PSL Tiedote 22.2.2023

Maailmanlaajuinen VAUVAKATO 9 kk mRNA-Covid-19-rokotusten alettua!

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/maailmanlaajuinen-vauvakato-9-kk-mrna-covid-19-rokotusten-alettua/

Tämä kirje on lähetetty THL:n ylilääkärille Hanna Nohynekille ja tiedoksi STM:n ministereille Hanna Sarkkiselle ja Krista Kiurulle sekä Väestöliiton toimitusjohtajalle Eija Koivurannalle, tutkimusprofessori Anne Rotkirchille ja erityisasiantuntija, ohjelmapäällikkö Anna Kokolle, jotka tulevat saamaan tiedoksi myös Hanna Nohynekin antamat vastaukset. 

Tutki kirjeen lopussa olevaa virallista tilastotietoa aiheesta graafisesti esitettynä. Kuvat puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa! 

Espoo 22.2.2023 

Asia: Maailmanlaajuinen vauvakato mRNA-koronarokotusten alettua 

Arvoisa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek,  

Teidät on valittu WHO:n Strategic Advisory Group of Experts on Immunization rokotusasiantuntijaryhmän SAGE:n puheenjohtajaksi. Olette ollut sen jäsenenä vuodesta 2020 ja olette toiminut myös koronarokotustyöryhmän puheenjohtajana. SAGE:n tehtävänä on neuvoa WHO:ta parhaan tieteellisen näytön pohjalta kysymyksissä, jotka koskevat globaaleja ja alueellisia rokotusstrategioita ja -ohjelmia sekä rokotteiden kehittämistä.

Koska edustatte maamme korkeinta asiantuntemusta, kysymme tarkkoja vastauksianne lisääntymiseen liittyvistä seikoista:

1) Miten mRNA-Covid-19 rokotteet aiheuttavat havaitut turmiolliset vaikutukset naisten lisääntymiskykyyn?
2) Vaikuttavatko mRNA-Covid-19 rokotteet myös miesten lisääntymiskykyyn?
3) Kuinka kauan nämä haittavaikutukset lisääntymiskykyyn kestävät?
4) Mikä vaikutus on lapsena saadulla mRNA-Covid-19 rokotuksella aikuisiän lisääntymiskykyyn?

Teiltä pyydetään hallintolain 8 §:ään nojaten vastausta näihin
kysymyksiin 15.3.2023 mennessä.  (3 viikkoa lähettämispäivästä)  

Kirje ja saadut vastaukset julkaistaan pelastetaansuomenlapset.fi – sivustolla ja levitetään laajasti eri intressiryhmille.  

Ystävällisin terveisin,

Pelastetaan Suomen Lapset -riippumattomat lääkärit ja tutkijat
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Yhteyshenkilö Rauli Mäkelä, rauli.makela@protonmail.com 

Kirje PDF-tiedostona: PSL:n kirje THL:n ylilääkärille Hanna Nohynekille vauvakadosta 

Viitteet:

1.)   Chandler Robert W. (2023): Syntyvyyden laskua maailmassa:
https://dailyclout.io/report-52-nine-months-post-covid-mrna-vaccine-rollout-substantial-birth-rate-drops/

2.)   Hagemann Raimund, Lorré Ulf, Kremer Hans-Joachim (2022): Syntyvyyden
laskua Euroopassa (Suomea koskevat kuvat s. 37-40): https://www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-EN.pdf

3.)   Syntyvyys/kuolleisuuskäyrät Tilastokeskuksen maksuttomasta tietokannasta 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit