PSL Tiedote 5.3.2023

Emmekö välitä teknologisen kehityksemme varoitussignaaleista?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/emmeko-valita-teknologisen-kehityksemme-varoitussignaaleista/

Ennen vanhaan kaivoksissa pidettiin kanarialintua, koska sen kuukahtaessa kaivosmiehet tiesivät poistua kaivoksesta. “Kanarialinnun kuukahtaminen” oli varoitussignaali vaarallisista kaasuista kaivoksessa. Isossa-Britanniassa traditio alkoi 1911 ja loppui vasta 1986 siirryttäessä “elektronisiin kaasuilmaisimiin”.

Emmekö vieläkään huomaa, kuinka nykymaailmassamme “kanarialinnut kuukahtelevat” ympärillämme? Emmekö vieläkään huomaa teknologisen kehityksemme varoitussignaaleja? — Tai välitä niistä?

Myönnettäköön, että asiat ovat paljon monimutkaisempia nykyisessä maailmantilanteessamme, kuin nähdä yksiselitteinen varoitussignaali vaarallisista kaasuista yksittäisessä kaivoksessa.

Teknologisen kehityksen vauhti on hurjaa. Kännykät, tabletit, läppärit ja muut langattomat laitteet täyttävät arkielämämme. Mobiilitukiasemien lukumäärä ja siten myös meihin kohdistuva keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien (EMF) vaikutus kasvaa eksponentiaalisesti, kun siirrytään yhden sukupolven langattomasta teknologiasta seuraavaan. Näyttäisi myös siltä, että ollessamme suurimmaksi osaksi täysin vauhtisokeita digihuumassamme, unohdamme suojella lapset ja nuoret sekä mobiilisäteilyltä että laitteiden riippuvuutta aiheuttavilta ominaisuuksilta.

Lasten kehittyville aivoille kaikkein tärkein virike on elävä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Älylaitteita ei suositella lainkaan alle 2-vuotiaille, kouluikäisillä ja alakoululaisilla käytön tulisi olla varsin rajattua. Teini-ikäisetkin tarvitsevat aikuisten lempeää mutta johdonmukaista tukea arkeen älypuhelimen kanssa. Arjessa on tärkeää olla tilaa ja aikaa luonnolliselle vuorovaikutukselle ilman älylaitteita. Säännöt ja rajat luovat turvallisuutta ja niistä voidaan joustaa lapsen kasvaessa. 

Globaaleja varoitussignaaleja:

  • lastemme lisääntyvä pahoinvointi
  • mehiläisten ja monien muiden hyönteisten määrän väheneminen
  • syöpien määrän lähes räjähdysmäinen kasvu

Eikö olisi jo korkea aika alkaa toimia näiden varoitussignaalien mukaisesti?

Jotkut ihmiset oireilevat tai sairastuvat herkemmin kuin muut niin keinotekoisista sähkömagneettisista kentistä kuin erilaisista maaperäämme, vesistöjämme ja ilmakehäämme runsaasti kuormittavista myrkyistä, elintarvikkeiden ja lääkkeiden lisä- ja “tehosteaineista”, sairaiden rakennusten homekasvustoista jne. Tämä asia ei ole liian vaikea ymmärrettäväksi, kunhan käytämme sekä maalaisjärkeä että pyrimme omaan kriittiseen ajatteluun ja jaksamme lukea tarkkaan myös viranomaisten omia julkaisuja sen sijaan, että vain kuuntelemme heidän sanomisiaan ja väitteitään.

Ikävä kyllä yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat vuosien saatossa pyrkineet auttamaan yhteiskuntamme ymmärtämättömän ja vauhtisokean toiminnan monista terveydellisistä seuraamuksista kärsiviä ihmisiä ja/tai jotka ovat etsineet totuutta, tiedottaneet, valistaneet ja pyrkineet muuttamaan lainsäädäntöä ihmistä ja luontoa suojelevaan suuntaan, on lytätty, mustamaalattu, sensuroitu ja siirretty syrjään. Poliittiset ja taloudelliset intressit on laitettu etusijalle.

Onneksemme niin meiltä kuin muualtakin löytyy sekä yksilöitä että organisaatioita, jotka kaikesta huolimatta tekevät pyyteetöntä palvelutyötään ihmiskunnan hyväksi.

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta pyyteettömästä toiminnasta Suomessa on vuonna 2021 perustettu Suomen Säteilyturva ry (SuST ry), jonka tarkoituksena on tiedottaa radiotaajuisen säteilyn (”mobiilisäteilyn”) ja matalataajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista suurelle yleisölle ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että sitä muutetaan enemmän ihmisiä ja luontoa suojelevaan suuntaan.  SuST ry:n esitteen saatekirjeestä voimme lukea mm. seuraavaa:

“Edistämällä digitalisaatiota yhteiskunnassamme olemme unohtaneet, että ihminen on sähköinen olento, jonka aivot ja sydän toimivat erittäin heikoilla sähkövirroilla ja jota ulkoiset kentät häiritsevät helposti.”

“WHO:n IARC (International Agency for Research on Cancer) luokitteli jo vuonna 2011 radiotaajuisen säteilyn (mobiilisäteilyn) ja vuonna 2002 matalataajuiset magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi.”

“Ympäristön osalta voidaan todeta, että samanaikaisesti kun mehiläisten ja monien muiden hyönteisten määrä on vähentynyt, mobiilisäteilyn määrä on jopa tuhatkertaistunut kaupunkialueilla.”

Tutustu SuST ry:n esitteeseen, josta löytyvät tarvittavat linkit jäseneksi liittymiseen tai SuST ry:n tukemiseen muilla tavoin: Suomen Säteilyturva ry:n esite.pdf

Ystävällisin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Linkkejä:

https://news.berkeley.edu/2021/07/01/health-risks-of-cell-phone-radiation/

https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

https://publichealth.berkeley.edu/news-media/research-highlights/meta-analysis-shows-increased-risk-of-tumors-for-cell-phone-users/

https://publichealth.berkeley.edu/news-media/video-room/joel-m-moskowitz-radio-frequency-radiation-health-risks-implications-for-5g/

https://www.saferemr.com/

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit