EU:n kansalaisten erityisen vakava ja dramaattinen tilanne suhteessa WHO:n vallankaappaukseen. Lainopillinen analyysi

Kaikki EU:n valtarakenteet, siis parlamentti, neuvosto ja komissio ovat ajamassa maailmanlaajuista ”vahvaa globaalia (WHO:n tavoitteisiin synkronoitua) terveysstrategiaa”.   EU kansalaiset ovat häkissä, koska EU toteuttaa jo sitä mistä WHO:n kokouksen on tarkoitus äänestää vasta toukokuussa 2024.

Poimintoja juristi Renate Holzeisenin 30.9.2023 pitämästä puheenvuorosta:

EU-neuvosto julisti: ” Maailmanhallinto tarvitsee uuden tavoitteen saavuttaakseen vahvan ja toimintakykyisen monen keskeisen järjestelmän, jonka ytimenä on WHO. Yhteisymmärrys tulee rakentaa syventämällä yhteistyötä G7:n ja G20:n kanssa”.
EU- komissio ja EU- neuvosto julistivat yhdessä: ” EU:n tulee edistää sitä välttämätöntä prosessia, joka täyttää olemassa olevat aukot maailmanhallituksessa toimintojen yhdensuuntaistamiseksi. Tämä edellyttää läheistä yhteistyötä esim. yksityissektorin ja filantrooppisten järjestöjen kanssa.”

EU:n One Health käsitteen mukaan ilmastokysymykset ovat keskeinen osa WHO:n pätevyyttä, ja sen mukaisesti EU tulee saattamaan voimaan kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) muutokset ja uuden pandemiasopimuksen mahdollisimman läheisessä yhteistyössä WHO:n kanssa.
EU- neuvosto julisti, että pandemiasopimus yhdessä muokatun IHR:n kanssa tulee asettamaan lainsäädännöllisesti sitovat velvoitteet jäsenvaltioille. Näin vahvistetaan EU:n rokotuskäytäntöjen koordinointia ja taistelua disinformaatiota vastaan. Väärää tietoa rokotuksista torjutaan yhteistyössä koululaitosten ja median kanssa. Terveydenhoitohenkilöstöä ja terveystiedon välittäjiä opastetaan sosiaalisen median käytössä. Erikseen todetaan: ”On kehitettävä tehokkaat työkalut, joilla disinformaatio ja misinformaatio tunnistetaan ja torjutaan nopeasti”.  EU:n Digital Services Act (voimassa 16.11.2022 alkaen) oli jo ensimmäinen askel kohti yleistä sensuuria. 

Maaliskuussa 2022 EU-neuvosto valtuutti EU- komission neuvottelemaan koko EU:n puolesta uuden pandemiasopimuksen ja IHR:n (muutoksineen) sisällön. EU- parlamentin ja neuvoston päätöksellä EU:n jäsenvaltiot päättivät yhdessä WHO:n kanssa kehittää uuden, juridisesti sitovan välineen, joka täydentää IHR:n ja siten vahvistaa maailmanlaajuista terveysjärjestelmää. EU:n tulee myös tukea pyrkimyksiä, joilla IHR saatetaan voimaan ja sen sääntöjä noudatetaan. EU komissio saa… julistaa alueelleen kansanterveyshätätilan.

EU- neuvosto esittää, että EU:n digitaalinen koronatodistus, joka tuotiin käyttöön EU säännöllä 2021/953, on ollut menestys ja siitä tulee koko maailmaa kattavien rokotustodistuksien standardi. EU- neuvosto kutsuu kaikki jäsenvaltiot liittymään WHO:n digitaalisten terveystodistuksien verkostoon viimeistään vuoden 2023 lopussa.

EU- komissio on valtuutettu taistelemaan rokotuskielteisyyttä vastaan ja neuvottelemaan jäsenvaltioiden puolesta rokotteiden ja muiden lääkinnällisten tuotteiden ostosopimukset (myös ennakkoon maksettavat) sekä valvomaan tarttuvien tautien rokotuskattavuudet.

Koronarokotteiden ehdollinen myyntilupa tuli mahdolliseksi vain väärinkäyttäen rikollisesti EU sääntöä 507/2006. Koronarokotteille ei ollut tehty vaadittavia kliinisiä kokeita ja rokotteiden kyvyttömyys estää tautia ja tartuntoja tulivat selväksi jo Euroopan lääkelaitoksen (EMA) alkuarvioissa vuonna 2021. Siinä todettiin:” Emme tiedä tällä hetkellä rokotteiden vaikutusta tartunnan levittämiseen. Suojan kesto ei ole tiedossa. On todennäköistä, että rokote suojaa vakavaa Covid-19 tautia vastaan, joskin nämä tapahtumat ovat harvinaisia tehdyssä tutkimuksessa eikä varmoja tilastollisia johtopäätöksiä voida tehdä”.  Vaikka näytöt tehosta ja turvallisuudesta puuttuivat (ja tämän hetken todellisuus antaa molemmista selvän kuvan), EU komissio antoi rokotteiden valmistajalle viisivuotisen tavanomaisen myyntiluvan, joka voidaan tarvittaessa uusia. 

EU:n lääkelakeja halutaan muokata siten, että markkinoille voidaan päästää kokeellisia valmisteita myös joukkorokotuksiin ilman, että siitä joutuu vastuuseen kuten nykyinen EU:n farmaseuttinen lainsäädäntö vaatii. Tällaisten tuotteiden valmistusta hillitsevää lainsäädäntöä EU haluaa lieventää. Julkaistaan mahdollisuus antaa tuotteille EU:n alueelle ”tilapäinen hätätilan edellyttämä markkinointilupa”. 

EMA ja EU- komissio ovat tietoisesti rikkoneet EU:n nykyistä lääkelainsäädäntöä nimeämällä kokeelliset geeniterapiatuotteet rokotteiksi ja päästämällä ne markkinoille. EU- komissio itse tyrkytti koronavuosien massarokotusohjelmia väestölle. EU:n neuvosto, komissio ja niiden ohjaama parlamentti ovat näin kumonneet täysin (nykyisen) lain antaman takuun sille, että lääkkeelliset hoitovalmisteet ovat turvallisia ja tehokkaita.

Renate Holzeisenin kaltaiset rohkeat juristit ovat jättäneet kaksi kannetta Luxenbourgissa sijaitsevaan EU:n oikeuteen
T- 108/23 Modernan Spikevax tuotetteen myyntilupaa vastaan
T- 109/23 Pfizer/BioNTechin Comirnaty tuotteen myyntilupaa vastaan
Koska ilmeni että keskeinen tuomari Christopf Leitenberger oli entinen EU- komission korkea virkamies, hänen puolueettomuuttaan vastaan on esitetty moite ja juristit vaativat 18.9.2023 tuomarin vaihtoa. Asia on kesken.

Omia ajatuksiani Renate Holzeisenin puheenvuorosta
Renate Holzeisen ymmärtää, että samat voimat, joista Catherine Austin-Fitts käyttää kollektiivinimeä MrGlobal, ovat kaapanneet hallintaansa paitsi YK:n, WHO:n ja WEF:n nyt myös EU:n ja sitä kautta EU:n jäsenvaltiot parlamentteineen. Nämä voimat puhuvat estoitta ”maailmanhallinnosta” ja haluavat ottaa tämän toimen itselleen meiltä kansalaisilta kysymättä.  Puheenvuoro on kylmäävää luettavaa ja vahvistaa täysin sen minkä perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén toi esiin 20.4.2022 vastatessaan kansanedustaja Ano Turtiaisen kirjalliseen kysymykseen Suomen ja WHO:n suhteista. (KKV 142/2022 vp)
”Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: WHO on Suomen terveyspolitiikan tärkeä ja pitkäaikainen kumppani ja normatiivinen toimija. Suomi pitää tärkeänä maailmanlaajuisen terveyshätätilannevarautumisen ja -vasteen vahvistamista ja EU:n merkittävää roolia työssä. Suomi on sitoutunut kansainvälisen pandemiasopimuksen edistämiseen EU-kannan mukaisesti. Eduskuntaa on informoitu pandemiasopimuksen neuvotteluista e-kirjeellä ja e-jatkokirjeellä (E 57/2021 vp, 12.5.2021 ja 20.1.2022) ”.

Children´s Health Defense Europe ja Ruotsin The Doctors´Appeal (ent. lakaruppropet.se) järjestivät intensiivisen viikonloppukokouksen (”Ihmiskunnan vapautta vartioimassa”) Johannesbergin linnassa lähellä Tukholmaa 29.9 -1.10.2023 
Kokouksen tärkein luento oli mielestäni yllä esitetty italialaisen juristi Renate Holzeisenin yhteenveto. Hänen esityksensä alkaa 8h23 min kohdalla linkin videota.
https://childrenshealthdefense.eu/doctors-appeal-symposium-sep-30-2023
Heti sen jälkeen videolla on paneeli, jossa puhuvat muut juristit sekä MP Andrew Bridgen (UK).

Rauli Mäkelä

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit