PSL Tiedote

MIKSI VIRHEISTÄ EI OTETA OPPIA KUN TARTUNTATAUTILAKIA UUDISTETAAN ?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/miksi-virheista-ei-oteta-oppia-kun-tartuntatautilakia-uudistetaan/

Pelastetaan Suomen Lapset -järjestö julkaisee kokonaisuudessaan erikoislääkäri Rauli Mäkelän kriittisen lausunnon STM:n pyrkimyksistä muuttaa Tartuntatautilakia ottamatta lainkaan huomioon koronavuosina 2020-2022 tehtyjä karkeita virheitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Muistio tartuntatautitoimijoiden ja viranomaisten esittämistä lainsäädännön kehittämistarpeista ( jatkossa STM Muistio) ei tuo esiin minkäänlaisia aikeita ottaa opiksi koronavuosien aikana tehdyistä virheistä, joten ei ole mitään syytä olettaa, etteikö STM olisi valmis niitä toistamaan. Se mitä ensin tarvitaan, on puolueeton asiantuntijakomitea analysoimaan koronaepidemian hoidon virheet ja vasta sen työn perusteella laatia ajan tasainen ja tieteellisen tiedon mukainen tartuntatautilaki.

Alun alkaenkaan vv. 2020- 2022 kyse ei ollut kansanterveydellisestä hätätilasta, koska kuolleisuus Sars-Cov-2 viruksen aiheuttamaan tautiin oli perusterveillä aikuisilla – lapsista puhumattakaan- erittäin alhainen. Läntinen naapurimaamme Ruotsi ei taipunut ulkoa tulevaan ohjaukseen vaan piti oman vapaamielisen linjansa, ja nyt jälkianalyysissä voidaan todeta Ruotsin ylikuolleisuuden koronavuosien aikana olleen EU:n alhaisin. https://www.dn.se/sverige/alex-schulman-nu-visar-det-sig-att-anders-tegnell-hade-ratt-hela-tiden/

Myös Suomesta olisi paniikkiin taipumattomia korkean tason asiantuntijoita löytynyt, jos heitä olisi kuunneltu. Ennen rokotuksia koronavuonna 2020 Suomessa ei ollut lainkaan ylikuolleisuutta STM:n siunaamasta ja THL:n toteuttamasta 24/7 jatkuneesta pelottelusta huolimatta. Nyt kun rokotuskattavuus aikuisväestössä on 80% luokkaa, maassa on saman aikaisesti ennätyksellinen ylikuolleisuus ja vauvakato. Niistä STM ja sen alainen THL ovat joko hiljaa tai kieltäytyvät rehellisestä syiden analyysistä.

Koronavuosien 2020 – 2022 karkeimpia virheitä olivat koronapassi ja sairaanhoitohenkilöstön pakkorokottaminen keskeneräisillä vain ehdollisen myyntiluvan saaneilla mRNA- tuotteilla sekä myös lapsiin ja nuoriin kohdistuneet yhteiskuntasulut ja maskitukset. Nyt kun tiedämme ettei rokotevalmistaja Pfizer ollut edes testannut tuotteensa kykyä estää tartuntojen levittämistä ennen maailmanlaajuista rokotemyyntiä, voimme todeta sekä koronapassin että pakkorokotuksien olleen täysin epätieteellisiä toimenpiteitä. On anteeksi antamatonta, ettei STM Muistiossa asiaa käsitellä mitenkään eikä kommentoida THL:n virkamiesten kyvyttömyyttä todeta tieteellisen näytön puuttuminen edellä mainituilta toimenpiteiltä.

Muilta osin STM Muistion voi oikeutetusti nähdä aikeeksi harmonisoida Suomen tartuntatautilaki meneillään olevien WHO:n vallankaappaushankkeiden kanssa. Asia tulee selväksi muistion pääkohdassa 6.  ja sitä kuvastaa STM Muistion vaikeneminen pöyristyttävistä Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muutosehdotuksista. Muistio kyllä toteaa, että Nk. pandemiasopimuksen neuvotteluelin käynnisti työnsä helmikuussa 2022. Heinäkuussa neuvotteluelin päätti, että pandemiasopimuksen tulee olla oikeudellisesti sitova ja siinä voi olla myös ei-sitovia elementtejä, mutta ei kerro mitkä oikeudellisesti sitovat elementit vievät Suomelta kyvyn päättää omista asioistaan WHO:n määrittelemissä pandemiatilanteissa. WHO:n arvostelukyvyttömyyshän tuli selväksi, kun heinäkuun 23. päivänä 2022 lääketieteellistä koulutusta saamaton Tedros julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveyden hätätilaksi (PHEIC) vastoin oman asiantuntijakomiteansa (EC) mielipidettä.

WHO:n valtaan alistuminen olisi käsittämätöntä. Suomi ei ole huonon koulutustason ja heikon hygienian kehitysmaa, joka tarvitsee ulkoa tulevaa ohjausta vaan meillä olisi omasta takaa kaikki se, mitä me tarvitsemme koronaepidemian kaltaisten poikkeustilanteiden hoitamiseen. Suomessa on korkea koulutustaso, erittäin osaava ja kokenut lääkäri- ja terveydenhoitokunta, erittäin järjestäytynyt yhteiskunta ja suomalaiseen kulttuuriin kuuluu korkea hygieniataso. Me emme tarvitse opetusta ja ohjausta saatikka määräyksiä lääketeollisuuden ja muiden yksityisten toimijoiden kaappaamalta läpikorruptoituneelta järjestöltä, joka ei pysty meille antamaan mitään, mitä meillä itsellämme ei jo olisi.

On tosin todettava, että omavarainen epidemian hallinta onnistuu vain, jos seuraavissa epidemioissa asioista päättää moniammatillinen asiantuntijaryhmä, joka suostuu avoimeen tiedekeskusteluun eikä koronavuosiemme 2020-2022 kaltaiset sisään lämpiävät STM ja THL, jotka käyttivät valtamedian sensuuria ja propagandaa ohjatakseen väestön mielipiteet omien dogmiensa mukaisiksi.

WHO:n Pandemiasopimuksesta ja Kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista neuvotellaan parhaillaan. Suomen ei tule hyväksyä näitä maan suvereniteetin luovuttamista hyväksyviä sopimuksia eikä Suomen tule sopeuttaa lainsäädäntöään niiden mukaan. Tarvittaessa on erottava WHO:sta. Tartuntatauteja ja siihen liitettävää lainsäädäntöä ei saa käyttää ihmisten tai valtioiden suvereniteetin, oikeuksien tai vapauksien loukkaamiseksi.

Rauli Mäkelä
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Linkit:

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit