Rokottamattomia pidetään uhkana yhteiskunnalle (1) ja sairaaloistamme kantautuu hätähuutoja rokottamattomien suuresta sairastavuudesta vakavaan COVID-19 taudinkuvaan (2). Toisaalta tiedetään, että rokotetut voivat sairastua ja levittää Delta-varianttia muihin (3,4). Vastikään
vertaisarvioidussa tiedelehdessä julkaistut, USA:n 2947 piirikunnasta ja yhteensä 68 eri
maasta kerätyt rekisteritiedot viittaavat siihen, että alhainen rokotekattavuus ei liity COVID-
19 tapausten korkeaan lukumäärään tai lisääntymiseen eikä päin vastoin (5).

Menetelmät ja materiaalit

European Journal of Epidemiology -tiedelehdessä on julkaistu tutkimus 5 , jossa on selvitetty
täyttä rokotekattavuutta (eli kaksi rokoteannosta saaneiden osuutta) ja COVID-19 -tapausten
lukumääriä maailman tietopankista 1.- 3.9.2021 välisenä aikana päivitettyjen ja päivitystä
edeltäneiden 7 vuorokauden aikana saatujen tietojen perusteella. Tiedot rokotekattavuudesta
ja COVID-19 tapausten lukumääristä oli kerätty yhteensä 68 maasta. Saamistaan aineistoista
tutkijat olivat laskeneet kunkin maan COVID-19 tapausten määrän miljoonaa asukasta kohti
ja verranneet sitä maan rokotekattavuuteen. Tutkimuksessa oli analysoitu lisäksi tarkemmin
Yhdysvaltain tilannetta. Rokotuskattavuutta ja COVID-19 tapausten lukumäärää kuvaavat
tiedot oli kerätty Valkoisen talon COVID-19 tiimin datasta. Tapausten lisääntymistä oli
selvitetty vertaamalla yhteensä 2947 piirikunnasta hankittuja tietoja COVID-19 tapauksista,
jotka oli ilmoitettu kunkin alueen 100 000 asukasta kohti 2. syyskuuta 2021 edeltäneellä ja
sen jälkeisellä viikolla.

Tulokset

Rokotekattavuus vs. COVID-19 tapaukset eri maissa

COVID-19 tapauksia oli havaittu korkean rokotekattavuuden maissa olevan enemmän kuin
maissa, joissa oli matala rokotekattavuus (ks. artikkelista kopioitu kuva alla) 5 . Esimerkiksi
Israelissa, jossa yli 60% väestöstä oli saanut kaksi rokoteannosta, oli todettu eniten COVID-
19 tapauksia miljoonaa kansalaista kohti. Samanlaiseen negatiiviseen rokotekattavuuden ja
COVID-19 tapausten väliseen assosiaatioon olivat viitanneet myös Islannista ja Portugalista
kerätyt tiedot; molemmissa maissa oli ollut korkea rokotekattavuus (>75%), mutta näissä
maissa oli havaittu enemmän COVID-19 tapauksia miljoonaa asukasta kohti kuin
Vietnamissa ja Etelä-Afrikassa, joissa vain noin 10% väestöstä oli tarkasteluajankohtana
saanut molemmat rokoteannokset.

Relationship between cases per 1 million people (last 7 days) and percentage
of population fully vaccinated across 68 countries as of September 3, 2021 (See Table
S1 for the underlying data).

 • Rokotekattavuus vs. COVID-19 tapaukset USA:n piirikunnissa
  Tutkijat ovat selvittäneet vielä erikseen täyden rokotekattavuuden ja tautitapausten määrää
  100 000 asukasta kohti Yhdysvaltain 2947 piirikunnassa ja todenneet COVID-19 tapausten
  lukumäärän olevan hyvin samanlainen rokotekattavuudesta riippumatta (ks. artikkelista
  kopioitu kuva alla) 5 .

Median, interquartile range and variation in cases per 100,000 people in the last 7
days across percentage of population fully vaccinated as of September 2, 2021

 • COVID-19 tapausten lisääntyminen vs. rokotekattavuus USA:n piirikunnissa

  Kahden peräkkäisen viikon otantaan perustuen COVID-19 tapausten lisääntymisen ei oltu
  todettu korreloivan rokotekattavuuteen USA:n 2947 piirikunnassa (ks. alla artikkelista
  kopioitu kuva) 5 . Kirjoittajien mukaan Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC (US Centers for
  Disease Control and Prevention) on identifioinut neljä ns. ”korkean” tartuttavuuden
  piirikuntaa, jotka kaikki kuuluvat viiden korkeimman rokotekattavuuden omaavaan alueeseen
  eli piirikuntiin, joissa 84.3-99.9% väestöstä on saanut molemmat rokoteannokset. Toisaalta
  CDC on luokitellut ”matalan” tartuttavuuden alueeksi 26.3% niistä 57 piirikunnasta, joissa
  täyden rokotesuojan omaavan väestön osuus ollut alle 20%

Percentage of counties that experienced an increase of cases between two consecutive
7-day time periods by percentage of population fully vaccinated across 2947 counties
as of September 2, 2021

Johtopäätökset ja pohdinta


Tämän maailmanlaajuisen epidemiologisen tutkimuksen mukaan hyvä rokotekattavuus ei
liity COVID-19 tapausten vähenemiseen eikä alhaiseen esiintyvyyteen. Niinpä artikkelin
kirjoittajat esittävät, että koronarokotusten merkitystä ainoana keinona COVID-19-taudin
torjunnassa pitäisi arvioida uudelleen ja ehdottavat otettavaksi käyttöön rokotusten ohella
myös muita farmakologisia ja ei-farmakologisia keinoja taudin hillitsemiseksi.

Viitteet

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a2267e26-8ec7-4c44-b5e8-
f756e9be6e89?ref=newsletter:5439&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_me
dium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/167b77e5-1573-4466-9b25-d1896c61aafe

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-
7917.ES.2021.26.30.2100636

Subramanian, S.V., Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels
of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United
States. Eur J Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit