PSL Tiedote 28.9.2023

LINTUINFLUENSSA EI OLE KOSKAAN TARTTUNUT TURKISELÄIMESTÄ IHMISEEN

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/lintuinfluenssa-ei-ole-koskaan-tarttunut-turkiselaimesta-ihmiseen/

Varatuomari Antero Kassinen esitti Ruokavirastolle seuraavat kolme kysymystä:

Pyydän kohteliaasti saada sen hallussanne olevan valmiin tiedon, mistä ilmenee

  1. turkistarhauseläimestä ihmiseen tarttunut lintuinfluenssavirus
  2. jos yllämainittu tartunta on tapahtunut, niin millainen epidemia siitä syntyi ihmisiin
  3. millä testillä turkiseläimestä otetusta näytteestä lintuinfluenssavirus todetaan

Ruokavirasto vastasi kolmanteen kysymykseen, että influenssavirusta etsitään eläimistä PCR-testillä. Kaksi ensimmäistä kysymystä Ruokavirasto lähetti eteenpäin THL:n vastattavaksi. THL antoi vastauksensa, jossa se ilmoitti, ettei sillä ole tällaista tietoa sisältäviä asiakirjoja.

Katso tästä Tietopyynto Ruokavirastolle ja vastaus 1.9.2023.pdf ja THL:n vastaus 14.9.2023.pdf

Helsingin sanomat puolestaan kirjoittaa seuraavaa:

HS A 16 viikko 36/2023 ja B 28 34/2023: Ensimmäinen varmistettu lintuinfluenssa tautitapaus on varmistettu v. 1997. Sen jälkeen yhteensä 458 ihmistä on kuollut H5N1 lintuinfluenssavirukseen ja varmistettuja tartuntoja ihmisillä on ollut alle 900. Tämä siis kattaa vuodet 1997-2023 tähän saakka. Tartunnan saaneet ihmiset ovat olleet suoraan tekemisissä sairastuneiden lintujen kanssa, EI siis turkiseläinten kanssa. Taudin EI ole todettu tarttuvan ihmisestä toiseen. Tähän mennessä lintuinfluenssaa ei ole tavattu Suomessa ihmisessä.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan siis todeta, ettei ole havaittu lintuinfluenssan tarttuneen turkiseläimistä ihmiseen. Tartuntojen määrä vuosina 1997-2023 on siis noin 900. Jos tämä suhteutetaan ajanjaksoon ja maailman väestön määrään, saadaan pyöreästi 900 tartuntaa/25 vuotta/8 tuhatta miljoonaa ihmistä – ja noin puolet tästä luvusta tautiin kuolleita. Tämä on siis tähän mennessä toteutunut riski.

Herää kysymys, mihin osoitettuun riskiin turkiseläinten tappamiskäsky perustuu?

Lisäksi turkiseläinten influenssaviruksen diagnostiikkaan käytettävään PCR- testiin liittyy useita luotettavuusongelmia: Huomautuksia Nagy et al 2010 ja 2021.pdf

Julkisuudessa ei liene selvitetty, miten hyvin turkistarhaajille korvataan ansionmenetykset, jos turkiseläimet määrätään lopetettaviksi: ansionmenetykset (ja lopetuskulut) tämän hetkisestä toiminnasta, ansionmenetykset tulevilta vuosilta (jolloin oli tarkoitus jatkaa turkistarhausta) sekä eläkemenetykset, kun ei voi enää maksaa yrittäjäeläkettään.

Suomalaiseen oikeudenkäytäntöön liittyy todistamisvelvoite, millä suljetaan pois viranomaisten mielivaltaisuus.

Edellä olevaan viitaten syntyy vahva epäilys, että lintuinfluenssa on veruke, jonka varjolla ajetaan turkiseläintuotannon lopettamista – Suomesta Kiinaan.

Ystävällisin terveisin,

Varatuomari Antero Kassinen ja Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat
 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit