PSL Tiedote
Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö

TIETEELLINEN KESKUSTELU JATKUU:
– ONKO mRNA-ROKOTETUN VEREN LUOVUTUS TURVALLISTA?

Pelastetaan Suomen Lapset -kampanja syntyi lasten suojelemiseksi kokeellisilta geeniteknologisilta injektioilta, joita koronarokotteina virheellisesti markkinoitiin. Koska lapset olivat käytännössä immuuneja koronalle, niin ”rokotteista” ei ollut hyötyjä tiedossa lapsille, ainoastaan riskejä. Tästä syystä PSL-kampanjaan tuli mukaan kymmeniä lääkäreitä, jotka asettivat lasten hengen pelastamisen oman uran ja tienaamisen edelle.

Koska PSL-lääkärijärjestöön on syntynyt valtavasti tietämystä koronainjektioista ja niiden suurista terveysriskeistä, koemme velvollisuudeksemme auttaa kaikkia muitakin, ei vain lapsia.
Huolestuneet kansalaiset ovat kyselleet meiltä paljon turvallisesta verensiirrosta ja miten siihen olisi Suomessa mahdollisuus. Eli mitä jos joutuu leikkaukseen tai onnettomuuteen ja tarvitsee luovutettua lisäverta, mutta ei halua ottaa mahdollista hengenvaarallista riskiä saada mRNA-injektion ainesosia veren mukana.

Nykyisinhän verenluovutus nojaa Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalveluun ja kansalaisten heille ilmaiseksi luovuttamaan vereen kaikkien suomalaisten hyväksi. Kyseessä on siis ihmisoikeus saada verta henkensä pelastaakseen ja jokaisella on oikeus myös halutessaan saada puhdasta verta ilman geeniteknologiaa.

Me Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärit olemmekin olleet SPR:ään yhteyksissä turvallisen verenluovutuksen järjestämisen puolesta.

VOIT LUKEA SPR VERIPALVELUN JA PSL-LÄÄKÄREIDEN VÄLISEN TÄHÄNASTISEN KIRJEENVAIHDON TÄÄLTÄ:

PSL Kirje 1 
https://pelastetaansuomenlapset.fi/avoin-kirje-spr-veripalvelulle-immunologiayhdistykselle-hematologiayhdistykselle-ja-patologiyhdistykselle/
SPR Vastaus 1
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/10/SPR-vastaus-1.-PSL-kirjeeseen-6.10.21.pdf
PSL Kirje 2
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/10/2.kirje-SPRlle-13.10.21.pdf
SPR Vastaus 2
(ei vastausta)
PSL Kirje 3
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/10/3.-kirje-SPRlle-10.10.2022.pdf
SPR Vastaus 3
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/10/SPR-vastaus-3.-PSL-kirjeeseen-17.10.2022.pdf

Veripalvelun TEHTÄVÄ on poissulkea kaikki hengenvaaralliset riskit potilaille luovutettavasta verestä.
– Koska mRNA-rokoteinjektioiden sisältämät ainesosat ovat massiivisten ylikuolleisuustilastojen, ruumiinavausten ja tieteellisten tutkimusten valossa suuri riski ihmisen hengelle ja terveydelle, eikö tässäkin tilanteessa tulisi edetä varovaisuusperiaatteen mukaisesti?

Viimeisessä vastauksessaan SPR Veripalvelun johtaja koki, ettei PSL lääkäreillä ole tarpeeksi tieteellisiä perusteita vaatia muutosta verenluovutuksen uudelleen suunnitteluun Suomessa.
Tiedettä ja tutkimuksia löytyy, sillä jo lähes vuosi sitten jo yli TUHAT tieteellistä tutkimusta osoitti koronarokoteinjektioiden vaarallisuuden ja uusia tuloksia ilmestyy jatkuvasti:
 https://mkrsuomi.fi/tiedekooste-yli-tuhat-tutkimusta-kertoo-koronarokotteiden-olevan-vaarallisia/

Eli me PSL-lääkärit jatkamme tieteen toimittamista SPR Veripalvelulle, kunnes niihin reagoidaan ja verenluovutus toteutetaan turvallisesti jokaiselle suomalaiselle.

Tämän artikkelin voit jakaa:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/tieteellinen-keskustelu-jatkuu-onko-mrna-rokotetun-veren-luovutus-turvallista/

Ystävällisin Terveisin
PSL-lääkärit

www.pelastetaansuomenlapset.fi
info@pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit