PSL Tiedote 17.4.2023

EI VIELÄKÄÄN VASTAUSTA KYSYMYKSIIN VAUVAKADOSTA!

Jaa linkkiä: https://pelastetaansuomenlapset.fi/ei-vielakaan-vastausta-kysymyksiin-vauvakadosta/

Pelastetaan Suomen Lapset riippumattomat lääkärit ja tutkijat pyysivät THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekiltä 22.2.2023 hallintolain 8 §:ään nojaten vastausta koko Suomen kansaa kiinnostaviin tärkeisiin kysymyksiin 9 kk mRNA-piikitysten aloittamisen jälkeen todetusta VAUVAKADOSTA.

EMME VIELÄ TÄHÄN PÄIVÄÄN MENNESSÄ OLE SAANEET VASTAUSTA, JOTEN LÄHETIMME OIKEUSKANSLERILLE KANTELUN THL:N YLILÄÄKÄRIN TOIMINNASTA.

Oikeuskanslerille
KANTELU

Riippumaton lääkärien ja tutkijoiden ryhmä Pelastetaan Suomen Lapset (PSL) pyysi kirjeellään 22.2.2023 THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekiltä vastausta 15.3.2023 mennessä koronarokotteiden jälkeen ilmenneen vauvakadon synnyn ja rokotteen välisestä syy-yhteydestä. Vastausta yksityiskohtaisiin selkeisiin kysymyksiin ei ole tullut.

Huomioiden sen, että THL ja Nohynek aiemmin vakuuttivat rokotteen olevan turvallista syntyville vauvoille, on syytä uskoa, ettei vastausta tule tai se on ympäripyöreä ja mitäänsanomaton oman tai viraston vastuun pelossa, ellei oikeuskansleri velvoita Nohynekiä vastaamaan rehellisesti kysymyksiin.

Vauvakadon syy-yhteys rokotteeseen on toteen näytetty. Vauvakato on viranomaistoimin aiheutettu vakava seuraamus, mikä koskettaa yhteiskunnallisesti väestönkasvua ja henkilökohtaisesti vanhempia ja sellaiseksi aikovia, joten Nohynekin vastaus kiinnostaa heitä sekä raskauden ja
synnytysten kanssa tekemisissä olevaa terveydenhoitohenkilökuntaa. Kaikilla asianosaisilla on tarve saada kiireellisesti tietoonsa PSL:n kysymyksiin annetut vastaukset.

Enempien viivästyksestä aiheutuvien vahinkojen syntymisen estämiseksi ja huomioiden sen, että Nohynekillä on ollut kohtuullinen aika vastata kysymyksiin, PSL pyytää, että oikeuskansleri

  1. tutkii onko Nohynek laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, kun ei ole
    vastannut asianmukaisella joutuisuudella hallintolain 8 §n perusteella
    hänelle esitettyihin kysymyksiin
  2. velvoittaa Nohynekin vastaamaan heti totuudenmukaisesti hänelle
    kirjeellä 22.2.3023 esitettyihin kysymyksiin

Laatinut Antero Kassinen, varatuomari, Utajärvi
Espoo 13.4.2023

Pelastetaan Suomen Lapset lääkäri- ja tutkijaryhmä
yhteyshenkilö LL Rauli Mäkelä
rauli.makela@protonmail.com

PDF- liitteet:

  1. kirjeemme ylil. Hanna Nohynekille 22.2.2023
  2. tämä kirje
Jaa eteenpäin:

Samankaltaiset artikkelit