- tai vektoripohjaisista COVID-19-injektioista sanoneet; ovatko ne millään lailla hyödyllisiä (siis tarpeellisia ja tehokkaita) — saati sitten turvallisia!

*************

Avoin kirje kiistattomasta todistusaineistosta COVID-19-injektioiden tehottomuudesta, vahingollisuudesta ja tappavuudesta

Helsingissä 8.11.2022

Kenelle tämä kirje on tarkoitettu?

Rakkaat kanssaihmiset, varsinkin kaikki lähimmäiseni, jotka kärsitte erinäisistä COVID-19-injektioiden aiheuttamista haitoista ja/tai joiden läheisiä on vammautunut ja/tai kuollut näihin injektioihin, ja arvoisat lääkärikollegat, varsinkin kaikki immunologian ja patologian, lääketieteellisen mikrobiologian, neurologian ja kardiologian alan, mutta myös muiden alojen kollegat,

Me olemme kaikki joutuneet tavalla tai toisella kärsimään tämän jo kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta kestäneen globaalin tapahtumasarjan seuraamuksista. En usko, että meidän ”tavallisten ihmisten” joukossa on ketään, joka ei toivoisi, että tämä ”koronapandemia” julistettaisiin jo loppuneeksi.

Tarkoitan tässä ”tavallisilla ihmisillä” meitä kaikkia, joilla ei ole hyötymismielessä minkäänlaisia sidonnaisuuksia lääkeyhtiöihin tai erinäisten monimutkaisten kytkösten kautta multikansallisiin sijoitusyhtiöihin tai erinäisiin lääketeollisuutta ja WHO:ta rahoittaviin säätiöihin ja jotka eivät toimi omaatuntoaan, moraaliaan ja etiikkaansa vastaan suhteessaan mihinkään poliittiseen puolueeseen, Suomen valtiovaltaan, Euroopan Unioniin (EU), Maailman Terveysjärjestöön (WHO) tai mihinkään muuhunkaan globaalia valtaa käyttävään tahoon ja jotka ymmärtävät perusoikeuksiemme ja ihmisoikeuksiemme noudattamisen tärkeyden.

Oletko sinä tässä merkityksessä ”tavallinen ihminen”, jos koet itsesi pakotetuksi toimimaan omaatuntoasi, moraaliasi ja etiikkaasi vastaan esim. säilyttääksesi työpaikkasi tai ammatinharjoittamisoikeutesi tai jos vasta hiljattain olet tajunnut tulleesi huijatuksi toimimaan väärin itseäsi tai lähimmäisiä kohtaan?

– Kyllä. Sinä olet mitä suurimmassa määrin ”tavallinen ihminen”, joka on joutunut mahdottomaan tilanteeseen. Tämä avoin kirje on tarkoitettu lohduksi ja rohkaisuksi nimenomaan sinulle astumaan esiin, osoittamaan sormellasi näitä COVID-19-injektioita ja yhdessä minun ja alati kasvavan joukon kanssa sanomaan ääneen: “Keisarillahan ei ole vaatteita!”  

Todistusaineisto: tutkijat

Yksinkertaisimmat asiat ovat usein kaikkein vaikuttavimpia. Haluankin nyt esitellä teille hyvin yksinkertaista ja kiistatonta todistusaineistoa COVID-19-injektioiden tehottomuudesta, vahingollisuudesta ja tappavuudesta.

Ei tarvitse olla koulutukseltaan immunologi tai patologi ymmärtääkseen tämän todistusaineiston merkityksen.

Ei tarvita muuta kuin avoin mieli ja halukkuutta kuunnella näitä kahta todellista, rehellistä, riippumatonta, vuosikymmenien kokemuksen omaavaa tutkijalääkäriä ja katsoa heidän esittämäänsä todistusaineistoa. Kysymys kuuluu: valitsetko sinä kuunnella ja katsoa, vai käännytkö pois ilman, että edes perehdyt esitettyyn todistusaineistoon?

Johannes Gutenbergin yliopiston lääketieteellisen mikrobiologian ja hygienian instituutin johtajana 1990 – 2012 Mainzissa, Saksassa toiminut tri Sucharit Bhakdi on immunologi, joka kertoo yksinkertaisen perusimmunologian avulla, miksi nämä geenipohjaiset injektiot eivät voi toimia, eli ovat hyödyttömiä (siis tarpeettomia ja tehottomia).

Reutlingenin patologiainstituutin johtajana 18 vuoden ajan toiminut tri Arne Burkhardt on patologi, joka kertoo teille (höristäkää korvianne kollegat, jotka ette mahdollisesti vielä tiedä), miten voidaan kiistattomasti osoittaa oikein tehdyn kuolemansyytutkimuksen avulla, onko ihminen kuollut näiden geenipohjaisten COVID-19-injektioiden vaikutuksiin.

Todistusaineisto: linkit tärkeisiin dokumentteihin

  • LUKEKAA TÄSTÄ suomentamani tri Bhakdin ja tri Burkhardtin tekemä yhteenveto: ”COVID-rokotteista: miksi ne eivät voi toimia, ja kiistatonta todistusaineistoa niiden kausatiivisesta roolista rokotuksen jälkeisissä kuolemissa”: Todisteet COVID-19-rokote-kuolemista.pdf
  • KOLLEGAT: KEHOTAN TEITÄ AINA HARKITSEMAAN COVID-19-INJEKTIOIDEN OSUUTTA ROKOTETTUJEN IHMISTEN KUOLEMISSA. LUKEKAA TÄMÄ SUOMENTAMANI TRI BURKHARDTIN OHJEISTUS SIITÄ, MITEN KUOLEMANSYYTUTKIMUKSESSA LÖYDETÄÄN TODISTEET ROKOTEKUOLEMASTA. TEHDESSÄNNE LÄHETTEEN ROKOTETUN HENKILÖN KUOLEMANSYYTUTKIMUKSEEN, LIITTÄKÄÄ AINA MUKAAN NÄMÄ OHJEET: Kuolemansyytutkimus COVID-19-injektion saaneille.pdf

Ja muistakaa: “Ei meidän tarvii pelätä. Ei rakkaus meitä jätä, ellemme itse jätä rakkautta, tai anna pois meidän vapautta.” – J Mikaelin kappaleesta ”Verhot”

Rakkain ja rohkaisevin terveisin,

Nina Kristiina Honkanen, Psykiatrian erikoislääkäri ja EMDR-terapeutti

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit