PSL:n LEHDISTÖTIEDOTE 13.12.2021

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, immunologian dosentti ja lääketieteen ja kirurgian tohtori Sylvi Silvennoinen-Kassinen on lähettänyt kysymyskirjeen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL:lle. Kirje käsittelee lukuisia koronapassiin liittyviä ongelmia ja julkaisemme sen kokonaisuudessaan.

——– Alkuperäinen viesti ——–
Aihe: KORONAPASSIN VANHENEMINEN TAI SEN PERUSTELTU PUUTTUMINEN
Päiväys: 2021-12-13 00:13
Lähettäjä: sylvi.silvennoinen-kassinen@hoidot.com

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, THL

kirjaamo@thl.fi
markku.tervahauta@thl.fi, pääjohtaja
pekka.rissanen@thl.fi, tietoylijohtaja
terhi.kilpi@thl.fi, TKI-ylijohtaja
mika.salminen@thl.fi, terveysturvaaja
anneli.pouta@thl.fi, valtion palvelut
aleksi.yrttiaho@thl.fi, teknologia- ja riskienhallintajohtaja
mia.nykopp@thl.fi, hallinto- ja talousjohtaja


Hallintolain 8 §:n nojalla pyydän apua ja neuvontaa seuraavassa asiassa:

KORONAPASSIN VANHENEMINEN TAI SEN PERUSTELTU PUUTTUMINEN

Koronapassi on voimassa vain tietyn ajan mRNA-koronainjektioiden
jälkeen.
Fimean haittavaikutustilastot todistavat, että monet ovat saaneet
oireita, sairastuneet tai vammautuneet saatuaan yhden, kaksi tai
useamman mRNA-koronainjektion.

On mahdollista, että uudet mRNA-koronainjektiot voivat pahentaa näiden
ihmisten oireita eli he joutuisivat ottamaan lisäinjektioita terveytensä
ja mahdollisesti henkensä kaupalla.

Koronapassi mahdollistaa ihmisen pääsyn niihin yhteiskunnallisiin
toimintoihin, joihin viranomaiset kulloinkin määräävät koronapassin
kulkuluvaksi.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisia koskee:

6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.

9 § Liikkumisvapaus
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella
on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen,
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella
ihmisarvoa loukkaavasti.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää
mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen,
joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun
vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen
tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava
työvoiman suojelusta.
Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä

Pakollisen koronapassin puuttuminen sulkee ihmisen yllämainittujen
perusoikeuksien ulkopuolelle.

Lisäksi Euroopan Neuvoston päätöslauselma 27.1.2021 Covid-19-rokotteista
kieltää pakkorokotukset ja rokottamattomien syrjinnän sekä rajoittaa
koronapassin käytön vain rokotuksen tehokkuuden, mahdollisten
sivuvaikutusten ja haittavaikutusten seurantaan.

Pyydetään neuvoa:
1)      Miten henkilön tulee menetellä, että hänen perustuslailliset
perusoikeutensa toteutuvat, kun koronapassi vanhenee tai sitä ei ole
saanut, koska hän vammautui jo yhdestä mRNA-koronainjektiosta? Nämä
ihmiset eivät voi ottaa enää lisää mRNA-koronainjektioita, koska uhkana
on lisääntyvä vammaisuus tai jopa hengen menetys.

2)      Mihin tahoon yllämainitussa tilanteessa henkilö ottaa yhteyttä? Mitä
kautta hän tuon yhteydenoton tekee?

3)      Minkälaisen koronapassia vastaavan todistuksen kyseisessä tilanteessa
oleva henkilö saa voidakseen aktivoida perusoikeutensa
yhteiskunnassamme?

4)      Mikä taho tuon koronapassia vastaavan todistuksen antaa?

5)      Mitkä ovat tuon koronapassia vastaavan todistuksen saannin
edellytykset?

6)      Onko mahdollista, että mitään ei ole tehtävissä koronapassin
vanhetessa ja edellisistä rokotekerroista sairastuneista tulee
yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle jätettyjä ihmisiä ilman
perustuslaillisia kansalaisoikeuksia?

7)      Onko jossakin kattava ohjeistus tässä asiassa kansalaisille?

8)      Jos ohjeistusta ei ole, huolehditteko sen välittömästä laadinnasta?

9)      Jos henkilön olemassa oleva sairaus on vasta-aihe
mRNA-koronainjektiolle, niin miten hänen tulee menetellä saadakseen
vapautuksen injektiosta ja samalla vapaan, koronapassia vastaavan,
kulkuluvan yhteiskunnassa ja maailmalla?

10)     Korona-mRNA-injektioista on aiheutunut suuri määrä haitta- ja
sivuvaikutuksia. Näitä on koettu henkilökohtaisesti sekä sukulaisissa
että todettu tilastoista. Miten henkilön liikkumisvapaus taataan, jos
hän ei voi hyväksyä korona-mRNA-injektiosta aiheutuvaa terveydellistä
riskiä omalle kohdalleen ja hän suojautuu perustuslain takaamaan
koskemattomuuteen?

Vastaus pyydetään jokaiseen numeroituun kohtaa erikseen.

Virallisen vastauksenne pyydän 3.1.2022  mennessä
sähköpostiosoitteeseeni
sylvi.silvennoinen-kassinen@hoidot.com

Oulussa 13.12.2021
Sylvi Silvennoinen-Kassinen
Lääkäri

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit