YLIKUOLLEISUUS-polemiikkia!

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri ja tutkijajärjestö

Lääkeyhtiöiden rahoituksesta täysin riippumaton lääkäreiden ja tutkijoiden järjestö Pelastetaan Suomen Lapset osallistuu aktiivisesti päivän polttavaan keskusteluun ylikuolleisuudesta.

Miten on mahdollista, että THL:n omassa tutkimuksessa päädytään täysin erilaisiin tuloksiin, kuin kansainvälisissä tutkimuksissa tai mitä THL:n omat tai kansainväliset viralliset tilastot selkeästi osoittavat? Miksi Lääkärilehden tai Mediuutisten artikkeleissa ei lainkaan pohdita sitä mahdollisuutta, että itse COVID-injektioilla voisi olla jotakin tekemistä niin huiman ylikuolleisuuden, kuin 9 kk tehosteannosten antamisen aloittamisen jälkeen havaitun syntyvyyden laskunkin kanssa?

Tässä muutamia poimintoja aikajärjestyksessä matkan varrelta, kun eri tahot ovat miettineet syitä ylikuolleisuuteen.

Mika Koskinen Iltalehdestä kirjoitti 23.4.2022 “Suomalaisten kuolemissa tapahtui merkillinen muutos – ministeri Lindén: ”Tämä pitää selvittää tarkemmin”.

Poimintoja Koskisen artikkelista Iltalehdessä:

“Tilastokeskus: Marras-joulukuussa kuolleita oli jopa yli 15 prosenttia enemmän kuin vertailuajankohtana eli vuosina 2017–2020 keskimäärin.”

– Kuolleiden määrä on kasvanut jo jonkin aikaa, ja merkittävin syy tähän on Suomen ikääntyvä väestörakenne. Suuret ikäluokat vanhenevat. Tämän vuoksi kuolleisuuden voisi olettaa kasvavan jatkossakin, (Tilastokeskuksen yliaktuaari) Rantakari sanoo.

Markko Hämäläinen kirjoitti 27.4.2022 Järjen Ääni ry:n sivulla julkaistussa artikkelissaan“Ylikuolleisuus Suomessa korona-aikana kansantajuisesti” mm. seuraavaa:

“Koska kuolleisuudessa ja erityisesti syntyvyydessä on kyse kansakunnan kannalta äärimmäisen tärkeistä asioista, muutossignaalit on syytä tutkia viipymättä ja perusteellisesti. Kyse saattaa olla satunnaisesta vaihtelusta, mutta huolettomuuteen ei tulisi tuudittautua. Erityisen huolestuttavaa on se, että syntyvyys näyttää kääntyneen laskuun yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun kuolleisuus kääntyi nousuun. Voisiko näiden ilmiöiden taustalla olla samoja selittäviä tekijöitä?”

Elina Hytönen kirjoitti toukokuussa 2022 Koronarealistit-sivustollakin julkaistun artikkelin “Liikakuolleisuuden varsinainen syy”, jossa hän käy läpi hyvin perusteellisesti kansainvälisten tiedelehtien, virallisten tilastojen ja virastojen ja eri tutkijoiden yhteenvetoja ja tuloksia. Luettuaan artikkelin, ei jääne epäilyksiä siitä, etteikö ns. “koronarokotteilla” olisi osuutta raportoituun ylikuolleisuuteen maailmanlaajuisesti.

Poimintoja Hytösen artikkelista omalla ja Koronarealistit-sivustolla:

Koko maailman skaalassa yleinen kuolleisuus on noussut samaa tahtia kuin väestö on saanut COVID-rokotteita. Eniten rokotettuilla alueilla kuolleisuus on korkeampi ja COVID:iinkin liittyviä kuolemia enemmän kuin vähiten rokotetuilla alueilla. Tämä voi olla vaikeasti hyväksyttävä tieto henkilölle, joka on sisäistänyt virallisen narratiivin. Ei näytä siltä, että koronarokotukset estävät vakavan Covid-sairauden ja alentavat riskiä kuolla koronatautiin tai muuhun syyhyn. Rokotukset näyttävätkin lisäävän vakavaa koronatautia ja riskiä kuolla koronatautiin tai muuhun syyhyn.”

Näistä vaurioista on jo paljon tietoa. Tutkijat ja lääkärit ovat selvittäneet useita mekanismeja, joilla COVID-rokotteet voivat vahingoittaa tai tappaa. COVID-rokotteisiin kuolleiden ruumiinavauksissa havaitaan hätkähdyttäviä patologisia muutoksia etenkin sydämessä ja keuhkoissa, mutta myös aivoissa ja muissa elimissä (Doctors for COVID Ethics December 15, 2021). Yleisterveet ihmiset päätyvät sairaalaan, koska ovat saneet aivoverenvuodon, sydänkohtauksen, äkillisen autoimmuunisairauden tai keuhkovian (The Conejo Guardian October 21, 2021).

“Kansalaisten on ruvettava vaatimaan ruumiinavauksia syy-yhteyden selvittämiseksi. Terveysviranomainen sanoo nimittäin mielellään, että syy-yhteyttä on hyvin vaikea tai mahdoton selvittää. Ruumiinavaus kertoo syy-yhteyden, jos sitä on.”

Helsingin Sanomat julkaisi 21.6.2022 Markku Uharin artikkelin “Suomen kuolleisuus kasvoi alkuvuonna enemmän kuin moneen vuoteen – voi laskea vauvojen elinajanodotetta”. SUOMESSA kuoli Tilastokeskuksen mukaan alkuvuonna enemmän ihmisiä kuin vuosiin.

Ossi Tiihonen julkaisi 23.6.2022 blogissaan kirjoituksen “Talvella 2021-2022 karmeaa ylikuolleisuutta”, jossa hän mm. sanoo:

“Nyt viime talvena 2021-2022 kokonaiskuolleisuudessa näkyy voimakas nousu. Mikä erottaa viime talven edellisistä? Mikä selittäisi viime talven kuolleisuuden nousun verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vastaus on ilmiselvä. Vuoden 2021 alusta alkaen kansalle on alettu pakottamaan kokeellisia mRNA-injektioita.”

17.11.2022 Mikko Kemppe haastatteli Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri ja tutkijajärjestön erikoislääkäriä Rauli Mäkelää aiheesta “Mistä ylikuolleisuus johtuu”. Videohaastattelussa todistetaan perusteellisesti sekä THL:n omien että kansainvälisten tilastojen avulla, että “ROKOTTAMATTOMAT OVAT TERVEIN KANSANOSA, JA SUURIN KUOLLEISUUS HAVAITAAN ENITEN ROKOTETUISSA.

21.11.2022 THL julkaisi oman raporttinsa “THL:n koronarokotteiden turvallisuusseuranta: Kuolleisuus ei ole lisääntynyt rokottamisen jälkeen”.

Poiminto THL:n raportista:

“Kun koronarokotteen saaneita verrattiin rokottamattomaan väestöön, kuolleisuus oli rokotusten jälkeen selvästi vertailuryhmää matalampaa niin toisen kuin kolmannen ja neljännen rokoteannoksen jälkeen. Tulos oli sama kaikkien rokotevalmisteiden kohdalla.”

23.11.2022 Mediuutiset julkaisi Anni Teppon artikkelin “THL: Kuolleisuus ei ole lisääntynyt rokottamisen jälkeen, jossa uutisoidaan THL:n raportista ilman sen kummempaa kriittistä analyysiä.

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäreitä ja tutkijoita edustava erikoislääkäri, dosentti Tamara Tuuminen lähetti 29.11.2022 THL:lle Tietopyynnön koskien heidän epämääräistä raportointiaan.

Otteita Tuumisen kirjeestä THL:lle:

 1. “THL ei ole kuvannut riittävällä tarkkuudella käytettyjä menetelmiä ja metodeja.
  Nämä seikat ovat oleellisia tutkimuksen tuloksien uskottavuuden kannalta. Ilman
  niiden läpikäymistä väite, ”ettei kuolleisuus ole lisääntynyt” voi johtaa harhaan.
 2. THL:n esittämät laskemat käsittelevät vain 62 seurantapäivää, joka on
  mielestämme riittämätön. Avain sana ”välittömästi” on ”pudotettu” SLL:n ja THL:n
  toisessa kirjoituksessa ja Mediuutisten kirjoituksesta.”

7.12.2022 THL vastasi dosentti Tuumisen tietopyyntöön viitaten omaan Työpaperiinsa “Kuolleisuus välittömästi koronarokottamisen jälkeen – Koronarokotusten turvallisuus Suomessa”.

Vastauksessaan THL mm. selvittää valittua 62 seurantapäivää:

“Tutkittaessa rokotevaikutusta on tavanomaista, että valitaan jokin riskiaika,
jonka aikana haittatapahtuma ilmaantuisi, jos olisi ilmaantuakseen.”

THL:n Työpaperissa selvitetään aluksi THL:n TÄRKEÄ lakisääteinen tehtävä, joka meidän kaikkien on hyvä tietää:

Yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteisistä tehtävistä on rokotteiden haittavaikutusten selvittäminen (Tartuntatautilaki, luku 2, kohta 7). Koronarokotusten haittavaikutusten selvittämistä varten THL perusti tammikuussa 2021 koronarokotusten turvallisuustyöryhmän, joka on toiminut siitä lähtien. Työryhmän työ koostuu pääasiallisesti epidemiologisista analyyseista, joissa tutkitaan ajallista yhteyttä koronarokotusten ja erilaisten tautien tai oireiden ilmentymisen välillä. ... Kuolleisuuteen liittyvän turvallisuusseurannan tavoitteena on tutkia, ilmeneekö koronarokotusten jälkeen kokonaiskuolleisuuden nousua. Mikäli tästä ilmenisi todisteita, koronarokotusten turvallisuustyöryhmä neuvoisi Fimeaa ja KRAR:a käsittelemään koronarokotusten keskeytystä.”

Ja lopuksi tehdään eettinen arviointi:

“Tutkimuksen perusteena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteinen tehtävä rokotusten haittavaikutusten selvittämisestä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016), joten erillistä tutkimuslupaa tai eettistä arviointia ei ole suoritettu.

Tutkimusmenetelmästä ja tuloksista Työpaperissa esitetään seuraavaa:

“Tutkimusmenetelmänä on Suomen väestön kattava havainnoiva rekisteripohjainen tutkimus, jossa väestöä seurataan takautuvasti 1.10.2020 alkaen kuolemaan tai tutkimuksen päättymiseen 19.9.2022 saakka.

“Tutkimuksen mukaan kuolinsyystä riippumaton kuolleisuus on 63 päivän sisällä koronarokotuksesta ollut Suomessa merkittävästi alhaisempaa verrattuna aikaan ilman koronarokotusta. Kuolleisuus on ollut alhaisinta välittömästi rokottamisen jälkeen ensimmäisten 21 päivän aikana rokotuksesta verrattuna myöhäisempään aikaan rokottamisen jälkeen.”

PosiTV teki erikoisuutislähetyksen, jakso 51 ylikuolleisuudesta 15.12.2022, jossa toimittaja haastatteli THL:n tilastotutkijaa Tuomo Niemistä THL:n laatiman Työpaperin päätelmistä, mutta esitti myös vakuuttavaa näyttöä selkeästä korrelaatiosta rokotteiden antamisen ja ylikuolleisuuden välillä.

Anne Seppänen kirjoitti Lääkärilehdessä 16.12.2022 Onko koronakuolemia paljon, vai mihin täällä kuollaan? Suomen ylikuolleisuus on huikeaa, ja syyt ovat selvittämättä.

Otteita Seppäsen artikkelista Lääkärilehdessä:

“Siihen, mitkä kuolemat missäkin maassa kirjautuvat koronakuolemiksi, vaikuttaa THL:n ylilääkäri Tuija Leinon mukaan moni asia, esimerkiksi erilainen koronatestausaktiviteetti, testien hinnat, väestötietojen ajantasaisuus, rekisterien yhdistelymahdollisuudet ja ylipäätään erilaisten kuolinsyiden selvitysmahdollisuudet.”

Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen seuraa koronakuolemien määrää ylikuolleisuuden kautta, sillä se on hänen mukaansa luotettavin tapa”.

– Tämä data perustuu vain Tilastokeskuksen ilmoittamaan kuolleisuuteen viikoittain. Kaikki ylimääräiset kuolemat eivät varmasti johdu covidista. Toisaalta esimerkiksi influenssa kuolinsyynä on laimentunut huomattavasti pandemian aikana, Jantunen sanoo.

“Hän huomauttaa, että koronan tiedetään lisäävän kuolemien määrää sekä suoraan että välillisesti. Ihmisiä kuolee koronan jälkeen esimerkiksi veritulppiin tai infarkteihin. Mahdollisesti kuolemia lisää sekin, että muita sairauksia jää diagnosoimatta ajoissa, kun ihmiset eivät pääse tai uskalla mennä lääkärille.”

– Kuolleisuuden nousu on pandemian aikana ollut suurempi kuin rauhanaikana koskaan. Totta kai sen syyt pitäisi selvittää, Jantunen näkee.

“Samaa mieltä ollaan Väestöliitossa, jonka syyskokous vaati, että kuolleisuuden kielteisen kehityksen syyt on selvitettävä riippumattomasti”.

– Elinajanodote laskee nyt jo toista vuotta. Se on merkittävä muutos. Olemme huolestuneita, ettei asiasta juuri puhuta, sanoo Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Lopuksi HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen mietiskelee:

– Pää- ja myötävaikuttavan kuolinsyyn määrittely ei ole yksinkertaista. Onko esimerkiksi aivoinfarkti aiheutunut koronasta vai onko korona ollut sivulöydös, vaihtelee tapauksittain…

Matti Lepistö referoi Verkkouutisissa 16.12.2022 suoraan Lääkärilehden artikkelia otsikolla “Miksi Suomen ylikuolleisuus on nyt huikean suurta? Väestöliiton mukaan asiasta pitäisi tehdä riippumaton selvitys”.

Tutkittuamme tätä ylikuolleisuus-polemiikkia emme voi kun hymähtää, koska mieleemme nousee väistämättä pari olennaista kysymystä:

 • MITEN on mahdollista, että Suomessa saadaan ns. virallisissa tutkimuksissa (WHO:n linjauksien mukaiset ja lääkeyhtiöiden rahoittamat tutkimukset) aivan erilaisia tuloksia kuin kansainvälisissä riippumattomissa tutkimuksissa tai mitä omat tai kansainväliset viralliset tilastot näyttävät?
 • MIKSI ns. virallista linjaa edustavat tahot eivät ota pohdinnoissaan lainkaan huomioon lääkeyhtiöiden rahoituksesta riippumatonta tutkimustietoa selkeästi osoitetusta COVID-injektioiden tehottomuudesta, vahingollisuudesta ja tappavuudesta? Hyvänä esimerkkinä tästä on Suomen Lääkäriliitto, jonka äänitorvena toimiva Lääkärilehti kuten myös Alma Media -konserniin kuuluva Mediuutiset käsittelevät ylikuolleisuutta hyvin yksipuolisesti; kierrellen hämmästellen mahdollisten “koronakuolemien” ympärillä, mainitsematta kertaakaan sitä kaikkein todennäköisintä ja loogisinta vaihtoehtoa, nimittäin, että COVID-injektioilla, jotka ajallisesti täysin korreloivat ylikuolleisuuteen, voisi olla mitään vaikutusta siihen.

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäri ja tutkijaryhmä on aivan samaa mieltä Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori Matti Jantusen ja Väestöntutkimuslaitoksen johtajan, tutkimusprofessori Anna Rotkirchin kanssa siitä, että ylikuolleisuuden syyt tulee selvittää.

Me ehdotammekin, että Suomessa perustetaan välittömästi RIIPPUMATON TUTKIJARYHMÄ, joka ei vain tutkisi rokoteampullien sisältöä, vaan myös ylikuolleisuutta sisällyttäen tutkimushypoteeseihinsä myös “koronarokotteet” eli geeni- ja vektoripohjaiset injektiot mahdollisina syinä ylikuolleisuuteen. Ehkäpä silloin pääsisimme vihdoin eteenpäin tässä suuressa ihmetyksen aiheessa: Mistä tämä, siteeraan tässä Iltalehden Mika Koskista, “merkillinen muutos suomalaisten kuolemissa” oikein johtuu?

19.12.2022

Koonnut Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäreiden ja tutkijoiden puolesta,

Nina Kristiina Honkanen, psykiatrian erikoislääkäri ja EMDR-terapeutti
https://www.pelastetaansuomenlapset.fi 
info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa eteenpäin linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/ylikuolleisuus-polemiikkia/

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit