Pelastetaan Suomen Lapset -lääkärijärjestö on antanut seuraavan lausunnon Suomen Sosiaali- ja Terveysministeriölle:

Lausunto pdf-tiedostona: PSL:n Lausunto STM:lle Tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 17.1.2022

Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021

Lausunnon tiivistelmä

Pelastetaan Suomen lapset -lääkäriryhmä toteaa laajan tieteellisen näytön osoittavan kiistattomasti, että koronarokotteet ovat tarpeettomia, tehottomia ja terveydelle haitallisia.  Näin ollen koronapassin käytölle ole mitään lääketieteellisiä perusteita ja käytön laajentamisen sijasta siitä pitäisi luopua kokonaan välittömästi. Käsityksemme mukaan koronapassien tarkoitus on rokottamattomien painostaminen rokotettaviksi vaarallisuudeltaan kausi- influenssan  veroista virusta vastaan. Nyt kun kiistaton näyttö osoittaa, ettei väestön kattavakaan rokottaminen ole ehkäissyt covid-19-tartuntojen leviämistä, voimme vain ihmetellä millä logiikalla kuvitellaan älypuhelimessa olevan tai paperille painetun koronapassin jotain ehkäisevän .

Ei siis ole mitään lääketieteellistä syytä laajentaa koronapassin käyttöä myös silloin, kun rajoitukset eivät ole voimassa. Koronapassin jatkuva ja laajeneva käyttö palvelisi tällöin vain poliittista ja taloudellista hallintaa ja alistaa ihmiset totalitääriseen kontrolliin, jossa on alistuttava toistuviin rokotuksiin, jotta voisi toimia tavallisessa arjessa.

Tähän kehitykseen viittaa EU:n ROADMAP ON VACCINATION, jonka mukaan vuonna 2022 kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtenäinen rokotuspassi. Tämä passi puolestaan sopii Maailman talousfoorumin (WEF) vuonna 2018 julkaisemaan visioon, jossa sitä kutsutaan nimellä DIGITAL IDENTITY. Tähän  digitaaliseen henkilön tunnistukseen on tarkoitus sitoa paitsi terveydenhuolto myös henkilön rahat ja maksuliikenne,  matkustus ja liikkuminen, palveluita, kaupankäynti, sosiaalinen media, valtion palvelut, telekommunikaatio sekä kaupunkien monitorointi.

Tällaista totalitääristä kehitystä Pelastetaan Suomen lapset- lääkäriryhmä ei voi hyväksyä.

On myös syytä huomioida, että koronapassi loukkaa suurta joukkoa kansalaisoikeuksia ja -vapauksia määritteleviä lakeja sekä useita kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomi on ollut mukana hyväksymässä. Esimerkiksi EU:n perusoikeuskirjassa (18.12.2000) painotetaan EU-kansalaisten ruumiillista koskemattomuutta ja kielletään syrjintä. Aivan erityisen selvästi asia ilmoitetaan Euroopan neuvoston (Suomi jäsen vuodesta 1989) koronarokotusta koskevissa päätöslauselmissa 2361(2021) ja 2383(2021).

==================================================================================

Lausuntomme perustelut

Meille väitetään, että ihmiskunnalle uusi koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisen tappavan pandemian, ja että virusta vastaan kehitettiin huimassa ennätysajassa rokotteita, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia. Nämä väitteet ovat perättömiä. Mitään yleisvaarallista koronapandemiaa ei ole, eikä ole koskaan ollut. Vuonna 2020 kuoli ainoastaan 558 henkilöä, joilla oli kuukauden sisällä tehty koronadiagnoosi. Emme ole nähneet mitään näyttöä siitä, että koronavirus olisi ollut pääasiallisena kuolinsyynä aiheuttamassa yhtäkään näistä kuolemista. Valtaosa kuolleista oli monisairaita vanhuksia, joiden keski-ikä oli 84 vuotta, eikä covid-19 ole lisännyt maamme kokonaiskuolleisuutta.

Näin ollen millekään koronatoimille kuten maskisuosituksille, yhteiskunnan rajoitustoimille, massarokotuksille ja koronapassille ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita. Vakuuttava tieteellinen näyttö osoittaa yksiselitteisesti, että kasvomaskien käytöllä tai millään yhteiskunnan rajoitustoimilla ei voida ehkäistä virustartuntojen leviämistä, ja korona on levinnyt pahiten niissä maissa jotka ovat käyttäneet näitä keinoja eniten. Näillä toimilla ei siis ole saavutettu mitään hyötyä, vaan niillä on aiheutettu täysin turhaan valtavasti haittaa kansantaloudelle ja kansanterveydelle.

Koronarokotteet eivät ole perinteisiä rokotteita vaan geeniterapioita eli geenimanipuloituja organismeja, ja käytämme niistä tästä eteenpäin nimitystä “GMO-injektiot”. Ne ovat keskeneräisiä, kokeellisia valmisteita, joilla on EU:ssa ainoastaan ehdollinen myyntilupa ( USA:ssa hätäkäyttölupa , Emergency Use Authorisation, EUA). Niiden valmistajat eivät uskalla ottaa vastuuta kiireellä valmistettujen keskeneräisten tuotteidensa aiheuttamista haitoista, koska niitä ei ole tutkittu. Niitä hankkineet valtiot ovat myös vapauttaneet heidät kaikesta vastuusta.

GMO-injektioiden teho on käytännössä olematon ja kestää vain muutaman kuukauden eivätkä ne estä saamasta virusta tai tartuttamasta muita. Sen sijaan niiden tiedetään mm. tuhoavan luontaisen immuniteetin ja lisäävän hengitystieinfektioiden todennäköisyyttä sekä myös sairastumista niihin vakavasti. Tämä myös näkyy jo kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, kun uusien koronadiagnoosien ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi “rokotekattavuuden” noustessa.

Suomessa sairaaloiden on väitetty kuormittuvan rokottamattomista. Suomessa koronarokotettu luokitellaan THL ohjeistukseen perustuen rokottamattomaksi 21 vuorokautta ensimmäisen rokotteen jälkeen. Toisen ja kolmannen rokotteen jälkeen koronarokotetut luokitellaan rokottamattomiksi seitsemän vuorokauden ajan. Tämän THL kirjausluokittelun perusteella kyseisten aikojen rokotettujen henkilöiden haitat ja kuolemat kirjataan harhaanjohtavasti rokottamattomien haitoiksi ja kuolemiksi. Näin peitellään GMO-injektioiden aiheuttamia akuutteja haittoja ja samalla liioitellaan rokottamattomien määrää sairaalassa. Tuoreet tutkimukset maailmalta osoittavat, että lähes kaikki viime aikoina vakavasti sairastuneet koronapotilaat ovat vähintään kahteen kertaan rokotettuja.

Näyttö kaikesta edellämainitusta on niin täydellisen yksiselitteinen ja kiistaton, että uskallamme väittää, että kukaan oikea asiantuntija ei voi olla sitä ymmärtämättä. Asiantuntija, joka muuta väittää, joko valehtelee tai ei ole perehtynyt asiaan asiantuntijalta vaadittavalla tavalla.

Vallitsevasta tilanteesta hyötyy vain koronarokotteilla tähtitieteellisiä voittoja tekevä rokoteteollisuus. Sadattuhannet rokoteteollisuudesta riippumattomat lääketieteen asiantuntijat, lääkärit ja tutkijat, mukaan lukien useat nobelistit, tekevät parhaillaan kaikkensa tuodakseen totuuden esille, mutta heidät on täydellisesti sensuroitu valtamediasta. Syy tähän lienee selvä: avoimessa keskustelussa valheisiin perustuva koronahuijaus paljastuisi nopeasti.

Kokeellisten GMO-injektioiden tähän mennessä aiheuttamien haittojen ja kuolemien määrää ei tiedä kukaan eikä niiden pitkäaikaishaittoja ole tutkittu. Tieteelliset faktat ovat jo osoittaneet, että GMO-injektiot aiheuttavat sydänlihastulehduksia erityisesti nuorille miehille, ja tieteellisen näytön perusteella niiden epäillään aiheuttavan myös ainakin neurologisia oireita, muistisairauksia, syöpää, hedelmättömyyttä ja keskenmenoja. GMO-injektioiden aiheuttaman kokonaistuhon määrä ihmiskunnalle tulee selviämään vasta vuosien kuluttua. Niistä on jo nyt ilmoitettu rokotehaittarekistereihin kautta maailman, myös Suomessa, ennennäkemättömän valtava määrä vakavia haittoja ja kuolemia. Tieteelliset faktat osoittavat jo nyt, että GMO-injektioista on enemmän haittaa kuin hyötyä eikä niitä olisi pitänyt koskaan sallia piikitettävän yhteenkään ihmiseen.

Koronapotilaiden hoitoon on olemassa tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, mutta lääkevalvontaviranomaiset eivät ole hyväksyneet niitä käyttöön. Pelastetaan Suomen lapset lääkäriryhmällä on tähän johtavista syistä oma selkeä käsityksensä : GMO-injektioiden hätäkäyttölupa nimittäin edellyttää, että tehokkaita lääkkeitä ei saisi olla olemassa. Jos tehokkaiden lääkkeiden olemassaolo myönnettäisiin, GMO-injektiot pitäisi vetää pois markkinoilta.

Täysin yksipuolisen tiedottamisen avulla Suomen kansan enemmistö on peloteltu ottamaan tarpeettomia, tehottomia ja terveydelle haitallisia, rokotteiksi naamioituja keskeneräisiä GMO-injektioita, jotka ovat kovaa vauhtia tuhoamassa kansanterveyden. Me ja muut tämän ymmärtäneet emme suostu ottamaan näitä injektioita vapaaehtoisesti eikä niitä ei olisi koskaan pitänyt sallia annettavan yhdellekään ihmiselle.

Toistamme lopuksi kysymyksemme: kun koronarokotuskampanjan lääketieteellinen hyödyttömyys on tullut selväksi sekä Suomessa että ulkomailla, mitä mieltä on ylläpitää koronapassien järjestelmää puhumattakaan sen laajentamisesta? Halutaanko Suomi ainoastaan taluttaa  väkisin EU:n ROADMAP ON VACCINATION ja WEF:n DIGITAL IDENTITY´n viitoittamalle tielle?

Tulemme mielellään tarvittaessa STM:n kuultavaksi asiassa ja olemme valmiita esittämään tarvittavat todisteet ja viitteet lausuntomme tueksi.

Pelastetaan Suomen Lapset – ryhmä

LL Nina Honkanen (el. psykiatria, EMDR terapeutti)

LL Mare Kaps (el. geriatria)

PhD Kirsi Kautiainen (terveystaloustiede)

LL Mikael Kivivuori

LL Vit Kopecky

HLL Pauli Kossila

LL Kirill Makarov

LL Karin Munsterhjelm (el.yleislääketiede)

LL Helena Mäkelä

LL Rauli Mäkelä (el. korvataudit)

LL,DI Päivi Mäkeläinen (el. yleislääketiede)

LL Liia Ida Nordström (el. psykiatria) , psykoterapeutti

LL Vaula Tuominen (el. yleislääketiede, MSc public health, psykoterapeutti)

LKT Tamara Tuuminen ( dos, lääket. mikrobiologia)

LKT Sylvi Silvennoinen-Kassinen ( dos, immunologia, el. kliininen mikrobiologia)

LL Osmo Vikman

Yhteyshenkilö: rauli.makela@protonmail.com

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit