LEHDISTÖTIEDOTE 3.11.2021

LÄHETTÄJÄ: PELASTETAAN SUOMEN LAPSET -LÄÄKÄRIRYHMÄ
Luettavissa: linkki psl-sivuille

THL:N VASTAUS RIIPPUMATTOMILLE LÄÄKÄREILLE JÄI TORSOKSI
– JATKOKYSYMYKSIÄ VIRANOMAISILLE KORONASTA JA ROKOTTEISTA

Suomen suurin riippumaton lääkäriryhmä Pelastetaan Suomen Lapset lähetti jo heinäkuussa (29.7.2021) Fimealle ja THL:lle kirjeen:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2021/08/FIMEA-THL-kirje.pdf

https://pelastetaansuomenlapset.fi/pelastetaan-lapset-laakariryhma-vaatii-fimealta-ja-thllta-tieteellista-selvitysta-koronakorotteiden-turvallisuudesta/

Kirjeessä kysyttiin Suomen vastuullisilta viranomaisilta mm. vaarallisiksi osoittautuneista koronarokotteista, niiden haittavaikutusmekanismeista elimistössä ja riskialttiin lasten rokotuskokeilun järkevyydestä.
THL-Fimea-kirjeen tieteellisillä lähdeviitteillä tuetut kysymykset kohdistuivat myös koronaepidemiaan, sen hoitoihin ja PCR-testeihin, joihin liittyy liian paljon epätieteellisyyttä ollakseen sattumaa.

THL:N VASTAUS MYÖHÄSSÄ JA KIERTÄÄ TÄRKEIMMÄT KYSYMYKSET

Vaikka tuhansia kuolee päivittäin näihin maailmanhistorian vaarallisimmiksi rokotteiksi osoittautuneisiin kokeellisiin geeniteknologisiin piikkeihin ja pelkästään Euroopassa on rekisteröity jo lyhyessä ajassa 2,5 miljoonaa rokotehaittavaikutusta, https://avoin.media/2021/10/19/eu27-yli-25-miljoonaa-k-piikkihaittaa-missa-menee-raja/

vasta 29. lokakuuta 2021 tuli Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL:ltä vastaus PSL:n kirjeeseen:
THL:n vastaus PSL:n 1. kirjeeseen


TOINEN KIRJE THL:LLE NOSTAA KISSAN PÖYDÄLLE

Vaikka PSL-lääkäriryhmä on kiitollinen THL:lle vastauksista, vastaukset koettiin hyvin puutteellisiksi, tärkeimpiä aiheita kierteleviksi ja myöskin ristiriitaisiksi viime aikojen tieteellisille tutkimustuloksille.

Ilman kenenkään vastuullisen allekirjoitusta tullut THL:n vastauskirje herättää enemmänkin huolta kuin luottamusta viranomaisiin, joilla olisi ”suomalaisten terveyden suojeleminen hallinnassa”.

Pelastetaan Suomen Lapset haluaa edelleen suojella suomalaisia terveyskatastrofilta ja tulee olemaan sinnikäs viranomaisten suhteen kunnes tiedeargumentteihin suhtaudutaan niiden ansaitsemalla vakakavuudella. 
PSL-ryhmä lähetti 13.10.2021 THL:lle toisen kirjeen jatkokysymyksineen ja toivoo tähän tieteellisiä vastauksia mahdollisimman pikaisesti.


LUE KOKO ”2. KIRJE THL:LLE”:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/2-kirje-thllle/

PSL-LÄÄKÄREIDEN SUOSITTELEMAT JATKOTOIMENPITEET NYT

Toivomme Suomeen välittömästi tieteellisiin argumentteihin pohjautuvaa julkista keskustelua koronaepidemian hoitolinjoista ja massarokotusten järkevyydestä yhteiskunnassamme.
Kunnes tämä tiedekeskustelu toteutuu, suosittelemme geeniteknologisen ihmiskokeen välitöntä keskeyttämistä ja riippumatonta tutkimusta injektioiden sisällöstä.

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä
”Se lääketeollisuudesta riippumaton tieteenedistäjä”
www.pelastetaansuomenlapset.fi

info@pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit