Tiedote 29.11.2021

Children’s Health Defence on yksi maailman johtavista lasten terveyttä puolustavista organisaatioista, jotka eivät ota vastaan rahaa lääketeollisuudelta. CHD:n perustaja Robert F. Kennedy Jr on juristi, joka on tunnettu menestyksekkäistä oikeusjutuista lasten ja luonnon puolesta suuryrityksiä vastaan ja joka on valittu mm. Time-lehden yhdeksi ”Planeetan Sankareista”.

Nyt Children’s Health Defence on tehnyt artikkelin Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmästä.

Käänsimme jutun suomeksi, sillä siinä tiivistetään hienosti mitä kaikkea PSL-ryhmä on saanut aikaan.

Alkuperäinen juttu luettavissa:

CHILDREN’S HEALTH DEFENCE

”PELASTETAAN SUOMEN LAPSET -KAMPANJA”

25. marraskuuta 2021

Lasten terveys Covid-19 EU-kysymykset Rokotteiden turvallisuus

Pelastetaan Suomen lapset -kampanja (englanniksi Let’s Save The Children Of Finland) syntyi kesällä 2021, kun Suomen viranomaiset alkoivat edistää koronavirusrokotuksia lapsille ja nuorille Suomessa ja joukko Suomessa työskenteleviä lääkäreitä löysi toisensa ja päätti tehdä vetoomuksen viranomaisten suunnitelman toteuttamisen estämiseksi. Kanteen taustalla oli suuri huoli siitä, miten nämä geeniteknologiset rokotukset vaikuttaisivat lasten terveyteen. Vetoomus lasten ja nuorten koronavirusrokotusten lopettamiseksi on tähän päivään mennessä kerännyt yli 50 lääkärin, satojen sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä yli 10 000 kansalaisen allekirjoitukset.

Alun perin kampanjan nimi oli “Pelastetaan lapset”. Ryhmä joutui lisäämään kampanjan nimeen sanan “Suomen” sen jälkeen, kun maailmanlaajuisen Pelastakaa Lapset -järjestön Suomen osasto hyökkäsi kampanjaa vastaan sanomalla, että heidän nimeään ja mainettaan käytetään väärin. “He ilmaisivat selvästi oman mielipiteensä; heillä ei ollut mitään syytä suojella lapsia näiltä geeniteknologisilta injektioilta. Tämä oli meille tietenkin suuri pettymys, koska teollisuus ja terveysviranomaiset toteavat avoimesti, että pitkäaikaisvaikutukset ovat tuntemattomia tieteellisen tiedon puuttuessa, vain aika paljastaa ne”, sanoo Nina Kristiina Honkanen. On mielenkiintoista mainita, että maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset -järjestöä tukevat useat yritykset ja säätiöt, jotka ovat mukana rokoteteollisuudessa, jotkut niistä suoraan Covid-19-rokotteiden toimituksessa. Niiden joukossa ovat Bill & Melinda Gatesin säätiö, Johnson & Johnson, GSK ja Pfizer (katso Pelastakaa Lapset -järjestön vuosikertomus 2020 sivu 44 täältä).

Kampanjan lääkäriryhmä on sittemmin alkanut tukea ajatusta koronavirusrokotusten lopettamisesta välittömästi kaikissa ikäryhmissä, koska uutta kiistatonta näyttöä on kertynyt. Ryhmä on koonnut lääkeyhtiöistä riippumattomaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa SARS-CoV-2 -viruksesta, viruksen aiheuttamasta COVID-19-taudista ja epätarkasta, mutta siitä huolimatta maailmanlaajuisesti laajalti käytetystä PCR-tekniikkaan perustuvasta koronavirustestistä, jonka avulla koronavirustapausten määrää on nostettu keinotekoisesti tilastoja vääristämällä. Ryhmä on tietenkin kerännyt paljon tietoa niin sanotuista koronavirusrokotteista, geeniteknologisista injektioista.  Todisteet niiden tehottomuudesta, tappavuudesta, vakavista haittavaikutuksista ja vaarallisuudesta alkavat olla musertavan vakuuttavia. 

Lisäksi Suomen Pelastetaan Lapset – kampanjan lääkäriryhmän mielestä päättäjien ja virkamiesten propaganda ja massiiviset perus – ja ihmisoikeuksien rajoitukset, esimerkiksi “Vihreä passi” tai “EU:n digitaalinen COVID-todistus”, joka sai hyväksynnän eduskunnassa Suomessa 15.10.2021, on alkanut saada yhä absurdimpia piirteitä.

Ryhmä on myös kiinnittänyt kansalaisten huomion virkamiesten korruptioon, kaikkien valtavirrasta poikkeavien mielipiteiden tehokkaaseen globaaliin sensuuriin, massiivisten rajoitusten kielteisiin vaikutuksiin yksilöille ja yhteiskunnalle sekä totalitarismin ja transhumanismin vaaroihin, joita kohti globaali yhteiskuntamme näyttää olevan menossa.

Monet Pelastetaan Suomen lapset -järjestön lääkärit toimivat nimettöminä, eivätkä voi astua esiin, koska heitä uhkaa välittömät potkut, kuten joillekin on jo käynyt. Muutamat, joko eläkkeellä olevat tai itsenäiset lääkärit ovat kuitenkin astuneet esiin paljastaen nimensä ja kasvonsa, ja kaikki heistä, jotka ovat joutuneet valtamedian sensuurin ja demonisoinnin uhreiksi, ovat kuitenkin pystyneet saamaan sanomansa julki riippumattomien tiedotusvälineiden, kuten Youtuben kaltaisen, Youtubeen verrattavan, mutta kotimaisten voimien ylläpitämän Tokentuben, ja riippumattomien verkkojulkaisujen kautta.

Pelastetaan Suomen Lapset järjesti yhdessä Vapauden Puolesta – ja Koronarealistit -ryhmien kanssa webinaarin “18 kuukautta koronaa – olemmeko oppineet mitään”, joka sai runsaasti huomiota. Webinaarin osallistujat käsittelivät seuraavia aiheita:

– Valtiotieteiden tohtori Paul Lillrank, joka toimii professorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella Helsingissä, puhui aiheesta “Lääke oli pahempi kuin tauti – millainen oli päätöksentekoprosessi koronasta”.

– Psykiatrian erikoislääkäri ja EMDR-terapeutti Nina Kristiina Honkanen puhui aiheesta “Maailma pelon vallassa – ihmiskunta ihmeissään”

– Lääketieteen tohtori, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuuminen puhui aiheesta “Suomen lainsäädäntö erikoislääkärin näkökulmasta – tapaus “Korona”.

– Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Rauli Mäkelä puhui aiheesta “Sensuuri ja propaganda – olemmeko sodassa?

Ryhmämme jäsenet ovat kääntäneet ja laatineet tiivistelmiä tieteellisistä artikkeleista ja tutkimuspapereista ja lähettäneet kirjeitä, joihin sisältyi näihin tutkimuksiin perustuva luettelo tieteellisistä kysymyksistä, Suomen eduskunnan jäsenille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) johtaville terveysviranomaisille ja Lääketurvallisuusvirastolle (FIMEA) sekä SPR:n Veripalvelulle, Immunologia-, Hematologia- ja Patologiyhdistyksille, johtaville suomalaisille virologeille, Euroopan lääkeviraston (EMA) johtaville terveysviranomaisille ja Euroopan komission terveys- ja elintarvikeasioista vastaavalle komission jäsenelle.

Kirjeiden tarkoituksena oli avata tieteellinen keskustelu viranomaisten ja kollegoiden kanssa. Keskustelu olisi voinut olla hedelmällisempää erityisesti THL:n kanssa, joka on Suomessa rokotuksista vastaava viranomainen. THL viittaa Euroopan terveysviranomaisten EMA:ssa tekemiin tieteellisiin arviointeihin ja antaa ymmärtää, että he noudattavat täysin EMA:ssa sovittuja ohjeita.

Kampanjalla on omat verkkosivut, joista löytyy koko kirjeenvaihto viranomaisten kanssa sekä artikkeleita, tiivistelmiä ja lehdistötiedotteita. Verkkosivustoa käännetään parhaillaan englanniksi, jotta kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin tehostaa.

Suomessa on monia muitakin saman tavoitteen eteen työskenteleviä ryhmiä, muun muassa Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä (MKR), joka toimii eri ammattialojen ihmisten yhteisfoorumina, ajatushautomona ja yhteiskunnallisena liikkeenä ja jonka kanssa Pelastetaan Suomen Lapset tekee tiivistä yhteistyötä.

Nina Kristiina Honkanen toteaa lopuksi: “Me suomalaiset lääkärit haluamme esittää jokaiselle kollegalle muutaman kriittisen kysymyksen:

Oletteko mielestänne tehneet kaikkenne, ettette vaaranna lähimmäistenne ja erityisesti lasten terveyttä; lasten, joiden terveydestä olette vastuussa? Vai oletteko vain kuunnelleet viranomaisten antamia tietoja ja ohjeita tutkimatta, mitä riippumattomat tutkijat ja lääkärit sanovat ja mitä he ovat julkaisseet vertaisarvioiduissa lääketieteellisissä lehdissä?

Hän lisää: “Laadukasta, lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumatonta tutkimustietoa on helposti ja runsaasti saatavilla, jos vain haluaa etsiä. Ja se antaa hyvin erilaisen kuvan tästä “koronapandemiasta” kuin valtamedian ylläpitämä virallinen kertomus. Tämä maailmanlaajuinen kriisi vaatii meiltä kaikilta nyt rohkeutta etsiä totuudenmukaista tietoa. Jokaista meistä tarvitaan tässä valtavassa edessämme olevassa tehtävässä!

Toisin sanoen meidän kaikkien on aika suuntautua alkuperäiseen tehtäväämme eli ihmisten parantamiseen sen sijaan, että palvelisimme joidenkin muiden tahojen etuja! “

ARTIKKELI ON JULKAISTU CHILDREN’S HEALTH DEFENCEN OHJEITA KUNNIOITTAEN:

“© [25.11.2021] Children’s Health Defense Europe, A.S.B.L.. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s Health Defense, A.S.B.L.. Want to learn more from Children’s Health Defense Europe? Sign up for free news and updates from Robert F. Kennedy, Jr., Senta Depuydt and the Children’s Health Defense Europe team. Your donation will help to support us in our efforts.

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit