Lehdistötiedote 11.8.2021

Pelastetaan Lapset.fi -ryhmän toimintaa on vähätelty julkisuudessa todeten, että ryhmä edustaa vain muutamaa kymmentä lääkäriä, kun taas muiden lääkäreiden lähes 30.000:n joukko on eri mieltä. Ensiksi on syytä todeta, että keskusteluilmapiiri rokotuksista on niin tulehtunut, että useita korkealle koulutettuja lääkäreitä on valinnut pysyä anonyymeinä tukiessaan työtämme.  Pelko ja nykyelämässä leivässä pysyminen ohjaavat pysyttelemään turvallisesti valtavirta-ajattelussa, jopa täysin huomaamatta. Poikkeavasti ajattelevat ovat aina kohdanneet vastustusta, sillä liian erilainen tieto voi romahduttaa kanssaihmisten koko maailmankuvan.

Toki ymmärrämme, että riippumatta siitä onko kirjelmiemme allekirjoittajia 35, 50 tai 100, olemme vähemmistö. Toivottavasti suuri enemmistö muistaa kuitenkin sen verran lääketieteen surullista historiaa ymmärtääkseen, ettei lääketieteen totuuksia ratkaista äänestämällä. Aikanaan kaikki lääkärit ”tiesivät”, että suonen iskentä ja elohopean syöttäminen ovat ainoat oikeat hoitomuodot. Sydäninfarktipotilaat komennettiin 1900-luvun puolivälissä pitkään ehdottomaan vuodelepoon, raskaana olevat naiset laitettiin ”viinatippaan” ennenaikaisen synnytyksen käynnistymisen estämiseksi ja kymmenet tuhannet pikkulapset ovat menettäneet kitarisansa – täysin turhaan kuten nyt tiedetään.
 

Jopa yksittäiset ihmiset rohkeilla kannanotoillaan ovat pelastaneet suuria määriä muita ihmisiä, joten toisin ajattelevia ja heidän esittämiä perusteita kannattaa kuunnella avoimella mielellä. Muistamme tässä esimerkiksi Ignaz Semmelweissin, joka aikansa tapoja uhmaten pelasti synnyttäviä äitejä lapsivuodekuumeelta vaatimalla käsien desinfiointia. Talidomidikatastrofissa ehti maailmanlaajuisesti syntyä jo yli 10 000 lasta ilman käsiä ja jalkoja, ilman että tiedettiin syytä. Talidomidia annettiin odottaville äideille unilääkkeeksi. Myyntiluvan antaminen koko USA:han ja sitä kautta vaikutukset kymmenille miljoonille lapsille estyivät yhden ihmisen valppauden ansiosta: Lääkevirasto FDA:n lääkäri Frances Oldham Kelsey huomasi lääkeyrityksen puutteelliset eläinkokeet, muisti yhdestä tiedeartikkelista lukemansa yhteyden mahdolliseen vakavaan haittavaikutukseen ja uskalsi avata suunsa.
 

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä tekee vapaa-ajallaan työtä tiedepohjaisen julkisen keskustelun puolesta etenkin lasten ja nuorten koronarokotuksiin liittyen. Erityisesti ryhmä haastaa viranomaisia kysymyksillä geeniteknologisten injektioiden haittavaikutusten mekanismeista ja pitkäaikaisriskeistä. Toivottavasti kriitikot tutustuvat tieteelliseen todistusaineistoomme ja sivuillamme esiteltyjen ulkomaalaisten lääkärijärjestöjen vetoomuksiin. Silloin he ymmärtävät miksi mekin vaadimme koko väestön koronarokotusten välitöntä keskeyttämistä.
 

Lisätietoa ja mahdollisuus allekirjoittaa vetoomus: www.pelastetaanLapset.fi

Haastattelupyynnöt ja yhteistyöehdotukset:

info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Lapset -tiimi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit