PSL Tiedote 25.8.2023

Miksi STM salli korona-“rokotukset” ilman tietoa niiden vaikutuksista hedelmällisyyteen?

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/miksi-stm-salli-korona-rokotukset-ilman-tietoa-niiden-vaikutuksista-hedelmallisyyteen/

Terveydenhuoltolain  tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä,  hyvinvointia, työ-  ja toimintakykyä ( 2 §)

Laki edellyttää toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta (8 §), että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) tiedusteltiin, mitä tietoa sillä on mRNA-koronarokotteiden vaikutuksista miesten ja naisten hedelmällisyyteen. Vastaus oli, ettei ministeriöllä ole hallussaan tietoa näiden rokotteiden hedelmällisyysvaikutuksista. Katso Varatuomarin tietopyynto 6.8.23 ja STM:n vastaus 18.8.23 koronarokotteiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen.

Kysymys on ajankohtainen ja kipeä, koska tilastojen mukaan Suomessa ja muissa runsaasti mRNA-koronarokotetuissa maissa syntyvyys on selvästi kääntynyt laskuun yhdeksän kuukautta rokotusten aloittamisesta.

Täyttikö STM lain edellyttämän näyttöön perustuvan vaatimuksen salliessaan mRNA-koronarokotukset vaikka sillä ei ollut tietoa hedelmällisyysvaikutuksista?

Viitteet:

Chandler Robert W. (2023): Syntyvyyden laskua maailmalla
https://dailyclout.io/report-52-nine-months-post-covid-mrna-vaccine-rollout-substantial-birth-rate-drops/

Hagemann Raimund, Lorré Ulf, Kremer Hans-Joachim (2022): Syntyvyyden
laskua Euroopassa
www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-EN.pdf

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit