Dosentti Tamara Tuumisen vastine Duodecim-lehdessä koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista.

Dosentti Tamara Tuumisen Duodecim- lehdessä julkaistu vastine koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Keskustelu jatkuu

Alla linkki, jonka kautta keskusteluun pääsee liittymään sekä dosentti Tuumisen vastine pääkirjoitukseen.

https://www.duodecimlehti.fi/duo16735

Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset

Pääkirjoituksessa FIMEA:n tutkijat ovat julkaisseet (1) arvionsa koronarokotteiden haittavaikutuksista.  Ansiokas arvio ei ole kuitenkaan ilman puutteita. Pelastetaan Suomen lapset – lääkäriryhmän puolesta haluaisin tehdä muutaman kommentin.  

Tutkijat eivät maininneet rokotteiden aiheuttamaa vakavinta haittaa: kuolemaa, jota 14.3.2022 mennessä FIMEA on kirjannut 164 tapausta (2). Lisäksi  tutkijat eivät  maininneet erilaisia gynekologisia ja obstetrisia haittoja, joista löytyy tietoa heidän omilta sivuiltaan. Niihin kuuluvat mm. kuukautisten voimistuminen, pitkittyminen tai loppuminen, ennenaikaiset synnytykset, kuolleena syntyneet sekä spontaanit keskenmenot. Mainittakoon, että pitkäaikaisista haitoista tietoa ei ole vielä kertynyt.

Nuorilla havaitut myo- ja perikardiitit on toki mainittu, mutta niiden vakavuus ja huono prognoosi on sivuutettu.  Esimerkiksi isossa retrospektiivisessä israelilaisessa  tutkimuksessa (Israel on rokotuksien kattavuuden mallimaa), äkillinen sydänpysähdys (cardiac arrest) ja akuutti sepelvaltimotauti (acute coronary syndrome) assosioituvat rokotuksiin (3) Rokotteilla on kiistatta hyvin epäedullinen profiili nuorilla potilailla, se aiheuttaa sydänkomplikaatiota (3,4). 

Aivan oikeutetusti tutkijat ovat maininnet; että lääkäreiden tekemiä haittavaikutusilmoituksia on häviävän pieni määrä kaikista ilmoituksista. Kysymys kuuluu, miksi nyt lääkäreiltä ei vaadita niiden tekemistä, kuten aiemmin, vaan lääkäreillä on vain oikeus niitä kirjoittaa? Olisivatko tilastot luotettavampia, jos muutosta Tartuntatautilakiin (5) ei olisi tehty?

Lyhyessä analyysissaan tutkijat ovat neljä kertaa maininneet, että ”niiden [rokotuksien] hyödyt ylittävät edelleen selkeästi niistä aiheutuvat haitat…” antamatta kuitenkaan ainoatakaan referenssiä, joka tukisi heidän väitettään.  Allekirjoittanut ei ole löytänyt ainoatakaan tutkimusta, jossa hyöty-haitta suhdetta olisi tutkittu eri ikäryhmissä, etenkin lapsilla ja nuorilla.  Jos sellainen löytyy, olisin kiitollinen, jos tutkijat viittaisivat siihen.

Aivan oikeutetusti FIMEA:n tutkijat aloittivat tarkastelun kuvaamalla talidomidi tragediaa. Tähän aiheeseen liittyvä informaatio on julkaistu, ja mielestäni se on lukemisen arvoista tutkivaa journalismia (6).  Toivoisin, ettei historia toistuisi jolloin seuraava sukupolvi joutuisi penkomaan kymmenien vuosien päästä koronarokotteisiin liittyviä epäkohtia.

Ehdotan, että suuren haittavaikutusten määrän vuoksi nämä puutteellisesti tutkitut preparaatit vedetään viipymättä pois markkinoilta ja että FIMEA, joka on korkein Suomen veromaksajien rahoilla toimiva valvontaelin, ei enää ulkoistaisi EMA:lle suomalaisten terveyttä koskevia valvontavelvollisuuksia. 

Tamara Tuuminen
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri (eläk)
Lääketieteellisen mikrobiologia dosentti

Kirjallisuutta

  1. Kaukonen M. et al.  Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset. Duodecim 2020; 138:740-2
  2. FIMEA:  https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista (avattu 13.5.2022)
  3. Sun C.l.F.  et al.  Increased emergency cardiovascular events among under- 40  population in Israel during  vaccine rollout and third COVID-19 wave.  Sci Rep  2002; 12:  6978 
  4. Karlstad et al.  SARS-CoV-2 Vaccination and myocarditis in a Nordic cohort study of 23 million residents. JAMA  Cardiol  doi: 10.100/jamacardio.2022.0583
  5. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227#Pidm45949345315568 Tartuntatautilaki (avattu 13.5.2022)
  6. https://www.newsweek.com/nazis-and-thalidomide-worst-drug-scandal-all-time-64655 (avattu 10.5.2022)
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit