PSL Artikkeli 5.3.2023

Olemmeko vauhtisokeita DIGIHUUMASSAMME?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/olemmeko-vauhtisokeita-digihuumassamme/

Nina Kristiina Honkanen, psykiatrian erikoislääkäri, EMDR-terapeutti
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Johdanto

Olemme keskellä “Neljättä teollista vallankumousta”, josta esim. Markku Siira sanoo artikkelissaan “Suurvaltapolitiikka ja neljäs teollinen vallankumous” seuraavaa:

“Termillä kuvataan teknologista kehitystä, joka tuo fyysistä ja digitaalista maailmaa yhä lähemmäksi toisiaan. Neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa monen edistyneen teknologian yhtäaikaista nousua.”

Tämä teknologinen vallankumous näyttäisi olevan sellaisten voimien ohjauksessa, jotka tekevät tiedettä ilman korkeampaa tietoisuutta vieden ihmiskuntaa kohti teknologista transhumanismia eli ihmisen yhdistämistä koneeseen, jota meille myydään ajatuksella “tehostetusta ihmisestä” (“Homo augmentus”).

Voiko ihmisen yhdistäminen koneeseen eli digitaaliseen maailmaan edesauttaa tietoisuutemme kehitystä eli todellista kasvuamme ihmisinä? Eikö sen sijaan vaarana ole, että avaamme väyliä globaalille totalitaariselle kehitykselle eli ihmisen täydelliselle kontrollille ja orjuutukselle?

6G Finland – Suomen lippulaiva globaalissa digihuumassa

11.5.2022 julkistettiin 6G Finland -yhteisön perustaminen. Sanna Marin kertoi siitä teknologia-seminaarissa Tokiossa Japanin-vierailunsa yhteydessä. 6G Finlandin puheenjohtajana toimii Nokia Bell Labsin Radio Systems Research Finland -tutkimusosaston johtaja Mikko Uusitalo. Tässä otteita Tampereen yliopiston sivustolta:

“Perustajajäseniä ovat Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, BusinessOulu, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Nokia Bell Labs, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitos.”

“6G Finland toimii verkostona, johon jäsenet kutsutaan sisältöperustaisesti. Yhteisön perustamisen myötä 6G Finlandin jäsenet aloittavat tiekartan laatimisen tärkeimmistä 6G-tutkimukseen ja -kehitykseen liittyvistä yhteisistä painopisteistä. 6G Finland toimii suomalaisen 6G-osaamisen yhteyspisteenä ja osallistuu aktiivisesti tavoitteidensa mukaiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.”

“Tampereella tutkimuksen keihäänkärkinä ovat mm. fyysisen tiedonsiirtokerroksen algoritmit, integroitu paikannus ja sensorointi, sekä 6G-teknologian sovellukset älykkäissä koneissa ja toisaalta ihmisen kyvykkyyksien ja aistien lisäämisessä, kertoo tietoliikennetekniikan professori Mikko Valkama, joka vetää Tampereen yliopiston tutkimusosuutta.”

Suomella näyttäisi olevan hyvin merkittävä osa 6G-verkkojen globaalissa lanseerauksessa eli ihmiskunnan digitaalisessa tulevaisuudessa:

  • Suomessa käynnistettiin jo v. 2018 maailman ensimmäinen laaja 6G-tutkimusohjelma, 6G Flagship, jonka työtä jatkamaan perustettiin 6G Finland.
  • Suomi on tällä hetkellä vetovastuussa Euroopan 6G-lippulaivaprojektissa, Hexa-X:ssä.
  • Suomi on merkittävissä rooleissa myös muussa EU:n 6G-toiminnassa.
  • 6G Finland on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä 6G-osaamisen yhteenliittymistä. Vastaavia löytyy myös Japanista, Yhdysvalloista ja Saksasta.

6G Finlandilla, kuten kaikella nykymaailmassa tehtävällä, varsinkin lääketieteeseen ja digiteknologiaan liittyvällä tutkimustyöllä, on vahvat kytkökset globaalien suuryritysten intresseihin, mikä on väistämättä erittäin ongelmallista yhteisen hyvän näkökulmasta. Miten sopivat yksiin esim. Nokian tai muiden suurten teknologia- tai lääkeyhtiöiden suurosakkaiden taloudelliset intressit ja tavallisen ihmisen perustarpeet ja kansanterveys?

6G – biosignaalien mittaaminen

YLE:n nettiuutisten 5.2.2023 julkaisemassa artikkelissa “6G-signaali tietää kohta, miten voit kotona – tästä on kyse biosignaalien mittaamisessa” kerrotut asiat saattavat kuullostaa tekniikkaentusiasteista todella hyviltä. Mahdollistavathan yhä korkeammat mobiilitaajuudet uusia hienoja sovelluksia, joiden avulla saadaan tietoa esim. kotona kaatuneen henkilön terveydentilasta; onko kyseessä kenties sydämen kammiovärinä ja millaista apua paikalle tarvitaan.

Artikkelissa siteerataan Oulun yliopiston professori Olli Silvéniä. Hän johtaa noin 70 hengen kansainvälistä tutkijaryhmää, joka tutkii kaikkeen elolliseen liittyviä biosignaaleita:

“Tulevaisuuden 6G-verkkosignaali toimii kuin tutka: sillä voidaan valvoa ja havainnoida ympäristöä. Radioaaltoja voidaan käyttää esimerkiksi ihmisten ja kohteiden kuvantamiseen ilman perinteistä kameraa.”

“Uskon, että esimerkiksi kehittyneet terveysmittaukset tulevat parantamaan meidän yleistä hyvinvointiamme.”

“Radioaalloilla voimme tehdä esimerkiksi biosignaalien mittauksen ilman, että ihmisen yksityisyyttä loukataan. Eikä henkilöä pysty välttämättä tunnistamaan radioaaltojen perusteella.”

6G-teknologia mahdollistaa moninkertaisesti entistä paremman ihmisten valvonnan ja seurannan. On naiivia ajatella nykypäivänä, ettei näitä laitteita jo käytettäisi aivan muunlaisissa tarkoituksissa kuin vain terveysmittauksissa, kuten esim. “virallisille tahoille ongelmallisten henkilöiden” tunnistamisessa, jäljittämisessä, valvonnassa ja manipulaatio- ja kontrollointitarkoituksissa. Kiinassa tämä on jo arkipäivää (Iltalehden artikkeli aiheesta 11.12.2022 ja Wikipedia: Social Credit System), mutta lähellä lienee se päivä, kun tämä koskee koko ihmiskuntaa.

YLE-uutisten kirjoituksessa kerrotaan myös lentokentillä käytettävien isojen läpivalaisulaitteiden toimivan terahertsialueella, ja että näitä kyseisiä 6G-taajuuksia voidaan käyttää läpivalaisun lisäksi langattomassa viestinnässä sekä kuvantamisessa, kuten syöpäseulonnassa ja elintarvikkeiden analyysissä.

Tästä sainkin näyttöä kuljettuani itse joulukuussa 2022 Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksen läpi; elektronisia laitteita ei tarvinnut enää poistaa repusta, eikä nestettä sisältäviä pullojakaan tarvinnut tyhjentää eikä poistaa repusta ennen läpivalaisua. Laitteen on täytynyt siis analysoida nesteen sisältö! Jouduin myös seisomaan uudenlaisen laitteen edessä, joka luultavasti tunnisti kasvoni ja jolla mitä todennäköisimmin kuvannettiin ei vain sitä, mitä mahdollisesti kannoin vaatteissani, vaan myös kehoni sisukset? Helsinki-Vantaalla käytetään mahdollisesti jo uusinta uutta 6G-teknologiaa? Löysinkin aiheeseen liittyvän, 22.3.2022 julkaistun Iltalehden artikkelin, jossa ei kuitenkaan sanallakaan viitata 6G-teknologiaan.

6G – anturit, sensorit ja implantit

Nokian sivustolta löytyy 6G:tä selittävä artikkeli, jossa kerrotaan Nokia Bell Labsin jo aloittaneen 6G:n tutkimustyön, jotta se olisi kaupallisesti saatavilla vuoteen 2030 mennessä — ajallisesti yhteensopivasti YK:n Agenda 2030:n ja Maailman talousfoorumin (WEF) “Et omista mitään ja olet onnellinen” -vision kanssa. Katso “Totuuden jälkeinen aika 2020-2022” -artikkelini viitteet 25 ja 26.

On syytä lukea tarkasti, mitä Nokia Bell Labsin radiojärjestelmätutkimuksen johtaja Harish Viswanathan kertoo meille:

“Seuraavan sukupolven verkkojen tehtävänä on kokemuksemme yhdistäminen ulkopuolellamme olevassa fyysisessä maailmassa, digitaalisessa maailmassa ja sisäisessä maailmassamme”.

Tässä lyhyessä lauseessa annetaan visio tulevaisuudesta, jossa ihminen on yhdistetty koneeseen. Erilaiset anturit ja konenäkö “aistivat” fyysistä ulkomaailmaa ja ihmisen sisäistä maailmaa ja koneen eli digitaalisen maailman algoritmeilla valvotaan ja ohjataan kerätyn datan mukaisesti niin ihmisen sisäistä “toimintaa” kuin hänen toimintaansa ulkomaailmassa. Seuraavat sitaatit kertovat tästä tarkemmin:

“Yhdistämme ulkopuolisen fyysisen maailman omaan sisäiseen maailmaamme anturien ja tekoälyn ja koneoppimisen (AI/ML) massiivisen käyttöönoton ansiosta digitaalisilla kaksosmalleilla (twin models) ja reaaliaikaisilla synkronisilla päivityksillä. Nämä digitaaliset kaksosmallit ovat tärkeitä, koska niiden avulla voimme analysoida, mitä ulkopuolisessa fyysisessä maailmassa tapahtuu, simuloida mahdollisia tuloksia, ennakoida tarpeita ja toimia sitten tuotteliaasti fyysisessä maailmassa.”

“Digitaalisia kaksosia ei löydy vain tehtaista, vaan myös kaupunkien laajoille alueille ulottuvista verkoista, ja tulemme näkemään jopa ihmisten digitaalisia kaksosia, joilla tulee olemaan suuri vaikutus verkkoarkkitehtuuriin.”

“Vaikka älypuhelin pysyy avainlaitteena 6G-aikakaudella, uudet ihmisen ja koneen väliset rajapinnat tekevät tiedon kuluttamisesta ja hallinnasta mukavampaa. Kosketusnäytöllä kirjoittaminen korvataan vähitellen eleillä ja ääniohjauksella. Laitteet upotetaan vaatteisiin tai voivat sijaita iholle laitettavana laastarina. Terveydenhuolto tulee olemaan tärkeä hyötyjä, sillä puettavat laitteet mahdollistavat elintärkeiden parametrien seurannan ympäri vuorokauden.

Eurekalert-sivustolla 5.8.2019 julkistetussa lehdistötiedotteessa kerrotaan vertaisarvioidusta tutkimuksesta, jonka mukaan tutkijaryhmä Koreassa ja Yhdysvalloissa oli keksinyt älypuhelimella ohjattavan pienen aivoimplantin, joka avulla voidaan ohjata hermopiirejä. Tutkijat, joiden tutkimus on julkaistu Nature Biomedical Engineering -lehdessä uskovat, että laite voi nopeuttaa ponnisteluja aivosairauksien, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudin, riippuvuuksien, masennuksen ja kivun paljastamiseksi.

Laitteeseen kuuluu legon kaltainen ​​vaihdettava lääkepatruuna ja tehokas, vähän energiaa käyttävä bluetooth-teknologia, joiden avulla lääkettä ja valoa voidaan annostella pitkiäkin aikoja tiettyihin kiinnostaviin hermosoluihin.

Tutkimuksen pääkirjoittaja Raza Qazi (Korea Advanced Institute of Science and Tehcnology – KAIST ja University Colorado Boulder) kertoo aivoimplantista tarkemmin:

“Tämä langaton hermolaite mahdollistaa kroonisen kemiallisen ja optisen neuromodulaation, jota ei koskaan aikaisemmin ole nähty”.

“Nämä “plug-n-play” -lääkepatruunat koottiin hiirille tarkoitettuun aivoimplanttiin, jossa oli pehmeä ja erittäin ohut (ihmisen hiuksen paksuinen) mikrofluidikanavista ja pienistä LED-valoista (pienempiä kuin suolarakeet) koostuva anturi, jonka avulla voitiin rajattomasti annostella lääkettä ja valoa.”

“Älypuhelimen tyylikkään ja yksinkertaisen kosketusnäytön avulla neurotieteilijät pystyivät helposti laukaisemaan valon ja lääkkeen minkä tahansa tietyn annosyhdistelmän tai tarkan annostelujärjestyksen missä tahansa implantoidussa kohde-eläimessä olematta itse fyysisesti läsnä laboratoriossa.”

KAISTin sähkötekniikan professori Jae-Woong Jeong pitää laitetta vallankumouksellisena edistyneen elektroniikkasuunnittelun ja tehokkaan mikro- ja nanomittakaavan suunnittelun hedelmänä ja sanoo edelleen:

“Olemme kiinnostuneita kehittämään tätä tekniikkaa edelleen aivoimplanttien valmistamiseksi kliinisiin sovelluksiin.”

Nokia Bell Labsin radiojärjestelmätutkimuksen johtaja jatkaa:

“Tekoälyn ja konenäön kehittyminen ja niiden kyky tunnistaa ihmisiä ja esineitä tekee langattomat kamerat yleismaailmallisiksi antureiksi. Radio ja muut tunnistustavat, kuten akustiikka, keräävät tietoa ympäristöstä. Digitaalisesta käteisestä ja digitaalisista avaimista voi tulla normi. Saatamme jopa alkaa luottaa aivosensoreihin koneiden ohjaamisessa.”

Meidän lienee syytä alkaa luopua naiivisuudestamme. Nämä eivät ole vain tulevaisuuden visioita, vaan eivätköhän suurvaltojen hallitukset ja sotilaalliset voimat ole käyttäneet vastaavia ja vieläkin hienostuneempia teknologioita jo jonkin aikaa. Näiden voimien hallinnassa olevia teknologioita tuottava tiede on aina vuosia (mahd. vuosikymmeniä) edellä tieteestä, josta suurelle yleisölle kerrotaan. Puhutaan “salaisesta tieteestä” ja “näkymättömistä aseista” sotilaallisten voimien käytössä. Väärissä käsissä nämä teknologiat ovat tehokkaita työkaluja globaalin totalitaarisen dystopian mahdollistamiseksi.

Tässä kohtaa lienee hyvä todeta, että mikään ei ole helpompaa, kuin väittää kaikkia näistä aiheista puhuvia ihmisiä “salaliittoteoreetikoiksi”, itse sanahan lanseerattiin mustamaalaamaan valtavirtanarratiivista poikeavien kansalaisten uskottavuutta.

Monet asioista perillä olevat ihmiset, jotka ovat omakohtaisestikin kokeneet näitä teknologioita käytetyn heitä vastaan, puhuvat vain viimeistä hienosäätöä vailla olevasta kaikenkattavasta “kontrolliverkosta”. Me olemme kynnyksellä. Jokainen miettiköön kohdallansa, suostuuko kulkemaan laput silmillä digihuuman vietävänä vai alkaako enenevästi keskittyä rakkaudellista yhteyttämme ja tarkoituksemukaisuuden tunnettamme lisääviin asioihin, jotka parhaimmillaan edesauttavat meitä kollektiivisen tietoisuutemme evoluutiossa, sillä

maailmanlaajuinen tietoisuuden muutos ja samalla myös vapautuminen “kontrolliverkosta” tapahtuu yksi ihminen kerrallaan.

6G – etäläsnäolo

Nokian Volker Ziegler (6G-johto, pääarkkitehti) ja Michael Montag (Nokia Bell Labsin tietoturvatutkimuksen johtaja) kirjoittavat artikkelissa “Luota 6G-verkkoosi: Viestinnän tulevaisuus riippuu turvallisuudesta ja yksityisyydestä” seuraavaa:

“6G-aikakaudella meidän on luotettava verkkoon paljon enemmän kuin nykyään. 2030-luvulla uppoudumme uusiin digitaalisiin maailmoihin käyttämällä holografista etäläsnäoloa ideoidaksemme kollegojemme kanssa ja kokeaksemme intiimejä hetkiä perheidemme kanssa kaupungin toisella puolella – tai jopa eri puolilla maailmaa. Meillä on käytössämme runsaasti robotteja. Hyvin organisoidut monirobottijärjestelmät mullistavat teollisuuden, mutta yhteistyörobotit leviävät myös arkeen esimerkiksi auttamaan vanhuksia tai sairaita heidän kodeissaan. Tehostettu älykkyys yhdessä kehoverkkojen kanssa valvoo biokemiaamme ja varoittaa meitä mahdollisista terveysongelmista kauan ennen kuin koemme oireita.”

Miksi luottaisimme lainkaan tulevaisuuden 5G/6G-verkkoihin, kun meillä ei ole mitään syytä luottaa nykyisiinkään verkkoihin? — Tulevaisuuden teknologiat kun mahdollistavat kaiken elinpiirissämme olevan elottoman ja elollisen liittämisen samaan globaaliin verkkoon.

Mitä intiimiä on virtuaalisessa “etäläsnäolossa”? — Se ei ole todellista elävää läsnäoloa, todellista elävää kohtaamista ihmisten välillä, vaikka teknokraatit haluaisivat meidän uskovan muuta. COVID-19-pandemian aikaiset rajoitustoimet totuttivat meidät tekemään etätyötä ja pitämään “etätapaamisia” milloin mistäkin syystä. Valmisteltiinko meitä uskomaan, että olisi riittävää olla kanssakäymisissä toinen toistemme kanssa vain etänä, älylaitteiden näytön kautta?

Mitä hyvää on siinä, että miljoonat ja miljoonat ihmiset menettävät työnsä “monirobottijärjestelmien” vuoksi tai mitä inhimillistä on siinä, että elävien ihmisten sijasta “yhteistyörobotit” auttavat vanhuksia tai sairaita heidän kodeissaan? — Eivätkö juuri he, lasten ja nuorten lisäksi, hyötyisi eniten toisen ihmisen rakkaudellisesta, elävästä läsnäolosta?

“Tehostettu älykkyys, kehoverkot ja biokemiamme valvonta” kuulostavat pahaenteisiltä ja sitä ne myös ovat — väärissä käsissä! Totta kai teknologinen kehitys voisi olla meille monellakin tavalla hyödyksi, jos sitä pääsevät hallinnoimaan vain tahot, joilla on riittävän korkea TIETOISUUS käyttää teknologioita koko ihmiskuntaa oikeasti hyödyttävillä tavoilla — rakkaudellisista ja eettisistä lähtökohdista, ei itsekkäiden taloudellisten intressien ja vallanhimon ohjaamina. Ajatelkaapa vaikka jostakin “keskusvalvomosta” lähetettäviä impulsseja aivoimplanttiinne moduloimaan tunnetilaanne, ajatteluanne ja toimintaanne jonkun valtaapitävän tahon tahdon mukaisesti!

6G – uusi uljas ihminen – “Homo augmentus”

Nokian sivuilta löytyy loputtomasti mielenkiintoisia digitulevaisuuttamme povaavia artikkeleita, kuten tämä Michael Egglestonin (data & laitteet) kirjoittama artikkeli “Esittelyssä Homo augmentus“, jossa hän kuvaa aivan uutta, teknologisesti “tehostettua ihmistä”. Artikkelista poimittua:

“Nokia Bell Labs uskoo, että ihmiskunta on ottamassa seuraavan ison askeleen kognitiossa ja fysiologiassa. Tämä askel ei kuitenkaan liity evolutiviiseen biologiaan, vaan on suoraa seurausta teknologisesta tehostamisesta.

“Mutta emme usko, että ihmisen olemassaolon seuraava vaihe on kohti ihmisten muuttamista teknokyborgeiksi. Sen sijaan huomaamattomat tehosteet antavat meille mahdollisuuden olla enemmän yhteydessä ihmisiin ja asioihin, joista välitämme eniten, ja helpottaa kaoottisen nykymaailmamme banaalisuuden aiheuttamaa stressiä. Viime kädessä Homo augmentus antaa meille mahdollisuuden olla inhimillisempiä.

“Ensinnäkin pyrimme parantamaan aivojen ja koneen rajapintaa (BMI) Keskushermostoon asennetut anturit antaisivat suoran sähkökemiallisen pääsyn hermosoluihin, jolloin ihmiset voisivat hallita tehosteitaan täsmälleen samalla tavalla kuin heidän aivonsa ohjaavat lihasten liikettä. Mutta on epätodennäköistä, että keskivertoihminen, jolla on täydet motoriset toiminnot, suostuisi suorien hermoliitäntöjen edellyttämälle kirurgiselle toimenpiteelle. Onneksi on olemassa monia ei-invasiivisia tapoja luoda aivojen ja koneen välinen rajapinta käyttämällä sensorisia ja motorisia reittejä.”

Miten ihmeessä teknologiset tehosteet edesauttaisivat elävää YHTEYTTÄMME toisiin ihmisiin? Miten ihmeessä ne vähentäisivät stressiämme? Päinvastoin, ollessamme alituisesti yhteydessä näihin langattomiin teknologioihin, eikö hienovarainen sähkömagneettinen kehomme joudu jatkuvaan häiriötilaan? Miten ihmeessä “Homo augmentus” olisi inhimillisempi kuin ELÄVÄ IHMINEN? On syytä olettaa, että päinvastainen on totta. Tällä puheella viedään huomio pois juuri siitä, mihin mahdollisesti pyritään, eli elävän, rakkaudellisen yhteytemme katkaisemiseen suhteessa itseemme, toinen toisiimme, luontoon ja LUOJAAMME ja meidän muuttamiseemme tahdottomiksi teknokyborgeiksi.

Mahdollisessa hyväntahtoisuudessaan artikkeli on hyytävää luettavaa ihmiselle, joka on herännyt ymmärtämään ihmiseen luonnostaan sisäänrakennetun henkisen potentiaalin. Ihmisen kytkeminen koneeseen eli digitaaliseen maailmaan ja hänen kehonsa käyttäminen osana globaalia langatonta verkkoa rikkoo kaikkea korkeampaa moraalia ja etiikkaa vastaan ja tulee kenties ylitsepääsemättömäksi esteeksi hänen tietoisuutensa evoluutiolle eli henkiselle kehitykselleen.

Näiden mahdollisesti hyvää tarkoittavien teknologia-asiantuntijoiden suulla näyttäisi siis puhuvan “häntäänsä pureva käärme” — digihuumaa lietsova, tietoisuuden kehityksen kannalta täysin sokea, itsensä lopulta täystuhoon vievä lukkiutunut virtapiiri.

6G – digiteknologiat ja geeniteknologiset injektiot

Nokian Shreyas Shah (tutkija, data&laitteet) on puolestaan kirjoittanut artikkelin “Valaistaan tie biokemiaasi ja terveyden seurannan tulevaisuuteen“. Artikkelista poimittua:

“Mikrohiukkasten ja valon avulla olemme luoneet pohjimmiltaan orgaanisen biosensorin, joka sijaitsee aivan ihmisen ihon alla. Visioimme, että nämä biosensorit ruiskutettaisiin ihon dermiskerrokseen, jossa ne pysyisivät paikallaan useita viikkoja tai kuukausia.” 

Biosensoreita ruiskutetaan ihon alle, jossa ne “pysyvät kenties viikkoja, kenties kuukausia”. Kenties tarvitaan aina uusia ja uusia injektioita, jotta sensorit pysyvät toiminnassa?

Valmisteltiinko meitä COVID-19-pandemian aikana hyväksymään ihomme alle alituiseen ruiskutettavia tulevaisuuden biosensoreita tai kenties muunkinlaisia “laitteita”? Kenties näiden viranomaisten auktorisoimien toistuvien kokeellisten geeniteknologisten injektioiden kautta kehoomme pääsi jo asioita, joista meille ei kerrottu? Saamme tästä viitteitä, kun tarkastelemme vaikkapa Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomien lääkäreiden ja tutkijoiden kirjeenvaihtoa COVID-19-koronarokotteiden laatuvaatimuksista ja injektionesteiden sisällöstä sekä Suomen (FIMEA) että Euroopan (EMA) lääkevirastojen kanssa.

Lähetimme 23.10.2022 kirjeen FIMEA:lle, johon he vastasivat ympäripyöreästi, että rokote-erät tutkitaan eurooppalaiseen viranomaisverkostoon kuuluvissa puolueettomissa laboratorioissa. EMA puolestaan vastasi 8.12.2022 heille lähettämäämme kirjeeseen, että he eivät aio enää osallistua jatkokirjeenvaihtoon tästä aiheesta(!). Viranomaiset eivät siis oikeasti vastaa kysymyksiimme. He eivät kerro, mitä kyseiset injektionesteet sisältävät eivätkä avoimesti paljasta laadunvalvontaprosessejaan. He viittaavat omiin epäluotettaviin tietoportaaleihinsa eivätkä suostu siihen, että riippumattomat tahot pääsisivät avoimesti tutkimaan rokoteampulleja.

Jos annamme asentaa ihomme alle mikrosiruja tai hyväuskoisesti injisoida kehoomme aineita, joiden sisältöä emme edes tiedä, avaamme mahdollisesti peruuttamattoman valtatien väärinkäytöksille. Riskinä on, että annamme pois vapautemme suveereneina yksilöinä. Miten käynee perusoikeuksiemme ja YK:n Yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessakin mainittujen ihmisoikeuksiemme, varsinkin yksityisyytemme ja kehomme koskemattomuuden, jos sallimme näistä 6G Finlandin, Nokia Bell Labsin ja muiden tehokkaampia ja tehokkaampia langattomia verkkoja, supertietokoneita, tekoälyä, digiteknologioita ja lääketieteellisiä geeniteknologioita kehittelevien tahojen visoista tulla arkipäiväämme? Voimmeko oikeasti luottaa siihen, että päättäjät ja viranomaiset toimivat meidän parhaaksemme, varsinkaan, kun heidän yhteistyökumppaneitaan ja rahoittajiaan ovat monikansalliset suuryhtiöt? Älkäämme unohtako, että sekä Maailmanpankki, Maailman talousfoorumi (WEF), YK:n virastot (WHO) että EU ajavat voimakkaasti globaalia digitalisaatiota ja WHO:n yksinvaltiutta terveysasioissa.

Ikävä kyllä, COVID-19-pandemian kansainväliset ja kansalliset vastatoimet antoivat ikävällä tavalla viitteitä mahdollisesta tulevaisuudestamme. Pandemian aikaisemmat kriteerit (WHO muutti kriteereitä 2009) eivät koskaan täyttyneet eikä kokonaiskuolleisuus kasvanut ns. pandemian aikana, mutta silti terveiden ihmisten vapautta rajoitettiin erilaisilla rajoitustoimilla, jos he eivät ottaneet COVID-19-injektioita eli jos heillä ei ollut rokotuspassia, eli tulevaisuuden monipuolisen digitunnisteen esiastetta. Koronapassin olemassaololle ei ollut missään vaiheessa minkäänlaisia lääketieteellisiä perusteita. Pfizer jäi kiinni valheistaan; se ei ollut edes tutkinut, estääkä heidän “rokotteensa” tartuntoja. Valtamedia pysyi asiasta hiiren hiljaa.

Muistattehan vielä, kuinka liikkumisvapauttamme, kokoontumisvapauttamme, sananvapauttamme ja elinkeinon harjoittamisen vapauttamme rajoitettiin? Joissakin valtioissa, esim. Kanadassa, suljettiin jopa ihmisten pankkitilejä, jos he eivät noudattaneet mielivaltaisia, perustuslain vastaisia määräyksiä. Muistattehan vielä, kuinka joitakin ihmisiä painostettiin voimakkaasti (=pakotettiin) työnsä menettämisen uhalla ottamaan kyseinen ties mitä sisältävä injektio “ihonsa alle”? Viittaan tässä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pakkorokotuksiin.

Kaikista karmaisevinta tässä kaikessa on:

Älkäämme siis olko naiiveja. Älkäämme antako historian toistaa itseään. Muistakaamme, miten aikaisemmat totalitaariset pyrkimykset johtivat suurien ihmismassojen tuhoamiseen niin Stalinin Venäjällä kuin Natsi-Saksassakin, eivätkä tavalliset ihmiset jo tietoisiksi heränneiden ihmisten varoituksista huolimatta uskoneet, mitä oli tapahtumassa aivan heidän nenänsä alla!

6G – mobiilitukiasemat

Jos tarkastelemme kiihtyvää langattomien teknologioiden kehitystä, ei vain uhkaavan totalitaariseen suuntaan vievän teknologisen transhumanismin kannalta, vaan myös keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien (EMF) aiheuttamien negatiivisten terveysvaikutusten valossa, meidän on hyvä tietää, että

“joka kerta, kun hyppäämme yhden sukupolven langattomasta teknologiasta seuraavaan, mobiilitukiasemien ja siten myös meitä kaikkia negatiivisille terveysvaikutuksille altistavien keinotekoisten sähkömagneettisten kenttien määrä kasvaa eksponentiaalisesti.”

Sen lisäksi, että kysymme: “Olemmeko vauhtisokeita digihuumassamme?”, meidän on myös syytä kysyä: “Emmekö välitä teknologisen kehityksemme varoitussignaaleista?“.

_______

*Kuva 1. Mobiiliverkkojen evoluutio: https://www.nokia.com/about-us/newsroom/articles/6g-explained/ (tässä lisätyin suomenkielisin tekstein)

*Kuva 2. Mobiilitukiasemien lukumäärän kasvu Yhdysvalloissa 1996 – 2019: https://electrosmogrx.com/

2G (1996)

17,000 tukiasemaa (USA)

3G (2006)

195,613 tukiasemaa (USA)

4G (2016)

210,000+ tukiasemaa (USA)

5G (2019 eteenpäin)

800,000+ uudet tukiasemat 2025 (USA)

6G (toteutunee 2030?)

*6G-tukiasemia ei kenties vielä ole asennettu, tai ainakaan siitä ei löydy tietoa, mutta Suomen tilannetta 5G-tukiasemien suhteen voi seurata katsomalla eri teleoperaattorien kuuluvuuskarttoja:

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit