Mediuutiset julkaisi lääkäreiden kirjoituksen Koronarokotehaittakonferenssista

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/mediuutiset-julkaisi-laakareiden-kirjoituksen-koronarokotehaittakonferenssista/

Terveydenhuollon ammattilaisten suurin uutislehti Mediuutiset julkaisi 3.7.2023 tärkeän kirjoituksen ”Nyt vastaavat On aika puhua -konferenssiin osallistuneet lääkärit”. Kirjoituksessa Suomen ensimmäisen Koronarokotehaittakonferenssin asiantuntijalääkärit oikaisevat tuoreeltaan haitalliset väärinkäsitykset tapahtumasta.

Konferenssiin kesäkuussa osallistuneet lääkärit ovat vaatineet rokotehaittojen puolueetonta ja asiallista tutkimista. Mediuutisten kautta leviävä neutraali suhtautuminen aiheeseen auttaa tavoitteessa merkittävästi. Konferenssin lääkärien netissä olevia luentoja on jo kiitelty tieteellisestä kattavuudesta, joten on tärkeää etteivät ennakkoluulot estä niiden katsomista.
Konferenssin katselulinkit: www.rokotehaitta.info

Koska geeniteknologisten koronarokotteiden haitoista kärsivät jäävät monesti vaille hoitoa,
Mediuutisten julkaisutoiminta oli esimerkillistä lääketieteen ja potilaiden puolesta toimimista.
Siitä heille suuri kiitos!

Linkki Mediuutisten kirjoitukseen (maksumuurin takana):
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/591fa86e-c879-405a-8533-e4961920b77a

LUE kirjoitus kokonaisuudessaan tästä:

Mistä oikeasti puhuttiin ”On aika puhua” – konferenssissa

PDF-tiedostona: Vastine Mediuutisille 2.7.2023.pdf

Mediuutisten numeron 22-25 (perjantai 9.6.2023) pääkirjoituksessa ”Puoskarilailla alkaa olla todellinen kiire” viitattiin ”On aika puhua” koronarokotehaittoihin keskittyvään konferenssiin, joka pidettiin Helsingissä 9.6.2023. Artikkelin mukaan kyseessä oli:

 ” … konferenssi, jossa puhujina on lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Järjestäjätahona mainittiin rokotehaitoista kärsivien tukiryhmä….  Tiedossa on, että osalla lääkäreistä homeopatian suosittelu on osa palvelua”. 

Artikkelissa kirjoitetaan edelleen: 

”Tietämättä kyseisen tapahtuman sisällöstä enempää, heräsi ajatus, jonka voisi edelleen vaiheessa olevaan puoskarilakiin varmuuden vuoksi upottaa: lääkärit eivät saisi osallistua tutkimattoman tiedon levittämiseen”. 

Me konferenssiin osallistuneet lääkärit sovimme Mediuutisten toimituksen kanssa antavamme väärinkäsityksiä oikaisevaa tietoa konferenssista.

Konferenssissa homeopatiasta ei puhuttu sanaakaan. Kyseessä oli ensimmäinen suomalainen konferenssi, joka käsitteli COVID-19 rokotteiden ja haittojen ajallista yhteyttä. Konferenssin sisältö oli rakennettu siten, että lääkärit ja rokotehaitoista kärsivät potilaat puhuivat vuorotellen.

Potilaat toivat selkeästi esille sen, että – toisin kuin on väitetty – he eivät olleet rokotevastaisia, koska he juuri ottivat rokotteet viranomaisiin uskoen.  Monet ovat nuoria, työssä käyviä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka joutuivat painostuksen kohteeksi, koska tartuntatautilain pykälä 48a velvoitti heitä ottamaan injektiot, jotka nyt tiedetään huonosti tutkituiksi ja kokeellisiksi.

Toisin kuin heille luvattiin, rokotteet eivät olleet turvallisia vaan heille aiheutettiin monenlaisia haittoja, jotka häiritsevät heidän arjesta selviytymistään.  Monet heistä menettivät sekä toimeentulonsa että terveytensä. Suurin osa potilaista kärsii sydänoireista ja suurista verenpaineen vaihteluista, jollekin tuli keuhkoveritulppa tai monenlaisia neurologisia oireita kuten vapinaa, sietämätöntä kipua tai tinnitusta. Monet potilaat ovat kokeneet vähättelyä ja syrjintää eivätkä ole saaneet taloudellista tai lääkinnällistä apua. Potilaat muodostivat vertaistukiryhmän Y59, koska monille heistä on annettu kyseinen rokotteiden aiheuttamaa haittaa kuvaava diagnoosi.

Lääkärit puhuivat rokotteiden vaikutuksista immuniteettiin, rokotteisiin kuolleiden obduktiolöydöksistä sekä ylikuolleisuudesta ja vauvakadosta, joilla on selvä ajallinen yhteys COVID-10 rokotuksiin.  Viranomaisten valvontavelvollisuuksien laiminlyönneistä kerrottiin käyttäen esimerkkinä VIOXX kipulääkkeen ikävää tarinaa.

Soisimme  kaikkien Suomen lääkäreiden, joille kanssaihmisten terveys ja tutkittu tieto ohjaavat päätöksiä, tutustuvan itse konferenssiimme tästä linkistä: http://www.rokotehaitta.info/.

Korostamme, että seisomme lääketieteen ja Helsingin julistuksen takana, koska olemme Hippokrateen valan antaneita lääkäreitä. Velvollisuutemme on auttaa potilaita ja vaadimme rokotehaittojen puolueetonta ja asiallista tutkimista.

Janne Blommendahl, yleislääkäri
Nina Honkanen, psykiatrian erikoislääkäri
Mikael Kivivuori, yleislääkäri
Rauli Mäkelä, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Kari Sanelma, hammaslääkäri
Seppo Sutinen, patologian erikoislääkäri, dosentti
Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit