Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä on tullut tunnetuksi siitä, että se uskaltaa nostaa esiin aiheita, joista rokoteteollisuudelta rahaa vastaanottavat asiantuntijat vaikenevat. Nyt PSL-kampanja on lähettänyt Avoimen kirjeen SPR veripalvelulle, Immunologiayhdistykselle, Hematologiayhdistykselle sekä Patologiyhdistykselle. Kirjeessä kysytään mm. miten geeniteknologisten koronarokotusten aiheuttamilta vaarallisilta veren ja elinten muutoksilta on suojauduttu.

Avoin kirje Suomen Punaiselle Ristille (SPR veripalvelu), Immunologiayhdistykselle, Hematologiayhdistykselle sekä Patologiyhdistykselle on luettavissa osoitteessa: https://pelastetaansuomenlapset.fi/avoin-kirje-spr-veripalvelulle-immunologiayhdistykselle-hematologiayhdistykselle-ja-patologiyhdistykselle/

Pelastetaan Suomen Lapset on pääasiassa vanhempien erikoislääkärien vetämä riippumaton kampanja lasten suojelemiseksi vaarallisiksi osoittautuneilta geeniteknologisilta injektioilta. Nämä kokeelliset ja puutteellisesti testatut injektiot ovat osoittautuneet kaikkien aikojen tuhoisimmiksi rokotteiksi, joista kertovat ennätysmäiset haittavaikutusilmoitukset FIMEAlle, EuDra:lle ja VAERS:lle. On syntynyt epäilyjä ylittämättömistä eturistiriidoista ja jopa korruptiosta, sillä esim. THL ja Rokotetutkimuskeskus ottavat rahaa miljoonien eurojen edestä rokotevalmistajilta. Heidän julkisuudessa esiintyneet asiantuntijansa ovat myös olleet hiljaa laajoista ja vakavista haitoista ja levittäneet lähinnä ”rokotteiden” ilosanomaa vastoin tieteellistä näyttöä.

Tutkimuksissa löydetty vakavia haittoja vereen ja elimiin

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet koronarokotteina mainostettujen kokeellisten geeniteknologisten injektioiden aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia elimistöön monella mekanismilla. Saksalaispatologien obduktiolöydökset vahvistavat, että nämä eksperimentaaliset injektiot aiheuttavat punasolujen kokkaroitumista (aggregaatiota), Th2 immunologisen vasteen voimistumista ja tulehdustiloissa lisääntyvien valkosolujen, lymfosyyttien infiltraatiota eli imeytymistä eri elimiin.  Solujen toiminta sekä veren virtauskyky (viskositeetti) ovat vahvasti häiriintyneet. Lisäksi rokotettujen verestä on löydetty ei-biologista alkuperää olevia aineita, joita on epäilty grafeenioksideiksi ja raskasmetallikontaminaatioiksi.

Nanoteknologiassa on paljon riskejä

Koronarokotteissa käytetty geeniteknologia tekee mRNAsta stabiilin ja se voi säilyä solun sisällä ja ulkopuolella pitkään. Vaikutuksen kestosta ei ole tietoa, sillä farmakodynaamisia ja farmakokineettisia tutkimuksia lopullisilla konstruktiolla ei ole saatavissa. Rokotteissa käytetty nanoteknologia voi ylläpitää tulehdustilaa ja aiheuttaa jopa hengenvaarallisen anafylaktisen shokin. Myös mRNA-rokotteisiin liittyvä riski ADE-autoimmuunireaktiosta voi olla hengenvaarallinen rokotetun kohdatessa villejä viruksia luonnossa. mRNA-injektioiden elimistöön luoma piikkiproteiini on myrkyllinen maksalle (maksatoksinen), munuaisille (nefrotoksinen), vaurioittaa verisuonten seinäminen pintasoluja (endoteelisoluja), aiheuttaa verihiutaleiden (trombosyyttien) ja punasolujen kokkaroitumista (aggregaatiota), rikkoo verisuonten integriteettia (eheyttä) ja voi päästä veriaivoesteen läpi aiheuttaen aivoissa hermotuki- eli gliasolujen aktivaatiota.

Turvallinen verensiirto ja elintenluovutus on tärkeää sairauksien hoidossa

Ottaen huomioon hälyttävät hätäilmoitukset sekä lisääntyvän tiedon maailman huippupatologeilta, virologeilta ja immunologeilta, Pelastetaan Suomen Lapset lääkäriryhmä kysyy Avoimessa kirjeessään seuraavista aiheista:

  1. Miten voidaan varmistaa, etteivät ei-rokotetut henkilöt ja varsinkaan lapset, jotka tarvitsevat verensiirtoa, saisi verta ja veripreparaatteja ”rokotetuilta” henkilöiltä? mRNA ja nanopartikkeleiden säilymisestä elimistössä ei ole tietääksemme mitään tietoa.
  2. Miten voidaan varmistaa, ettei solidielinten siirrossa vastaanottaja saisi ”rokotetun” luovuttajan elintä?  Tämä elin voi olla viallinen sisältäen ”rokotteen” nanopartikkeleita ja vaurioitunut niin mikroverenkierron kuin lymfosyyttien aggregaation seurauksena.
  3. Miten toimitaan kantasolujen siirroissa?
  4. Miten ylipäätänsä SPR voi varmistaa, etteivät verivalmisteet tule saastuneeksi ei-biologista alkuperää olevilla aineilla, joita on raportoitu esiintyvän rokotettujen henkilöiden veressä?
  5. Miten voidaan varmistaa, että Suomessa ylipäätänsä riittää puhtaita veripreparaatteja; jotka eivät ole ”rokotus” komponenteilla saastuneita?


Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä kokee esitettyjen huolien olevan aiheellisia, sillä ne koskevat koko Suomen väestöä ja sen terveyttä. Jokainen lääketieteen ammattilainen on vastuussa tietojensa päivittämisestä ja siitä mitä Suomessa nyt tapahtuu. Yksikään meistä lääkäreistä ei voi vapautua vastuustaan vetoamalla yleisiin määräyksiin tai siihen, ettei tiennyt, sillä riippumatonta tietoa on saatavilla. Tästä syystä Suomen Punaiselta Ristiltä (SPR veripalvelu), Immunologiayhdistykseltä, Hematologiayhdistykseltä ja Patologiyhdistykseltä odotetaan nyt yksityiskohtaisia vastauksia toimenpiteistään suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi.
PSL julkaisee saamansa vastaukset kotisivuillaan www.pelastetaansuomenlapset.fi  

Kirjeen liitteenä on useita tieteellisiä artikkeleita sisältävä ”Kirje FIMEAlle ja THL:lle”, joka on luettavissa myös osoitteessa:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2021/08/FIMEA-THL-kirje.pdf

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä
info@pelastetaansuomenlapset.fi

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit