Suomennus professori Stefan Homburgin puheesta 2. koronasymposiumissa Saksan liittopäivillä 11.11.2023. 

“Arvoisat naiset ja herrat, meillä on ollut synkkiä vuosia. Aluksi tärkein asia, josta viisi pääkohtaa. 

Ensinnäkin sairaaloiden käyttöaste laski valtakunnallisesti kaikkien aikojen alimmalle tasolle vuonna 2020, sanoo liittovaltion terveysministeriö. 

Toiseksi vuosina 2020 ja 2021 ei ollut tavallista vakavampia hengityselinsairauksia. Korona tuli, influenssa katosi, sanovat Robert Koch instituutin (RKI) tiedot. 

Kolmanneksi ikävakioitu kuolleisuus ei ollut vuonna2020 tavallista suurempaa. Kuolleisuus lisääntyi vasta vuodesta 2021 lähtien, sanovat liittovaltion tilastotoimiston luvut. 

Neljänneksi ihmiset, jotka kuolivat koronan kanssa tai koronan vuoksi, olivat keskimäärin 83-vuotiaita, muut kuolleet 82-vuotiaita. Näin sanovat RKI ja liittovaltion tilastovirasto. 

Viidenneksi maskiton ja yhteiskunnan sulkemisesta (lockdown) vapaa Ruotsi suoriutui Saksaa paremmin, sanoo Maailman terveysjärjestö (WHO). Maskit ja sulut eivät siis auttaneet. 

Yhteenvetona: Kliinisesti todellisten sairauksien ja kuolemantapausten suhteen ei ollut mitään erityistä. Kaikki oli normaalia. Nämä ovat tosiasioita, ja se on kaikkein tärkeintä. Mielikuva “pandemiasta” syntyi yksinomaan uusista, ilman syytä tehdyistä (PCR) massatesteistä, joiden tulokset vaihtelivat valtavasti ja saivat yleisön uskomaan, että sairaita ja kuolleita ihmisiä oli tavallista enemmän. Mikä ei pitänyt paikkaansa. Rinovirusten PCR-testi olisi voinut luoda samanlaisia harhakuvia. Ja se voisi luoda näitä harhakuvia nytkin, jos haluttaisiin. 

Miten poliitikot ovat reagoineet normaaliin kliiniseen tilanteeseen? He sulkivat päiväkodit, koulut, kaupat, kirkot ja yritykset kuukausiksi, eristivät vanhukset yksin kuolemaan ja tuhosivat toimeentulon. Poliisi kielsi kirjojen lukemisen puistonpenkillä, metsästi nuoria ulkona ja lapsia lumessa, hakkasi rauhanomaisia mielenosoittajia. Poliitikot syrjäyttivät jokaisen, joka kyseenalaisti toimenpiteiden järkevyyden. He saivat television pääohjelman (ZDF) ilmoittamaan, että lapset ovat viruksia levittäviä rottia ja rokottamattomat ovat kuin ”umpisuolen lisäkkeitä”, jotka eivät kuulu kansakuntaan. Sellaista kieltä emme ole kuulleet 75 vuoteen. 

Yleensä hallituksen valtaa rajoittavat tuomioistuimet, media ja tiede. Tällä kertaa ne kaikki ovat epäonnistuneet: 

Tuomioistuimet tuskin tutkivat suhdetta valtion edun ja kansalaisten perusoikeuksien välillä ja uskoivat vain kahta todistajaa, jotka ovat terveysministerin alaisia, nimittäin Robert Koch (RKI) ja Paul Ehrlich (PEI) instituutteja. Tällä tavoin hallitus pystyi todistamaan itselleen sulkujen ja pakollisten rokotusten välttämättömyyden. Lisäksi tuomioistuimet lähettivät vankilaan lääkäreitä, jotka noudattivat korkeaa moraaliaan ja suojelivat todistusten avulla potilaidensa fyysistä koskemattomuutta. Lähes jokainen tunnettu toimenpiteitä arvostellut henkilö on kriminalisoitu, pidätetty virantoimituksesta, erotettu, pidätetty tai alistettu kotietsintään. Karlsruhen oikeusistuimen tuomari ilmoitti kyynisesti, että kansalaisten perusoikeudet eivät ole kadonneet, mutta niitä ei voida enää käyttää.

Tiedotusvälineet luettelivat (PCR)-testien tuloksia kyllästymiseen asti mainitsematta, että kliininen tilanne oli normaali. Ne seurasivat kritiikittömästi PCR-kertomusta maalaten ensimmäisenä ruumiinavauksia suorittaneen professori Püschelin rasistiksi, professori Bhakdin juutalaisvastaiseksi ja kirjaimellisesti kaikki, jotka kyseenalaistivat toimenpiteet, salaliittoteoreetikoiksi ja valtion vihollisiksi. 

Erikoistutkijat, erityisesti epidemiologit ja kansanterveyslääkärit, katosivat näkyvistä. Heidän tilalleen tulivat fyysikot, liikennesuunnittelijat, mikrobiologit ja upseerit, jotka pitivät yleisön jännityksessä yhä uusilla väärillä ennusteilla ja mallilaskelmilla. Kuukausia. Vuosia. 

Näiden tapahtumien uudelleenarvioinnin pitäisi selvittää kolmenlaisia kysymyksiä. 

Ensinnäkin oppikirjan mukaan todella vaarallisen pandemian alussa hallituksen on rauhoitettava väestöä oheisvahinkojen välttämiseksi. Miksi poliitikot sen sijaan kirjoittivat järkyttävän ”shokkipaperin”, joka sai lapset pelkäämään isovanhempiensa tappamista tukahduttamalla? Miksi tuon tekstin kirjoittaneessa ”shokkipaperikomissiossa” ei ollut yhtään lääkäriä, mutta siellä oli sosiologi ja saksan kielen opettaja? Miksi poliitikot harrastivat tätä kauhun lietsontaa vuosien ajan, kun he nyt väittävät tehneensä vain joitakin virheitä alussa ja tietämättömyydestään? 

Toiseksi helmikuussa 2020 oppikirjoissa ja Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeissa kehotettiin välttämään sulkutoimien tai koulujen sulkemisen kaltaisia toimenpiteitä. RKI ilmoitti tuolloin, että maskit eivät auta ja korona olisi yleensä lievä. Tätä korosti myös virologi Christian Drosten haastatteluissa ja liittovaltion lehdistötilaisuudessa. Sama herra Drosten selitti nykyiselle liittokansleri Olaf Scholzille keskusteluohjelmassa, että pandemiaa ei edes huomattaisi ilman PCR-testiä. Mikä johti täyskäännökseen maaliskuussa 2020, vaikka tiedot osoittivat tuolloin, ettei erityistä vaaraa ollut? Lisäksi, koska maskiton ja lockdown-vapaa Ruotsi menestyi huomattavasti paremmin kuin Saksa, on myös kysyttävä, oliko toimenpiteillä todella tarkoitus estää tartuntoja, mitä ne eivät selvästikään tehneet, vai palvelivatko ne pikemminkin tavoitetta murtaa väestön rokotusvastaisuus. 

Kolmanneksi miksi poliitikot eivät ainoastaan sallineet kokeellisen rokotteen antamista, vaan ovat myös käytännössä pakottaneet ihmiset ottamaan rokotetta toisen ja kolmannen kerran ja toimialakohtaisten rokotusvelvoitteiden kautta? Miksi rokotteet hyväksyttiin ”hätätilan vuoksi” vaikka hätätilaa ei ollut ? Miksi lukemattomilla rokotevaurioilla ei ole seuraamuksia? 

Lopuksi: Tällä hetkellä ilmestyy ”bestsellereitä”, paljon myytyjä kirjoja, joiden selkeät otsikot heijastavat laajalle levinnyttä tunnelmaa: Tom Lausenin “Intensiv-Mafia” (Tehohoidon mafia), tohtori Frankin “Staatsverbrechen” (Valtion rikos) tai tohtori Röhrigin “Corona- Verschwörung” (Korona-salaliitto). Kaikista on otettu huikea viisinumeroinen painosmäärä.  Jokainen, joka kieltäytyy osallistumasta tähän keskusteluun poliitikkona, menettää luottamuksensa ja etääntyy äänestäjistä.  

Liittopäivien tutkintavaliokuntaa oltaisiin tarvittu sen perusteella miten ennen kuulumattoman valtavia tapahtumia väestö on kokenut.  Koska liittopäivät ei sitä halunnut, olen kiitollinen siitä, että voimme tänään osallistua asian selvittämiseen tässä yhteydessä. “

Professori Stefan Homburg oli Hannoverin yliopiston taloustieteen professori ja  julkisen rahoituksen laitoksen johtaja vuoteen 2021 asti. 

Prof Homburgin puhe saksaksi, tekstitys englanniksi

Lisätietoa professori Stefan Homburgista:

Vuodesta 1997 Hannoverin kansantaloustieteen professorina toimineen Stefan Homburgin ilmoitettiin  yksinkertaisesti jääneen eläkkeelle huhtikuussa 2021. Sitä edelsivät valtamedian sekä “opiskelijoiden” kova painostus ja julkinen panettelu.
Yliopisto irtisanoutui professorin mielipiteistä, ja 12 tiedekuntien johtajaa taloustieteen tiedekuntaa lukuun ottamatta taipuivat ja vaativat eroa.
Professoria nimiteltiin “salaliittoteoreetikoksi”, joka “on vaarallinen koska hän perustaa väitteensä oikeisiin laskelmiin, mutta vetää niistä väärät johtopäätökset.”
Homburg on myös verrannut korona-“pandemian” aikana muka lääketieteellisin syin äkkiä  esiinnoussutta, mutta perusteetonta totalitarismia Natsi-Saksaan, minkä vuoksi häntä taas kovasti syytettiin natsiaikojen vähättelystä.
Homburg tuo lyhyessä puheessaan esiin lähes kaikki viimeisen 4 vuoden avainasiat.
Kansaa on raskaasti petetty.
Olemme nyt osana jotain vielä suurempaa, ilmiselvästi keskellä valtavaa informaatiosotaa, jota on ylläpidetty  täysin perusteettomalla pelon lietsonnalla.
Saksalaisen Lääkärilehdenkin mukaan PCR- testin vääriä positiivisia tuloksia oli 80%, mikä on aina tarkoittanut, että testi on täysin kelvoton ja vaihdettava heti. Se on toiminut vain pelottelun instrumenttina.
Oikeastaan kaikki valtamediassa esitetty tieto “pandemiasta” onkin väärennettyä.
Homburgille itselleenkin kävi juuri siten, kuten hän kuvasi kaikille virkamiehille käyneen, jos vain kertoi julkisesti totuuden.
Hänen puheensa on loistava yhteenveto, ja varoitus kaikille oikeille demokraateille siitä, mitä vielä on tulossa.

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit