Tiedote 8.9.2022
Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö

RIIPPUMATTOMAT LÄÄKÄRIT VASTUSTAVAT KANSALAISTEN NELJÄTTÄ ROKOTUSKIERROSTA


Kokoomuksen kansanedustajat erikoislääkäri, LKT Mia Laiho ja terveydenhuollon maisteri

Sari Sarkomaa esittivät jo toukokuussa, että syksyllä käynnistettäisiin uusi COVID-19

rokotuskierros, jotta vältettäisiin uusi epidemia- aalto (Tiedote 28.5.2022).

Riippumaton lääkäri- ja tutkijaryhmä haluaa olla viranomaisten tukena, mutta on tässä

asiassa jyrkästi eri mieltä, ja kertyneen kokemuksen valossa vastustaa näiden kokeellisten

tuotteiden käyttöä koko väestöön, ei ainoastaan lapsiin. Vaadimme jo käynnistetyn neljännen

rokotuskierroksen keskeyttämistä välittömästi jotta vältyttäisiin lisäannoksen kansan

terveydelle vääjäämättä aiheuttamilta haitoilta.

Uutta rokotuskierrosta esittävät eivät ilmeisesti ole seuranneet sitä laajaa tilastonäyttöä, joka

osoittaa kokonaiskuolleisuuden nousseen rokotuskampanjoiden myötä sekä sairastuvuuden

ja kuolleisuuden olevan alhaisinta rokottamattomien keskuudessa.

Suhtautuminen rokotuksiin on muuttumassa monissa maissa. Eräs esimerkki asiasta on

Tanskan kansanterveysviranomaisten 22.6.2022 esittämä julkinen katuminen viime vuonna

toteutetusta lasten rokottamisesta ja päätös olla rokottamatta alle 18 -vuotiaita 1.7.2022

alkaen.

Laajaan tieteelliseen näyttöön nojaten pidämme koronarokotteita tarpeettomina, tehottomina

ja terveydelle vaarallisina. Mikäli niiden käyttöä on millään muotoa tarkoitus jatkaa tai

kannustaa, pyydämme keitä tahansa asiantuntijoita vastaamaan kansanedustajille Laiho ja

Sarkomaa 21.6.2022 lähetetyssä kirjeessä esitettyihin kysymyksiin, koska mainitut henkilöt eivät itse ole

vastanneet.

https://pelastetaansuomenlapset.fi/wp-content/uploads/2022/09/Kirje-kansadustajille-Laiho-ja-Sarkomaa.pdf

Pyydämme toimittamaan meille todisteet, jotka osoittavat esille tuomamme tieteellisen näytön vääräksi, ja

että huolemme ovat aiheettomia.


ALLEKIRJOITTANEET LÄÄKÄRIT JA ASIANTUNTIJAT:

Nina Honkanen LL ,el psykiatria

Kirsi Kautiainen PhD terveystaloustiede

Mikael Kivivuori LL

Vit Kopecky LL

Pauli Kossila HLL.

Mikko Laakso LT, dos (kokeellinen radiologia)

Kirill Makarov LL

Karin Munsterhjelm LL,el yleislääketiede

Helena Mäkelä LL

Rauli Mäkelä LL el korvataudit

Päivi Mäkeläinen DI,LL el yleislääketiede.

Minna Nissilä LL

Liia Ida Nordström LL, el psykiatria, psykoterapeutti

Aira Palomäki HLL

Kari Sanelma HLL

Sylvi Silvennoinen-Kassinen LKT,dos (immunologia), el kliininen mikrobiologia

Sonja Tuomaala LL

Tamara Tuuminen LKT, dos (lääket mikrobiologia)

Osoituksena kaventuneesta mielipiteen ilmaisun vapaudesta ja koronaepidemiaan liittyvästä

tulehtuneesta keskusteluilmapiiristä kaksi allekirjoittajaa on valinnut pysyä nimettöminä

Anonyymi, LT

Anonyymi FTPELASTETAAN SUOMEN LAPSET
Riippumattomien lääkärien ja tutkijoiden järjestö
www.pelastetaansuomenlapset.fi

Yhteyshenkilö rauli.makela@protonmail.com

Jaa eteenpäin:

Lue myös: