PSL Tiedote 1.2.2023

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/maailmalla-kasvaa-vaatimus-turvallisista-verivalmisteista/

Maailmalla kasvaa vaatimus turvallisista verivalmisteista

Me Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat jatkamme kysymysten esittämistä niin Suomen päättäjille, terveysviranomaisille kuin muillekin tärkeille yhteiskunnallisille toimijoille näistä sadoissa ja sadoissa lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumattomissa tutkimuksissa turhiksi, vahingollisiksi, vaarallisiksi ja laadultaan kyseenalaisiksi osoittautuneista geeniteknologisista injektioista, joita viralliset tahot yhä edelleen itsepintaisesti “koronarokotteiksi” kutsuvat.

Haluamme nostaa uudelleen SPR:n veripalvelun pohdittavaksi COVID-19-rokotettujen ihmisten verestä valmistettujen verivalmisteiden turvallisuuden, sillä maailmalla kasvaa vaatimus, ja kysyntää riittäisi turvallisille verivalmisteille, varsinkin lapsille.

Koska moniin kysymyksiin ei vielä ole vastauksia, tulisi verensiirroissa, kuten lääketieteessä yleensäkin, noudattaa varovaisuusperiaatetta. Ehdotammekin seuraavaa:

1) Verenluovuttajien valinta rajattaisiin siten, että mRNA-koronarokotuksen jälkeen verta voi luovuttaa
aikaisintaan puolen vuoden kuluttua rokotuksesta.
Tosin tämä ehdotus ei perustu tutkittuun
tietoon siitä, että puolessa vuodessa kaikki rokotekomponentit olisivat poistuneet luovuttajien
verenkierrosta. Toisaalta ei ole tutkittua tietoa siitäkään, etteikö kyseisiä rokotekomponentteja
kiertäisi puolen vuoden kuluttua luovuttajien veressä. Karenssiaika perustuu vain parhaaseen
olettamukseemme.

2) Elektiiviseen leikkaukseen menevä henkilö voisi etukäteen luovuttaa talteen
omaa vertaan.
Luovutetun veren määrä ja aikaikkuna tulisi määritellä SPR:n kokemuksen
mukaisesti. Kaikki veripreparaatit sisältävät potentiaalisia riskejä mutta autologinen veri on kaikista
turvallisin. Leikkaukseen menevä voisi siis käyttää ns. autotransfuusiona omaa vertaan . Tästä
pitää käydä laajat keskustelut sairaanhoitopiirien kanssa

3) Kansainvälinen World Council for Health -organisaatio, (https://worldcouncilforhealth.org/) on käsitellyt Turvallisen Veriluovutuksen (Safe Blood Donation) mahdollisuutta (Introducing WCH Coalition Partner Safe Blood to the World). Sveitsiläinen tri George Della Pietra on organisoinut yhteistyöpartnereiden koalition, jonka nimi on Safe Blood. Tähän koalitioon kuuluu 18
edustajaa Euroopasta, sekä USA:n, Kanadan, Aasian, Australian ja joidenkin Afrikan maiden
edustajia. Ehdotamme, että SPR alkaisi yhteistyöhön Safe Blood koalition kanssa koska Heillä on
paras maamme asiantuntemus, resurssit ja laitteisto.

Lue tästä koko viimeisin kirjeemme SPR:n veripalvelulle: PSL 5. kirje SPR veripalvelulle 31.1.2023

Ystävällisin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärit ja tutkijat
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Viitteitä:

  1. Peter McCullough: Mission impossible: Unvaccinated blood banking
  2. Dr. Ryan Cole: mRNA Vaccines Produce Persisting Spike Protein, Likely Causing Clots, Heart Inflammations, Cancers
  3. Toxic, Metallic Compounds Found in All COVID Vaccine Samples Analyzed by German Scientists
  4. Working Group for Covid Vaccine Analysis: Summary of preliminary findings
  5. Hughes 2022 What is in the so-called COVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity
  6. The Real Reason Health Officials Won’t Let Independent Scientists Examine mRNA Vaccine Vials
  7. Alden et al. 2022 Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line
  8. Please listen Introducing WCH Coalition Partner Safe Blood to the World


Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit