Lehdistötiedote 17.8.2021

Julkaisuvapaa heti
Liitteet:  Kirje Suomen johtaville virologeille ja Seneff-Nigh -tutkimus

Ihmisiä ei ole koskaan aiemmin rokotettu flunssan kaltaista tautia vastaan geeniteknologiaan perustuvilla injektioilla. Siksi näiden vaikutuksia, etenkään pitkäaikaisia ja mahdollisesti viiveellä tulevia haittoja ihmisiin ei vielä voida tietää. Vaikutusmekanismien selvittäminen on erittäin tärkeää, sillä FIMEA:aan on tehty koronarokotteista kaikkiaan jo yli 8000 haittailmoitusta, joista noin 2000 on arvioitu vakaviksi ja joiden joukossa on yli 100 kuolemaa. Ellei haittavaikutusten mekanismeja tunneta, ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä rokotteen ja rokottamisen jälkeen ilmaantuvien oireiden välisestä syy-seuraussuhteesta.

Yhdysvaltaistutkijoiden Stephanie Seneff’n ja Greg Nigh’n yksityiskohtaisen, toukokuussa 2021 julkaiseman katsauksen perusteella kiireellä kehitetyt koronarokotteet voivat aiheuttaa monia ennakoimattomia ja tahattomia seurauksia kuten verenkiertohäiriöitä, keskushermostoa rappeuttavia ja autoimmuunisairauksia.

Katsauksen mukaan rokotteen sisältämä mRNA voi yhdistyä osaksi rokotetun ihmisen perimää ja siten siirtyä jopa seuraavaan sukupolveen. Samoin rokotetut saattavat levittää rokotuksen elimistössä aikaan saamaa piikkiproteiinia rokottamattomiin aiheuttaen joskus oireita jopa rokotettujen lähikontakteille. Rokotteiden säilyvyyden parantamiseksi niissä on polyetyleeniglykolia (PEG:a). Se voi aiheuttaa nopean henkeä uhkaavan allergisen reaktion PEG:lle aiemmin altistuneille henkilöille.

Kirjallisuudesta ja haittailmoituksista löytämämme tiedot koronarokotteiden vakavista riskeistä ovat hälyttäviä. Olemme ottaneet yhteyttä johtaviin virologeihin saadaksemme mahdollisimman pian objektiivisia vastauksia koronarokotteiden vaikutusmekanismeja ja haittoja koskeviin kysymyksiin. Aihe vaatii mielestämme kiireellistä tieteellistä tarkastelua, jonka vuoksi olemme lähettäneet oheisen kirjeen kollegiaalisen vuorovaikutuksen käynnistämiseksi mahdollisimman nopeasti maamme parhaimpien asiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyöterveisin

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Tamara Tuuminen

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti
Puh. 0407090201
Tavoitettavissa klo 9-13

info@pelastetaansuomenlapset.fi 

Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit