Lehdistötiedote 9.9.2021

Julkaisuvapaa heti

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen tuli tunnetuksi haastettuaan rokotejohtaja Mika Rämetin MTV3:n haastattelussa. Vielä suurempi kohu nousi YouTuben sensuroitua Tuumisen kattavan tiedehaastattelun Mikko Kemppe Podcastissa.

Nyt erikoislääkäri Tuuminen on lähestynyt Suomen johtavia virologeja muistuttaakseen heille kuukausi sitten (9.8.2021) lähettämästään kirjeestä liittyen koronarokotteiden riskeihin:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kirje-Suomen-virologeille.pdf


Tuumisen uusi kirje luettavissa kokonaisuudessaan alla.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: info@pelastetaansuomenlapset.fi
Ystävällisin Terveisin
Pelastetaan Suomen Lapset – lääkäriryhmä

Toinen avoin kirje Suomen virologeille ja immunologeille koskien mRNA COVID19 rokotteiden tieteellistä ja puolueetonta arviointia  

Arvoisat 

Professori Ilkka Julkunen, Turun yliopisto ilkka.julkunen@utu.fi
Professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto olli.vapalahti@helsinki.fi
Professori Kalle Saksela, Helsingin yliopisto kalle.saksela@helsinki.fi
Professori Klaus Hedman, Helsingin yliopisto klaus.hedman@helsinki.fi
Professori Heikki Hyöty, Turun yliopisto heihyo@utu.fi
Akateemikko Kari Alitalo kari.alitalo@helsinki.fi
Professori Seppo Ylä-Herttuala, Itä-Suomen yliopisto seppo.ylaherttuala@uef.fi
Professori Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvointilaitos mika.salminen@thl.fi

Arvoisat kollegat,

Noin kuukausi sitten olen lähettänyt kirjeen, jossa kysyin Teiltä, molekyylibiologiaa hallitsevilta lääkäreiltä, onko riskit, joita on kuvattu Stepahnie Seneffin ja Greg Nighin artikkelissa, aiheellisia. Itselläni ei ollut riittävästi osaamista ymmärtää ja tulkita esitettyjen riskien todennäköisyyttä. Olen toiminut Helsingin yliopistolla noin 10 v opettajana ja tutkijana, ja minulla oli mahdollisuus tutustua moniin Teistä henkilökohtaisesti niin työpaikoilla kuin kansallisissa koulutustilaisuuksissa. Nyt teille esittämäni kysymykset olisi voinut esittää lääketieteen opiskelijat.

Ajattelen niin, että se korkeatasoinen koulutus ja kokemus, minkä olemme saaneet, jotta voimme työskennellä Suomessa, velvoittaa meitä käyttämään tietomme ja kokemuksemme yhteiskunnan ja kansalaisten hyväksi. Emme voi katsoa sivusta 12-15v lasten rokotuskampanjaa, jolloin lapsiin ruiskutetaan täysin tuntematonta ainetta, joka sisältää geenikoodin bioaktiivisille aineille, viruksen virulenssitekijälle.

Kun kirjoitin Teille ensimmäisen kerran, kysymykset olivat hyvin teoreettisia.  Silloin Fimean haittavaikutussivut eivät pursunneet ilmoitettuja haittoja. Nyt vaikuttaa siltä, että monet mekanismit, kuten prokoagulaktiiviset ja inflammatoriset rokotteen aiheuttamat patofysiologiset mekanismit onkin vahvistettu kliinisesti.

Vetoan Teihin arvostetut, korkeasti alaan koulutetut kollegat ottamaan kantaa mRNA rokottamisen lopettamisen puolesta, ainakin lasten ja nuorten kohdalla. Uskoisin, ettei enää kukaan voi kaivautua omaan poteroon seuraamalla sivusta ja hyväksymällä hiljaa lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä. Vetoan teidän tunteisiinne ja omaantuntoonne.  Onhan teilläkin lapsia ja lastenlapsia. Mitä me lääkärit aiheutamme heille? Olemmeko valmiit kantamaan loppuelämämme syyllisyyttä siitä, että olimme vaiti ja passiivisia, emmekä puolustaneet kaikkein heikommassa asemassa olevia ja aikuisiin luottavia kanssaihmisiämme?

Tämä kirje julkaistaan Pelastetaan Suomen Lapset sivuilla.


Kunnioittavasti

Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti

Helsingissä 10.9.2021

Liitteet 

Alempana on muutama linkkiä, siitä mitä kansainväliset kollegat ajattelevat mRNA rokotteista.

Stephanie Seneff julkaisi juuri mainion paperin missä hän käy läpi tämän spike proteiniin vaikutuksia

https://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Boards/BOH/Meetings/2021/SENEFF~1.PDF

ja tässä hän avaa sen kansan kielellä.

Saravana Dr Peter Mccullogh short interview – The whole pandemic was always just about the vaccine!

Dr Sucharit Bhakdi: Urgent Message

Dr Charles Hoffe on blood clots.

Dr. Christiane Northrup: “Vaginal Bleeding in 6 Month Old Baby Girls”

Irish Doctor speaks out regarding covid vax adverse injuries and deaths.

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit