Lehdistötiedotteen 2.8.2021 liite

Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo@stm.fi

Asia: COVID-19-rokotusten antaminen jatkossa myös 12-15-vuotiaille, asianumero VN/18466/2021

Vastauksena STM:n lausuntopyyntöön (https://stm.fi/-/stm-pyytaa-lausuntoja-covid-19-rokotuksista-annetun-valtioneuvoston-asetuksen-muuttamisesta-jatkossa-rokotuksia-annettaisiin-myos-12-15-vuotiaille) esitämme seuraavaa:


Käytettävissä olevan tiedon perusteella geeniteknologiaan perustuvien, ehdollisen myyntiluvan saaneiden injektioiden, joita nimitetään harhaanjohtavasti ”rokotteiksi”, haitat ovat niiden hyötyjä suuremmat. Terveiden lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon on vähäinen ja kuolleisuus COVID-19-tautiin on väestötasolla osoittautunut meillä ja muualla erittäin pieneksi. Koronarokotteista viranomaisille raportoidut vakavat haittailmoitukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset sekä kirjallisuudesta saatavilla olevat tiedot puhuvat karua kieltä niin Suomessa kuin muualla maailmassa näiden keskeneräisten, kiireellä kehitettyjen rokotteiden turvallisuudesta. Toisaalta taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on olemassa vaihtoehtoja eli vanhoja lopullisen hyväksynnän jo vuosikymmeniä sitten saaneita, myyntiluvallisia ja täten turvallisiksi tiedettyjä lääkkeitä, joiden käytöstä on saatu hyviä kokemuksia mm. Yhdysvalloissa ja joiden hyödyistä on jo olemassa tutkimusnäyttöä COVID-19 taudin torjunnassa ja hoidossa.


Edellä esitetyn perusteella:

  • Vastustamme asetuksen muuttamista niin, että geeniteknologiaan perustuvia injektioita lähdetään tarjoamaan myös 12-15-vuotiaille nuorille ja
  • esitämme, että alle 12-vuotiailla lapsilla maassamme käynnissä oleva tutkimus keskeytetään välittömästi samoin kuin myös muun väestön altistaminen, heitä mahdollisesti peruuttamattomasti vahingoittaville, kokeellisille injektioille

kunnes maamme viranomaiset ovat esittäneet vahvat tieteelliset perusteet heille lähettämiimme kysymyksiin (liitteenä FIMEA:lle ja THL:lle lähetetty kirje) ja kunnes on varmistettu, että rokotettaviksi kutsutuilla kansalaisilla ja tutkimukseen värvätyillä lapsilla vanhempineen on riittävästi tietoa heille tarjotun injektion luonteesta ja turvallisuudesta. Samoin edellytämme, että koronarokotetuille annetaan rokotustilanteessa tarkka tieto mihin ja miten ilmoitukset rokotteiden haittavaikutuksista tehdään.


Edustamme monen eri erikoisalan lääkäreitä, tohtoreita, dosentteja, muita terveydenhuollon ammattilaisia ja luonnontieteilijöitä, jotka ovat seuranneet erittäin huolestuneena kansainvälistä kirjallisuutta sekä viranomaissivustoilta löytyviä tietoja niin meillä kuin muuallakin maailmassa raportoiduista sadoista tuhansista vakavista haitoista ja tuhansista kuolemaan johtaneista tapauksista (ks. esim. https://koronarealistit.com/tauti-vaiko-rokote-isompi-riski-nakokulmia-nuorten-ja-vanhempienkin-rokotukseen/). Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että vapaaehtoisuuteen perustuvan spontaaniraportoinnin on arvioitu paljastavan korkeintaan vain 10% kaikista koetuista haitoista. Käytännössä todellisia vakavien haittojen lukumääriä ei tiedä kukaan. Käsittääksemme näiden kokeellisten geeniteknologiaan perustuvien injektoiden riskit ylittävät niiden hyödyt.


Kerrottakoon, että tämä lausunto ja maamme viranomaisille lähetty sekä tiedoksi asianosaisille tahoille saatettu kirje julkaistaan Pelastetaan lapset -sivustollamme ja Koronarealistien sivustolla. Myös saamamme vastaukset tullaan julkaisemaan samoilla foorumeilla. Kirjeenvaihto tullaan julkaisemaan englannin kielelle käännettynä kansainvälisillä sivustoilla. Nimittäin iso joukko kansalaisia odottaa saavansa vastauksia näihin suomalaisten lääketurvallisuuden ja terveyden kannalta kriittisiksi kokemiinsa kysymyksiin.


Me kaikki tämän kirjeen allekirjoittajat uskomme, että meidän yhteisenä tavoitteenamme on löytää ratkaisu tähän maatamme jo pian kaksi vuotta vaivanneeseen globaaliin pandemiaan, sillä kyse on kansalaistemme henkeen ja terveyteen liittyvästä turvallisuudesta. Toivomme, että maassamme voidaan käynnistää tästä asiasta avoin tieteellinen keskustelu ilman pelkoa maalittamisen kohteeksi joutumisesta tai työpaikan menettämisestä.


Helsingissä 29.7.2021


Kunnioittaen Pelastetaan Lapset -kampanjan puolesta,
LL, FT Erkki Antila, ELL Zibelina Kirsi Armassalo, LL Ville-Veikko Elomaa (el. kirurgia), LL Nina Kristiina Honkanen (el. psykiatria), EMDR-terapeutti, LL Mare Kaps (el. geriatria), PhD (terveystaloustiede) Kirsi Kautiainen, LL Tiina Keldrima (el. psykiatria), LL Mikael Kivivuori, LL Vit Kopecky, HLL Pauli Kossila, LT, dos Mikko Laakso, LL Karin Munsterhjelm (el. yleislääketiede), LL Helena Mäkelä, LL Rauli Mäkelä (el. korvataudit), DI, LL Päivi Mäkeläinen (el. yleislääketiede), LL Minna Nissilä, LL Liia Ida Nordström (el. psykiatria), psykoterapeutti, HLL Aira Palomäki, LKT, dos (immunologia) Sylvi Silvennoinen-Kassinen (el. kliininen mikrobiologia), LL Sonja Tuomaala, LL Vaula Tuominen (el. yleislääketiede), MSc Public Health, psykoterapeutti, LKT, dos (lääket. mikrobiologia) Tamara Tuuminen

Yhteyshenkilö rauli.makela@protonmail.com

Liite: PSL 1. Kirje THL:lle ja FIMEA:lle mRNA-geeniteknologisten injektioiden turvallisuudesta 29.7.2021

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit