EU:n lääkevirasto EMA (European Medicines Agency) antaa rokotteille luvat EU:ssa ja valvoo tuotteiden turvallisuutta.

Ryhmä europarlamentaarikkoja lähetti kirjeen EMA:lle vaatien mRNA-koronarokotteiden vetämistä pois markkinoilta (1). He toteavat, että rokotteita ei ole hyväksytty koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen vaan ainoastaan henkilökohtaiseen suojautumiseen. He perustelivat vaatimustaan suurilla haittavaikutusluvuilla, seuranneella ylikuolleisuudella, sillä että rokotteet eivät saa aikaan pitkäaikaista immuniteettia ja rokotteiden mRNA on osin fragmentoitunut. Lisäksi on osoittautunut, että rokote-erät eivät ole tasalaatuisia, vaan noin 4 % rokote-eristä on aiheuttanut noin 70 % haittailmoituksista. Rokotetuilta olisi myös pitänyt vaatia parhaaseen tietoon perustuva suostumus rokottautumiseen.

EU antoi 2020 luvan (Regulation 2020/1043/EU) kliinisten kokeiden tekemiseen ihmisille sellaisilla lääketieteellisillä tuotteilla, jotka sisältävät geneettisesti muunneltuja organismeja (GMO) tai koostuvat niistä, ja jotka on tarkoitettu koronavirus-19:ta hoitoon tai ehkäisyyn.

Vastauksessaan europarlamentaarikoille EMA myöntää, että mRNA-koronarokotteita ei ole hyväksytty estämään koronan leviämistä ihmisestä toiseen (2). Nämä rokotteet on tarkoitettu vain yksilölliseen käyttöön. EMA:n mukaan myös rokotetuilla on riski sairastua koronaan. Lisäksi ketään ei saa rokottaa ennen kuin lääkäri on kertonut rokotettavalle käytettävissä olevat tiedot mahdollisista rokotehaitoista. Kaikki turvallisuustieto pitää ottaa huomioon ennen rokottamista.

EMA tietää ja hyväksyy, että rokotteissa on fragmentoitunutta mRNA:ta. Sen sijaan EMA kiistää, että kyse olisi GMO-tuotteista.

Europarlamentaarikot pohtivat EMA:n vastausta parlamentissa (3). Mikä oli peruste massarokotuksille tai esim. koronapassille, jos rokotteet olivat EMA:n mukaan tarkoitettu ainoastaan yksilölliseen käyttöön? Miksi EMA ei ole reagoinut suuriin haittavaikutusmääriin ja ylikuolleisuuteen? Miksi ihminen on virallisesti ”rokotettu” vasta kaksi viikkoa injektion jälkeen, vaikka valtaosa vakavista haitoista tapahtuu kahden viikon sisällä rokotuksista?

Sylvi Silvennoinen-Kassinen,
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti

  1. Request for the direct suspension of marketing authorizations
  2. Marcel de Graaf MEP, 18 October 2023, EMA/451828/2023
  3. Press conference on the letter from EMA, by Forum for Democracy in the European Parliament
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit