Liite s-postiin toimittaja Aapo Siippaiselle Helsingin Uutisiin (joka oli tekemässä PSL-lääkärin ja viranomaistahon yhteishaastattelua)

5.9.2021

Hei Aapo,
Kiitos kiinnostuksestasi tähän tärkeään asiaan.
Kukaan meistä Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan lääkäreistä ei suosittelisi näitä korona-”rokotteita” kenellekään. Mutta jos joku vapaaehtoisesti valitsee mennä injektion ottamaan, hänen tulisi ennen piikitystä saada tietää seuraavat asiat niiden turvallisuudesta ja tarpeellisuudesta (kaikki perustuu kansainvälisten riippumattomien huippututkijoiden arvioihin kaikesta tutkitusta tiedosta):

A. TURVALLISUUS JA HAITAT:
1) Kyseessä on täysin uudenlainen rokoteteknologia, joka on kokeellinen (ei riittävästi tutkittu), eli se
sai nopeutetusti sekä FDA:n (USA:n lupia myöntävä viranomainen) että EMA:n (EU:n lupia
myöntävä viranomainen) hyväksynnän käytettäväksi hätätilanteessa. Tavallisista rokotteista
poiketen nämä mRNA-rokotteet ovat geeniteknologisia injektioita, joita ei koskaan aikaisemmin ole
käytetty ihmisillä.
Niiden kehittelyyn on käytetty aivan liian vähän aikaa. Rokotekehittelyssä
edetään tavallisesti tiettyjen vaiheiden kautta turvallisuuden takaamiseksi: ensin eläinkokeita,
kokeita pienelle joukolle ihmisiä ja sitten suuremmalle joukolle. Vasta aivan viimeiseksi niitä
tutkitaan lapsilla. Jokaisessa vaiheessa tutkitaan tarkkaan, onko rokote turvallinen, jos ei, rokotteen
kehittely lopetetaan välittömästi. Jos edetään kolmanteen vaiheeseen, eli kokeisiin suuremmalle
joukolle ihmisiä, vie kehittely yleensä 8-10 vuotta, ja kaikki tämä siis ennen kuin rokotuksiin edes
ryhdytään väestössä. Ja nyt on hypätty kaikkien vaiheiden yli suoraan ”kliinisiin kokeisiin”, jossa
koko väestö on osallisena tietämättään.

2) Näiden kokeellisten injektioiden pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tutkittu, kukaan ei tiedä näiden
injektioiden pitkäaikaisista riskeistä. Tällöin tulisi noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta
varsinkin lapsilla ja nuorilla, koska heidän eliniänodotteensa on niin pitkä.
Vaikuttaisi siltä, että Suomessa (ensimmäisenä!) jo aloitetut rokotekokeet pienillä lapsilla korvaavat
puuttuvia/puutteellisia eläinkokeita! Haluaisitko sinä, että sinun pientä lastasi käytettäisiin ”koe-eläimenä”?

3) mRNA-”rokotteen” (lue geeniteknologinen injektion) turvallisuusprofiili on katastrofaalisen
huono:

 Pfizer, EMA ja FDA ovat systemaattisesti olleet välinpitämättömiä prekliinisistä (ennen laajempia
ihmiskokeita tehdyistä) eläinkokeista saatua todistusaineistoa kohtaan, joka selkeästi osoittaa kohti
haittatapahtumien vakavia vaaroja;
Geenipohjaiset rokotteet saavat aikaan aktiivisen ja siten potentiaalisesti toksisen piikkiproteiinisynteesin: päästyään verenkiertoon (ja sinne ne pääsevät) piikkiproteiinit vaikuttavat verisuonen seinämiin ja voivat myös kulkeutua eri elimiin, kuten esim. maksaan, pernaan, munasarjoihin, istukkaan, rintarauhasiin… tästä voi seurata vakavia haittavaikutuksia; kuten verenhyytymishäiriöitä (niin kuin on jo nähty), jotka voivat johtaa sydänkohtauksiin, aivohalvauksiin, veritulppiin aivoissa ja muissa elimissä ja keuhkoemboliaan; epilepsiaa, neurologisia oireita, systeemisen tulehdustilan, joka vaurioittaa useita elimiä; keskenmenoja, rintaruokittujen vauvojen kuolemia, jne.

Pfizerin mRNA-injektiot sisältävät lipidinanopartikkeleita, jotka voivat päästä kaikenlaisiin soluihin
– tämähän on loppujen lopuksi syy, miksi ne on lisätty tähän rokotevalmisteeseen. Tiedetään myös,
että kerran päästyään sisälle soluun, kationiset (positiivisesti varautuneet) lipidit häiritsevät
mitokondrioiden toimintaa (soluhengitystä) ja aiheuttavat oksidatiivista stressiä, mikä puolestaan
johtaa DNA:n vaurioitumiseen. Pfizerin käyttämistä lipideistä – nimittäin kationinen lipidi ALC-0315 ja PEGyloitu lipidi ALC-0159, jotka käsittävät 30 – 50 % ja 2 – 6 % lipidien kokonaismäärästä – ei aikaisemmin ole hyväksytty käytettäväksi ihmisillä.

Vasta-aineriippuvainen taudin vaikeutuminen (antibody-dependent enhancement, ADE) voi
aiheuttaa hyperinflammatorisen vasteen (”sytokiinimyrskyn”), joka voimistaa vaurioita keuhkoissa,
maksassa ja muissa elimissä. ADE:n riski on tiedossa kokeellisilla SARS-rokotteilla, mutta sitä ei silti
ole tutkittu SARS-CoV-2-rokotteilla (SARS-CoV-2-virus siis aiheuttaa COVID-19-taudin).

mRNA- ”rokote” on aiheuttanut tuhansia kuolemia viisi kuukautta käyttöönottonsa jälkeen;
Vain viidessä kuukaudessa rokotusten alkamisen jälkeen on EudraVigilance (Euroopan haittavaikutusrekisteri) kerännyt 12886 ilmoitusta kuolemista liittyen COVID-19-rokotteisiin, joista Pfizerin rokote aiheutti melkein puolet (6306). Samassa aikajaksossa on VAERS:iin (USA:n haittavaikutusrekisteri) tullut kaiken kaikkiaan 4406 ilmoitusta kuolemista; joista 91 % liittyi mRNA-rokotteisiin, joista Pfizerin osuus oli 44 % ja Modernan 47 %.

On mahdotonta tietää kuinka suuri osuus kaikista rokotuksen jälkeisistä kuolemista tulee itse asiassa ilmoitetuksi kumpaankaan virastoon. Huomattavaa on kuitenkin se, että ne 4406 COVID-rokotteeseen liittyvää kuolemaa, jotka ovat kertyneet VAERS:n rekisteriin viimeisten viiden kuukauden aikana, ylittävät kaikkien muiden rokotteiden aiheuttamien kuolemien totaalisen kumulatiivisen määrän koko edeltävän 20 vuoden ajalta.

Täten on selvää, että nämä rokotteet ovat ehdottomasti historian kaikkein tappavimpia – mikä
oli ennustettavissa, ja kaikki sellaisen taudin vuoksi, jonka kuolleisuusluvut eivät ylitä influenssan
kuolleisuuslukuja |1, 38|.


 Ne virastot, jotka myönsivät tälle rokotteelle auktorisoinnin käytöstä hätätilanteissa, syyllistyivät
vakaviin virheisiin ja laiminlyönteihin tiedettyjen ja mahdollisten terveysriskien arvioinnissa.
Ainoa mahdollinen johtopäätös tästä analyysistä on, että tämän rokotteen käyttöä ei voida sallia
nuorilla, ja että sen meneillään oleva käyttö kaikissa ikäryhmässä tulisi lopettaa välittömästi.


B. TARPEELLISUUS:
Nuorten rokottaminen COVID-19:ää vastaan on tarpeetonta, koska:

Oireettomat nuoret eivät tartuta tautia ihmisille, joilla saattaisi olla suurempi infektioriski.
Suuressa tutkimuksessa, johon osallistui melkein 10 miljoonaa kiinalaista, yhtään uutta infektiota ei voitu yhdistää henkilöihin, joilla oli positiivinen SARS-CoV-2-PCR-testi, mutta joilla ei ollut mitään muita infektion merkkejä |14|. Nämä löydökset viittaavat siihen, että rajoittamalla korkean riskin henkilöiden kontakteja niihin, joilla on parhaillaan tai oli hiljattain akuutin hengitystieinfektion oireita, olisi tehokas ja riittävä suojeleva toimenpide. Umpimähkäinen niiden henkilöiden massarokottaminen, joilla ei ole riskiä saada vakavaa tautia, ei ole välttämätöntä sellaisen suojan saavuttamiseksi.

Pari sanaa myös PCR-testeistä, jotta ymmärtäisit, miten korkeiden ”tartuntalukujen” illuusiota
voidaan pitää yllä positiivisten PCR-testien määrällä.

PCR-testit
 PCR-testeiltä, joita on käytetty koko pandemian ajan, ja joita käytetään jatkossakin, puuttuu
virheettömyys (accuracy) ja tarkkuus (specificity), eikä niihin voi luottaa diagnostisissa tai
epidemiologisissa tarkoituksissa. Vahvistussyklien määrää (Ct-arvo), joka tarvitaan löytääksemme kyseessä olevan geneettisen materiaalin, harvoin sisällytetään tuloksiin, jotka annetaan viranomaisille, lääkäreille tai testatuille. Suurimmassa osassa kaupallisia RT-qPCR-testejä on vahvistussyklien raja, jossa vahvistussignaalia tulisi pitää positiivisena, asetettu 35:ksi tai suuremmaksi. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että Ct-arvoilla, jotka ovat suurempia kuin 30, on hyvin pieni ennustearvo positiivisille virusviljelmille, ja siten myös tartuttavuudelle tai akuutin sairauden olemassaololle |15, 26-28|. Ottaen
huomioon, että monissa kliinisissä tutkimuksissa – pitäen sisällään myös Pfizerin tutkimukset
”COVID-19-tapaus” tai ”päätetapahtuma” riippuu vain positiivisesta PCR-testistä (ottamatta
huomioon Ct-arvoa) ja yhdestä tai muutamasta ei-spesifisestä hengitystietaudin oireesta, emme voi
liioitella kelvottoman korkeiden Ct-raja-arvojen käytön merkitystä. Tämä systemaattinen ja laajalle
levinnyt virhe on vakavasti vääristänyt diagnooseja, joita on annettu yksittäisille potilaille, ja se
on myös vääristänyt pandemian epidemiologiaa kokonaisuudessaan.

Yhteenvetona voi todeta, että positiivista RT-qPCR-testitulosta ei voi hyväksyä todisteeksi siitä,
että henkilöllä olisi tällä hetkellä tartunta tai että hän olisi tartuttava
– ei silloinkaan, vaikka
kliininen kuva antaisi sopivaa uskottavuutta tämänhetkisestä COVID-19-infektiosta, ja vaikka
sairauden esiintyvyys yhteisössä olisi huomattava.Lisätietoa:
https://pelastetaansuomenlapset.fi/vetoomus/
https://pelastetaansuomenlapset.fi/tiedekoosteet/

Lähteet:
[1] J. P. A. Ioannidis: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data.
Bull. World Health Organ. (2020), BLT.20.265892. url: https://www.who.int/bulletin/
online_first/BLT.20.265892.pdf.
[2] J. P. A. Ioannidis: Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of
COVID-19: An overview of systematic evaluations. Eur. J. Clin. Invest. 5 (2021), e133554.
pmid: 33768536.
[3] CDC COVID-19 Response Team: Coronavirus Disease 2019 in Children – United States,
February 12-April 2, 2020. MMWR. Morbidity and mortality weekly report 69 (2020), 422–

 1. pmid: 32271728.
  [4] S. Tsabouri et al.: Risk Factors for Severity in Children with Coronavirus Disease 2019: A
  Comprehensive Literature Review. Pediatric clinics of North America 68 (2021), 321–338.
  pmid: 33228941.
  [5] J. Y. Abrams et al.: Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated with Severe
  Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2: A Systematic Review. J. Pediatr. 226 (2020), 45–
 2. pmid: 32768466.
  [6] P. A. McCullough et al.: Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early
  ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Reviews in cardiovascular medicine
  21 (2020), 517–530. pmid: 33387997.
  [7] C. Bernigaud et al.: Oral ivermectin for a scabies outbreak in a long-term care facility: potential
  value in preventing COVID-19 and associated mortality. Br. J. Dermatol. 184 (2021),
  1207–1209. pmid: 33454964.
  [8] Anonymous: WHO advises that ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical
  trials. 2021. url: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/whoadvisesthat-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinicaltrials.
  [9] J. Flood et al.: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with
  SARS-CoV-2 (PIMS-TS): Prospective, national surveillance, United Kingdom and Ireland,
 3. The Lancet regional health. Europe 3 (2021), 100075. pmid: 34027512.
  [10] N. K. Shrestha et al.: Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals.
  medRxiv (2021). doi: 10.1101/2021.06.01.21258176.
  [11] S. S. Nielsen et al.: SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of
  disease severity. EBioMedicine 68 (2021), 103410. pmid: 34098342.
  [12] A. Grifoni et al.: Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans
  with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181 (2020), 1489–1501.e15. pmid:
  32473127.
  [13] N. Le Bert et al.: SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and
  uninfected controls. Nature 584 (2020), 457–462. pmid: 32668444.
  [14] S. Cao et al.: Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents
  of Wuhan, China. Nat. Commun. 11 (2020), 5917. pmid: 33219229.
  [15] R. Wölfel et al.: Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature
  581 (2020), 465–469. pmid: 32235945.
  [16] K. Basile et al.: Cell-based culture of SARS-CoV-2 informs infectivity and safe de-isolation
  assessments during COVID-19. Clin. Infect. Dis. (2020). pmid: 33098412.
  [17] Anonymous: Covid: Secret filming exposes contamination risk at test results lab. 2021. url:
  https://www.bbc.com/news/uk-56556806.
  [18] K. G. Andersen et al.: The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat. Med. 26 (2020), 450–452.
  doi: 10.1038/s41591-020-0820-9.
  [19] B. Sørensen et al.: Biovacc-19: A Candidate Vaccine for Covid-19 (SARS-CoV-2) Developed
  from Analysis of its General Method of Action for Infectivity. QRB Discovery 1 (2020). doi:
  10.1017/qrd.2020.8.
  [20] B. Sørensen et al.: The evidence which suggests that this is no naturally evolved virus.
  Preprint (2020). url: https : / / www . minervanett . no / files / 2020 / 07 / 13 /
  TheEvidenceNoNaturalEvol.pdf.
  [21] L. Yan et al.: Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory
  Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic
  Route. Preprint (2020). doi: 10.5281/zenodo.4028829.
  [22] L. Yan et al.: SARS-CoV-2 Is an Unrestricted Bioweapon: A Truth Revealed through Uncovering
  a Large-Scale, Organized Scientific Fraud. Preprint (2020). doi: 10.5281/zenodo.
  4073131.
  [23] S. Yang and R. E. Rothman: PCR-based diagnostics for infectious diseases: uses, limitations,
  and future applications in acute-care settings. Lancet Infect. Dis. 4 (2004), 337–48. pmid:
  15172342.
  [24] V. M. Corman et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR.
  Euro Surveill. 25 (2020). pmid: 31992387.
  [25] Anonymous: Corman-Drosten review report. 2020. url: https://cormandrostenreview.
  com/.
  [26] R. Jaafar et al.: Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives
  Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome
  Coronavirus 2 Isolates. Clin. Infect. Dis. 72 (2020), e921. pmid: 32986798.
  [27] F. M. Liotti et al.: Assessment of SARS-CoV-2 RNA Test Results Among Patients Who Recovered
  From COVID-19 With Prior Negative Results. JAMA internal medicine 181 (2020),
  702–704. pmid: 33180119.
  [28] J. Bullard et al.: Predicting Infectious Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
  From Diagnostic Samples. Clin. Infect. Dis. 71 (2020), 2663–2666. pmid: 32442256.
  [29] Anonymous: FDA briefing document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. 2020. url: https:
  //www.fda.gov/media/144245/download.
  [30] Anonymous: Assessment report/Comirnaty. 2021. url: https://www.ema.europa.eu/
  en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_
  en.pdf.
  [31] R. W. Frenck et al.: Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine
  in Adolescents. N. Engl. J. Med. (2021). pmid: 34043894.
  [32] R. A. Campbell et al.: Comparison of the coagulopathies associated with COVID-19 and sepsis.
  Research and practice in thrombosis and haemostasis 5 (2021), e12525. pmid: 34027292.
  [33] G. H. Frydman et al.: The Potential Role of Coagulation Factor Xa in the Pathophysiology
  of COVID-19: A Role for Anticoagulants as Multimodal Therapeutic Agents. TH open : companion
  journal to thrombosis and haemostasis 4 (2020), e288–e299. pmid: 33043235.
  [34] Anonymous: SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4 Summary statement of the pharmacokinetic study. 2020. url: https://www.pmda.go.jp/drugs/
  2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf.
  [35] I. C. Kourtis et al.: Peripherally administered nanoparticles target monocytic myeloid
  cells, secondary lymphoid organs and tumors in mice. PLoS One 8 (2013), e61646. pmid:
  23626707.
  [36] C. Ye et al.: Co-delivery of GOLPH3 siRNA and gefitinib by cationic lipid-PLGA nanoparticles
  improves EGFR-targeted therapy for glioma. J. Mol. Med. Berl. 97 (2019), 1575–1588. pmid:
  31673738.
  [37] R. Dal Magro et al.: ApoE-modified solid lipid nanoparticles: A feasible strategy to cross the
  blood-brain barrier. J. Control. Release 249 (2017), 103–110. pmid: 28153761.
  [38] R. B. Brown: Public health lessons learned from biases in coronavirus mortality overestimation.
  Disaster Med. Public Health Prep. (2020), 1–24. pmid: 32782048.
  [39] V. Furer et al.: Herpes zoster following BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccination in patients
  with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a case series. Rheumatology (2021).
  pmid: 33848321.
  [40] S. M. C. Tirado and K.-J. Yoon: Antibody-dependent enhancement of virus infection and
  disease. Viral immunology 16 (2003), 69–86. pmid: 12725690.
  [41] C.-T. Tseng et al.: Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology
  on challenge with the SARS virus. PLoS One 7 (2012), e35421. pmid:
  22536382.
  [42] F. Negro: Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis?
  Swiss Med. Wkly. 150 (2020), w20249. pmid: 32298458.
  [43] J. A. Tetro: Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes and infection 22
  (2020), 72–73. pmid: 32092539.
  [44] Y. Honda-Okubo et al.: Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus vaccines
  formulated with delta inulin adjuvants provide enhanced protection while ameliorating
  lung eosinophilic immunopathology. J. Virol. 89 (2015), 2995–3007. pmid: 25520500
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit