Lehdistötiedote

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä antanut lausunnon 12 – 15 -vuotiaiden koronarokotuksista. Lausunto on kielteinen ja sen taustalla ovat Covid-19 -taudin vaarattomuus lapsille, jo olemassa olevat turvalliset lääkkeet sekä tieteellisen näytön puute geeniteknologisten injektioiden turvallisuudesta. Lisäksi lääkäriryhmä haastaa Fimean ja THL:n asiantuntijat julkiseen tieteelliseen keskusteluun aiheesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja siitä, pitäisikö Valtioneuvoston asetusta muuttaa covid-19-rokotusten laajentamiseksi 12–15-vuotiaisiin. Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmä vastasi lausuntopyyntöön 29.7.2021 päätyen selkeään kielteiseen arvioon. Lausunnon on allekirjoittanut yli 20 eri erikoisalan lääkäriä, joiden joukossa on korkeamman akateemisen tutkinnon suorittaneita tohtoreita ja dosentteja. https://stm.fi/-/stm-pyytaa-lausuntoja-covid-19-rokotuksista-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-muuttamisesta-jatkossa-rokotuksia-annettaisiin-myos-12-15-vuotiaille

Lukuisia perusteita nuorten koronarokotuskiellolle

Käytettävissä olevan tiedon perusteella geeniteknologiaan perustuvien, ehdollisen myyntiluvan saaneiden injektioiden – joita nimitetään harhaanjohtavasti ”rokotteiksi” – haitat ovat niiden hyötyjä suuremmat. Terveiden lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon on vähäinen, ja kuolleisuus COVID-19-tautiin on väestötasolla osoittautunut meillä Suomessa ja muualla maailmassa erittäin pieneksi. Koronarokotteista viranomaisille raportoidut määriltään ennätysmäiset vakavat haittailmoitukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset kertovat kiireellä kyhättyjen injektioiden vakavista riskeistä. COVID-19 taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on lisäksi olemassa jo tehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja, kuten vuosikymmeniä käytössä olleet ivermektiini, hydroksiklorokiini, C-vitamiini ja D-vitamiini. Senkään vuoksi ”rokotteille” ei olisi saanut antaa ehdollista myyntilupaa.

Lääkäriryhmä julistaa julkisen tiedekeskustelun

STM:n lausunnon tueksi lääkäriryhmä on tehnyt laajan kysymyskirjeen Fimealle ja THL:lle. Kirje sisältää tieteellisten tutkimusten lisäksi lukuisia vaikeita ja tähän asti sivuutettuja kysymyksiä koronaan ja rokotteisiin liittyen. Lääkärit odottavat saavansa viranomaisilta tieteellisesti perustellut vastaukset, jotka on sitten luvattu julkaista www.pelastetaansuomenlapset.fi -sivustolla. Julkisuudessa on kerrottu lasten koronarokotusten laajasta kannatuksesta, mutta lääkärit muistuttavat, että tiede ei ole demokratiaa ja vain faktat ratkaisevat. Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on päättänyt haastaa kaikki geeniteknologisia injektioita puoltavat asiantuntijat julkiseen keskusteluun aiheesta. Suomessa tarvitaan tiedepohjaista debattia, jossa molemmat näkökulmat pääsevät esille.

Lääketieteen etiikkaa rikotaan rajusti

Pelastetaan lapset -kampanjan lääkärit ja asiantuntijat haluavat muistuttaa kaikkia Suomen kansalaisia tällä esiintulollaan vahvan tieteellisen näytön merkityksestä. Viranomaiset, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset toimivat vastoin lääketieteellisestä tutkimuksesta säädettyä lakia ja Maailman Lääkäriliiton hyväksymiä Helsingin julistuksen mukaisia eettisiä ohjeita suositellessaan koronarokotteita kaikille lapsille ja nuorille ilman vankkoja tieteellisiä perusteita. He eivät myöskään noudata Toisen Maailmansodan jälkeen vuonna 1947 vahvistettuja Nürnbergin säännöstössä annettuja normeja, joiden tarkoituksena on estää, etteivät Natsi-Saksan aikaiset ihmiskokeet enää koskaan uusiutuisi.

Liitteenä: Vastaus STM:n lausuntopyyntöön ja KIrje Fimeaan ja THL:ään

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Lapset -tiimi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit