Tiedote 7.12.2021
Pelastetaan Suomen Lapset

USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA (Food and Drug Administration) myönsi 11. joulukuuta 2020 Pfizer-BioNTechin COVID-19 -rokotteelle, joka tunnetaan myös nimellä Comirnaty, ns. hätäkäyttöluvan (EUA, Emergency Use Authorization) käytettäväksi yli 16 vuotiaille. Sittemmin lupa on myönnetty myös 12-15 vuotiaiden rokottamiseen sekä äskettäin yli 5-vuotiaidenkin rokottamiseen.

Rokotteen käytön alettua alkoi kertyä myös hyvin runsaasti haittavaikutusilmoituksia. PHMPT  (Public Health and Medical Professionals for Transparency) -niminen ryhmä vaati elokuussa 2021 FDA:ta paljastamaan luvan myöntämiseen liittyvät tutkimusraportit. Koska FDA ei siihen suostunut, PHMPT vaati syyskuussa 2021 tiedonvapauslain nojalla liittovaltion oikeutta tekemään päätöksen kaikkien asiaan liittyvien, asetuksissa määriteltyjen tietojen luovuttamisesta.

FDA vaati puolestaan oikeutta julistamaan tiedot salaisiksi 55 vuodeksi eli vuoteen 2076 asti. Tähän liittovaltion tuomari ei suostunut vaan määräsi asiakirjoja julkistettavaksi 500 sivua kerrallaan kuukausittain. PHMPT:n lakimies Aaron Siri on nyt tuonut julkisuuteen tietoja, joita ensimmäisestä julkistetusta pienehköstä erästä paljastui.

Kohdasta ”kumulatiivinen analyysi myyntiluvan jälkeen tehdyistä haittavaikutusilmoituksista” paljastui, että jo parin kuukauden aikana hätäkäyttöluvan saamisesta oli haittavaikutusilmoituksia kertynyt erittäin runsaasti, helmikuun 2021 loppuun mennessä yhteensä 42086 raporttia sisältäen 158893 tapahtumaa. Eniten haittatapahtumia raportoitiin USA:sta, lähes 35000, ja Euroopan suurimmista maista. Haittoja raportoitiin lisäksi kaikkiaan 56 muusta maasta.

Haittailmoituksista 60% on tehnyt terveydenhuollon ammattilainen ja 40% maallikko. Haitoista 26000 on luokiteltu neurologisiksi eli hermostojärjestelmää koskeviksi. Huomiota herättävimpiä ilmoituksista ovat kuolintapaukset, yhteensä 1223 kpl, joista alle 12 vuotiaillla 34 kpl. Myös keskenmenoja on raportoitu, sekä sikiökuolemia ja rintaruokinnassa olevan vauvan joutumista synteettisen piikkiproteiinin haittavaikutusten alaisiksi saamalla sen äidinmaidosta. Haittavaikutuksia kertyi niin paljon, että Pfizer joutui palkkaamaan lisää henkilökuntaa niitä kirjaamaan, vaikka se ilmoittaa, ettei haittavaikutusten profiilissa ole mitään yllättävää ja hyöty-haitta -arvio on edelleen vahvasti hyödyn puolella.

Asiasta on laajemmin kirjoittanut avoin media (ks. https://avoin.media/2021/12/02/lakimies-pfizer-tiesi-k-piikin-haittavaikutuksista/).

Näytöt piikkiproteiiniin perustuvan kokeellisen mRNA-rokotteen vahingollisuudesta ja heikosta tehosta hallita epidemiaa ovat kiistattomat ja puoltavat yhä voimakkaammin Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän vaatimusta rokotusten keskeyttämisestä.

pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit