Raamatun opettaja, toimittaja ja Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen epäilee seurakuntalainen.fi -sivustolle kirjoittamassaan artikkelissa ”Koronakriittinen lähdekritiikki horjuu”, että viranomaisille lähetetyssä kirjeessä on käytetty ”feikki-sitaattia” koskien PCR-tutkimuksen luotettavuutta. Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä on lähettänyt vastineen Pasi Turusen kirjoitukseen, jossa myönnämme yhteen lauseeseen jääneen epätarkkuuden. Se ei horjuta kuitenkaan totuutta PCR-testin sopimattomuudesta koronavirusinfektion toteamiseen, mistä on maininnut muutama päivä sitten myös professori Tapio Puolimatka samalla seurakuntalaisten sivustolla sensuurin kohteeksi joutuneessa artikkelissaan.

Menetelmän kehittämisestä Nobel-palkinnon saanut Kary Mullis on todennut, että PCR-menetelmää ei pidä käyttää infektiosairauksien diagnostiikkaan. Viranomaisille lähteneen kirjeen yhdessä lauseessa väitetään erheellisesti Kary Mullisin sanoneen, ettei PCR-menetelmää voi käyttää nimenomaan SARS-CoV-2-viruksen toteamiseen. Asiasisältö pysyy kuitenkin samana; koska PCR-menetelmä ei sovellu ”infektiosairauksien diagnosoimiseen” niin  se ei sovi täten myöskään SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman taudin toteamiseen. Vastineessamme on myönnetty tämä epätarkkuus. Lisäksi Pasi Turusen kritisoimasta ns. ”feikki-viitteestä” löytyy linkki yli 20-henkisen kansainvälisen asiantuntijaryhmän vuonna 2020 laatimaan seikkaperäiseen Corman-Drosten ym. katsaukseen (https://cormandrostenreview.com/report/), jonka mukaan PCR-menetelmään liittyy lukuisia luotettavuutta heikentäviä virhelähteitä, joiden vuoksi testiä ei voi eikä saa käyttää SARS-CoV-2 viruksen diagnosointiin. 

Mielenkiinnolla olemme seuranneet, kuinka maamme mediassa vallalla oleva sensuuri on iskenyt myös seurakuntalainen.fi -sivustolle. Nimittäin kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatkan ansiokas kirjoitus ”Rokotepassin avulla kohti digitaalista diktatuuria” oli poistettu 9.9.2021 seurakuntalainen.fi -sivustolla muutama tunti sen julkaisemisen jälkeen (https://www.tapiopuolimatka.net/42627). 

Professori Tapio Puolimatkan kirjoituksessa todetaan mm. ”Tartuntatautilukuja nostettiin käyttämällä sopimatonta PCR-testiä, jonka avulla luotiin vaikutelma, että monet terveet ihmiset olivat sairaita.”  Olisikohan tämä innoittanut Pasi Turusta tutustumaan Pelastetaan Suomen lapset -kampanjan nimellä viranomaisille lähetettyyn kirjeeseen ja kiinnittämään huomionsa nimenomaan tuohon PCR-testiä koskevaan tekstiin jääneeseen epätarkkuuteen?  

Kiitos Pasi Turusen blogin seurakuntalainen.fi -sivustolla, koko pandemian kannalta erittäin merkityksellinen asia eli PCR-testimenetelmän epäluotettavuus sai nyt ansaitsemaansa lisähuomiota. Professori Tapio Puolimatkan samaiselta sivustolta sensuroitu asiallinen kirjoitus sai varmaan myös nostetta.

LÄHDEVIITTEITÄ:

PCR testin keksijä Kary Mullis haastattelussa: PCR Test Inventor Kary Mullis Tells the Truth About the Flawed COVID-19 Test   
https://stateofthenation.co/?p=30880

Asiantuntijaraportti: PCR-testi ei sovellu SARS-CoV-2 viruksen toteamiseen johtuen kymmenestä menetelmään liittyvästä merkittävästä virheestä
https://2020news.de/en/drosten-pcr-test-study-withdrawal-requested-due-to-scientific-error-and-massive-conflict-of-interest/

Ruotsin Kansanterveyslaitoksen lausunto PCR-testin epätoimivuudesta www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/  

PCR-testi on epäluotettava.
Yksi PCR-testin virhelähteistä liittyy siihen, ettei se ei pysty erottamaan onko kyseessä vanha vai näytteen ottamishetkellä vaivaava virustauti. Lisäksi PCR-testi tunnistaa myös muut tavallista flunssaa aiheuttavat kiertävät koronavirukset, eli se ei ole spesifinen SARS-CoV-2:lle.

Vastineemme Pasi Turusen blogiin (10.9.21)

Lähetetty 13.9.2021 9:37
-> toimitus@seurakuntalainen.fi, sari.savela@perussanoma.fi

VASTINE Pasi Turusen blogiin ”Koronakriittinen lähdekritiikki horjuu”

Kiitämme Pasi Turusta tarkkasilmäisyydestä. Tosiaankaan viranomaisille lähetetyssä kirjeessä ollut lause ”Nobel-palkinnon v 1993 PCR-menetelmän kehittämisestä saanut biokemisti Kary Mullis on todennut, että PCR-testiä ei ole tarkoitettu akuutin SARS-CoV-2-virusinfektion toteamiseen.” ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Lauseeseen tullut virhe ei kuitenkaan muuta varsinaista viestiä mitenkään. Nimittäin käytetyssä viitteessä (1) Kary Mullis’n kerrotaan sanoneen, että PCR-menetelmää ei pidä käyttää infektiosairauksien diagnostiikkaan. Hän ei ole maininnut eikä ole pystynyt edes tietämään SARS-CoV-2-viruksen olemassaolosta, sillä hän kuoli useita kuukausia ennen pandemian alkamista, kuten Pasi Turunen kirjoituksessaan aivan oikein päättelee.

PCR-testi ei siis testin kehittäjän mukaan sovellu infektiosairauksien diagnosoimiseen, eikä täten myöskään SARS-CoV-2 virusinfektion toteamiseen. Sen jälkeen on ulkopuolinen 22 kansainvälistä asiantuntijaa käsittänyt Corman-Drosten ryhmä todennut yksityiskohtaisessa selonteossaan (2), että PCR-testi ei sovellu SARS-CoV-2 viruksen toteamiseen johtuen kymmenestä menetelmään liittyvästä merkittävästä virheestä. Edellä mainittu katsaus löytyy viranomaisten kirjeessä viitatusta uutisesta (3). Yksi PCR-testin virhelähteistä, jonka uskoaksemme maallikkokin ymmärtää, liittyy siihen ettei se ei pysty erottamaan onko kyseessä vanha vai näytteen ottamishetkellä vaivaava virustauti. Lisäksi PCR-testi tunnistaa myös muut tavallista flunssaa aiheuttavat kiertävät koronavirukset, eli se ei ole spesifinen SARS-CoV-2:lle (2).

PCR-testien epäluotettavuudesta löytyy tietoa myös Ruotsin viranomaislaitoksen, Folkhälsomyndighetenin sivustolta (4), jossa vapaasti käännettynä todetaan seuraavaa:

”PCR-testit eivät kykene erottamaan infektiokykyistä virusta sellaisesta viruksesta, jonka immuunipuolustus on tehnyt vaarattomaksi, eikä näitä testejä siksi voida käyttää sen ratkaisemiseksi, onko henkilö tartuttava vai ei. Viruksen RNA-perintöainesta voidaan usein osoittaa useita viikkoja (joskus kuukausia) sairastumisen jälkeen, mutta se ei osoita, että henkilö olisi edelleen tartuttava.”

Edellä esitetyn perusteella viranomaisille lähteneen kirjeen yhteen lauseeseen epähuomiossa tullut epätarkkuus ei kumoa sitä tosiasiaa, että riippumattomien tietolähteiden mukaan COVID-19 taudin toteamiseen käytettävä PCR-menetelmä on epäluotettava eikä sitä sen vuoksi olisi pitänyt ottaa lainkaan käyttöön.

Seisomme vakaasti asiamme takana, korjaten mahdolliset pienetkin virheemme ne huomattuamme. Puolustamme riippumatonta, luotettavalla tavalla tutkittua ja totuudenmukaisesti esitettyä tiedettä estääksemme lastemme ja nuortemme altistamisen (rokotteiksi harhaanjohtavasti kutsutuille) geeniterapiapistoksille, jotka ovat heille täysin turhia ja jotka vaarantavat sekä heidän henkensä että terveytensä. Haluamme uskoa, että seurakuntalaiset ovat puolellamme tässä taistelussa.

Pelastetaan Suomen lapset -kampanjan lääkäriryhmä

(1) https://stateofthenation.co/?p=30880
(2) https://cormandrostenreview.com/report/
(3) https://2020news.de/en/drosten-pcr-test-study-withdrawal-requested-due-to-scientific-error-and-massive-conflict-of-interest/
(4) https://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=vägledning+om+kriterier+för+bedömning+av+smittfrihet+vid+covid-19

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit